Liefde voor monumenten en landgoederen.

Zoek

Een bestaande beek in een nieuw jasje

20 juli 2021

Het Waterschap Limburg heeft op Landgoed Hoeve Terlinden de meandering van de Geleenbeek inmiddels afgerond. De Geleenbeek die op 120 m NAP hoogte bij Benzenrade zijn oorsprong heeft is recent ook ter hoogte van het landgoed Hoeve Terlinden gekanaliseerd. De natuurwaarden van het voormalige stroomgebied bleken dermate hoog dat omvorming van het gebied top prioriteit kreeg. De beek heeft nu weer steil randen, stroomversnellinkjes, veel bochten en een weelderige vegetatie. Een lust voor het oog. Gaat u met me mee?

Op landgoed Hoeve Terlinden zijn we intensief betrokken bij de restauratie van de hoeve. Het woonhuis in fase 2 is nu aan de beurt en wordt mooi. Ik was er van de week om de oplevering van het uitgevoerde werk van Waterschap Limburg te bekijken. Eigenaar Roebroek heeft namelijk ca. 2 ha grond aan het waterschap verkocht. Het waterschap wilde de Geleenbeek over het landgoed laten meanderen. Ik kan u vertellen dat het meer dan goed gelukt is: het ziet er fantastisch uit. Wat eens een rechte sloot was en de naam beek eigenlijk niet mocht dragen is nu weer een heuse beek. Een beek met plaatselijk steile randen, veel bochten en vegetatie die streekeigen is. Natuurterrein dat incidenteel om een maaibeurt vraagt of om na weiden met schapen. De gronden direct aan de noordkant en parallel aan de beek worden door Geert Roebroek ook omgevormd naar natuur. Direct in aansluiting op de natuur van het waterschap. Dat vraagt om een integraal beheer. Daarover zijn we in goed gesprek met het Waterschap. Het kan best zijn dat u daar in de nazomer al vlees- vee ziet lopen. Wat dacht u van Black Angus koeien of Limosins? Er zijn zo veel soorten met allemaal specifieke eet- en vlees eigenschappen. Als die er komen zal de afrastering die het Waterschap plaatste wel weg moeten om een mooi aan een gesloten begraasbaar gebied te krijgen.

Corio Glana is mijn naam

Het project staat officieel te boek als het Corio Glana project en wel Highlight 8. Dat is een natuurontwikkelingsproject van Landschapspark de Grave. De provincie Limburg, de Regio Parkstad en de gemeente Nuth investeren veel geld in dit gebied om de Geleenbeek weer te laten meanderen. Maar ook om het landschap te versterken en de recreatieve beleving en ontsluiting van het gebied te verbeteren. Van het laatste hebben we ter hoogte van Terlinden nog niet zo veel terecht zien komen. Maar dat gaat veranderen, want de gemeente Nuth spant zich er zeer voor in om een loopbrug over de meanderende beek te plaatsen. Dat vinden wandelaars vast geweldig, want nu ligt er maar op 1 plek een "stepstone" en bij hoogwater is die te klein om met droge voeten aan de overkant te komen….

Hoe komt het landgoed er verder uit te zien?

Op bijgaande schets is te zien hoe het gebied van Hoeve Terlinden verder wordt ingericht. Er komen wandelpaden en de loopbrug die we graag willen plaatsen is ook aangegeven. De begrenzing van de nieuwe natuur is ook goed te zien. Er wordt nu hard gewerkt aan het opruimen van het erf bij de hoeve, zodat we de gerestaureerde gebouwen kunnen tonen aan marktpartijen die op zoek naar ruimte zijn. Daarover zal ik in een volgende blog meer vertellen. Voor nu ben ik benieuwd wat u van al deze plannen vindt.

Visitekaart

De geheimen van de Geleenbeek volgens Wikipedia

Wikipedia meldt het volgende over de Geleenbeek: “De Geleenbeek (oorspronkelijk (de) Geleen genoemd) is een beek in het zuiden van de Nederlandse provincie Limburg die onderdeel is van het stroomgebied van de Maas. De deels gekanaliseerde beek ontspringt te Benzenrade en mondt bij Stevensweert onder de naam Oude Maas uit in de Maas. De plaats Geleen dankt zijn naam (oorspronkelijk "Op-geleen", het huidige Oud-Geleen) aan de ligging bij de rivier, die de oostgrens van de gemeente vormde. De beek, waarvan de Latijnse naam Glana "heldere beek" betekent, is in de jaren 50 van de 20e eeuw gekanaliseerd. Door de aanleg van de spoorlijn van Heerlen naar Sittard en de autosnelweg A76 is het oude cultuurlandschap in het Geleenbeekdal aanzienlijk veranderd. Het beekdal met tal van zijbeken (samen 226 hectare) is aangewezen als Natura 2000-gebied en ligt grotendeels in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg

“De Geleenbeek ontspringt als bron op120 meter NAP in Benzenrade bij Heerlen. Deze bron bevindt zich in de kelders van de Benzenraderhof, een reeds in 13e-eeuwse archieven genoemde hoeve die op Romeinse fundamenten staat. Het stroomgebied van de Geleenbeek omvat ongeveer 170 kilometer watergang en is daarmee het grootste stroomgebied binnen het (voormalige) waterschap Roer en Overmaas. In het stroomgebied ligt 143 kilometer beek met een algemeen ecologische functie. De Geleenbeek loopt deels door het Heuvelland en deels door het sterk verstedelijkte gebied van HeerlenGeleen en Sittard. Door het centrum van Sittard is de beek vertakt in de Keutelbeek en de Molenbeek, een gegraven aftakking. Na Sittard verlaat de Geleenbeek het sterk heuvelachtige landschap van Zuid-Limburg om haar loop via Susteren door het steeds vlakkere landschap te vervolgen naar het noorden. Via een duiker stroomt ze bij Echt onder de autosnelweg A2 en het Julianakanaal door. Hierna wordt ze Oude Maas genoemd. Via een voormalige oude Maastak stroomde de beek vroeger dan ook als oude Maas ten westen van het "Eiland in de Maas" om ten noorden van de buurtschap Brand bij Stevensweert in de Maas uit te monden. Momenteel stroomt de beek ten noorden van Ohé en Laak via de voormalige grindplassen naar de Maas.[2]””

Droom je ook van eigen gronden vol natuur en landschap? Lees dan alles over nieuwe landgoederen.

Deel dit bericht

Contact

Vul onderstaande gegevens in en we nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

    De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
    Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

    Meld u hier aan

    > Al meer dan 6.000 mensen gingen u voor
    chevron-down