Voor de toekomst van uw landgoed.

Zoek
groen erfgoed
voor planmatig onderhoud van groen erfgoed

Groen erfgoed

Wat is dat eigenlijk, groen erfgoed? Dat is… uw historische tuin, park of landgoed, maar ook die eeuwenoude boom op het dorpsplein of die berceau in het bos. En net als monumentale panden zijn ze ooit met aandacht ontworpen, vaak door een tuin- en landschapsarchitect. Tuinen en parken kunnen net als gebouwde monumenten een status als rijksmonument hebben. Dan zijn ze ingeschreven in het monumentenregister en vindt bescherming ervan plaats via de werking van de Erfgoedwet.

Groen erfgoed is een erg belangrijk onderdeel van onze cultuur en natuur. Het is een verzamelnaam voor bijzondere groenaanleg dat in het verleden is gedaan. Kortom, het is erfgoed dat in het verleden door de mens is aangelegd en daarom moet dit erfgoed voor volgende generaties bewaard blijven en in stand gehouden worden. Een deel van het groen erfgoed wordt beschermd als rijksmonument. Dan is het ingeschreven in het Monumentenregister en vindt bescherming ervan plaats via de werking van de Erfgoedwet. Volgens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft ons land circa 1400 rijksbeschermde tuinen, parken en begraafplaatsen. Bovendien vindt u in Nederland ongeveer 75 beschermde groene verdedigingswerken.

Onze diensten voor groen erfgoed hebben we voor u als volgt onderverdeeld:

Ik heb een grondvraag

Neem contact met ons op.

  In de Erfgoed Inside leest u nieuws over subsidies, adviezen over onderhoud en leuke verhalen over monumenten. Nieuw aanbod dat te koop of te huur is ontvangt u als eerst via onze Exclusieve preview!

  Een goed plan voor groen erfgoed heeft het verleden als basis

  Monique Wolak
  Landschapsarchitect

  Wat is groen erfgoed?

  Het is een verzamelnaam voor al het groen dat in de geschiedenis door de mens bedacht en aangelegd is en hierdoor van een cultuurhistorische waarde is. Onder deze term vallen zaken als:
  - Tuinen
  - Parken
  - Begraafplaatsen
  - Buitenplaatsen
  Landgoederen
  - Verdedigingswerken

  Cultuurlandschappen waar de mens invloed op heeft gehad, zoals bossen en houtwallen, vallen ook onder groen erfgoed.

  Een duurzame toekomst met groen erfgoed

  Groen erfgoed bestaat uit levend materiaal. Daarom is het extra belangrijk dat dit goed onderhouden wordt. Dit type erfgoed vormt namelijk een belangrijk onderdeel van het Nederlandse landschap. Het vormt een kostbaar ecosysteem waarin een verscheidenheid aan flora en fauna leeft. Bomen kunnen echter door het weer geteisterd worden of ziek worden. Bloemenperken verwelken en wandelpaden raken overwoekerd. In parken of tuinen kunnen veranderingen nodig zijn, omdat bijvoorbeeld bezoekersaantallen stijgen. Kortom: uw groen erfgoed moet onderhouden worden of soms teruggebracht worden naar de glorie van weleer en heeft dan een restauratie of vernieuwing nodig. U kunt dan niet zomaar aan de slag gaan, want u moet zich aan een aantal zaken houden. Een historisch onderzoek en ruimtelijke analyse zijn dan bijvoorbeeld eerst nodig.

  De rol van Klement Rentmeesters in groen ruimtelijk erfgoed

  Uit bovenstaande is gebleken dat u niet zomaar een verandering aan uw groen ruimtelijk erfgoed mag aanbrengen. Wijzigingen moeten in lijn zijn met de historische aanleg. Daarnaast is de samenhang met eventuele bebouwing en de omgeving van belang. Wij van Klement Rentmeesters helpen u graag met het onderhouden en herstellen van uw groen erfgoed.

  Tuinhistorisch onderzoek

  Een tuinhistorisch onderzoek heeft als doel om meer inzicht te krijgen in de waarden van groen erfgoed. Dit onderzoek vormt ook de basis wanneer u veranderingen aan uw erfgoed wilt aanbrengen. Wilt u bijvoorbeeld de functie veranderen, oude functies in ere herstellen of nieuwe ruimte creëren? Het tuinhistorisch onderzoek vormt dan de basis van het onderhoud en de bescherming van uw erfgoed. Het onderzoek bestaat uit een aantal stappen:
  - Bronnenonderzoek
  - Tuinarcheologisch onderzoek
  - Zelfstudie en kennisontwikkeling

  Wilt u weten aan welke voorwaarden tuinhistorisch onderzoek moet voldoen? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij van Klement Rentmeesters helpen u graag bij het verrichten van een degelijk en deskundig tuinhistorisch onderzoek. Zo weten we welke richtlijnen van toepassing zijn en nemen we u graag dit karwei uit handen.

  Quickscan Flora en Fauna

  Wanneer u van plan bent om een grootscheepse verandering aan uw pand of groen erfgoed aan te brengen, die van invloed is op de flora en fauna in uw omgeving, dan bent u verplicht om een ecologische quickscan flora en fauna uit te voeren. Deze scan is verplicht vanuit Wet Natuurbescherming wanneer uw ingreep een negatief effect kan hebben op beschermde plant- en diersoorten. Lees hier als u meer wilt weten over de quickscan flora en fauna en wanneer u deze moet uitvoeren. Het is belangrijk dat u de quickscan ruim op tijd uitvoert. Dit kan Klement Rentmeesters voor u verzorgen. Wanneer blijkt dat er vervolgstappen noodzakelijk zijn, kunnen wij ook dit gehele proces voor u uit handen nemen.

  Hulp bij verbetering van uw groen erfgoed

  Bij Klement Rentmeesters werken meerdere deskundigen die gespecialiseerd zijn in groen ruimtelijk erfgoed. Rekening houdend met uw wensen en de geschiedenis van uw erfgoed kunnen onze specialisten uw erfgoed uniekheid en schoonheid (terug)geven. Wij gaan als volgt te werk:

  - Allereerst een gesprek met onze klant
  - Onderzoek naar de geschiedenis en ontwikkeling van uw groen erfgoed
  - Een plan maken dat door de instanties goedgekeurd wordt
  - Hulp bij subsidieaanvraag

  Klik hier om kennis te maken met onze groen erfgoed specialisten. Hier leest u ook meer over hun succesverhalen.

  Subsidieaanvraag

  Wanneer u een tuin historisch onderzoek laat uitvoeren, dan valt deze investering veelal onder de Instandhoudingssubsidieregeling (de zogenaamde SIM). De subsidie is enkel van toepassing wanneer u na uitvoering van het onderzoek ook onderhoud verricht aan uw groen erfgoed. Wij bereiden de subsidieaanvragen graag voor u voor en dienen deze namens u in. In de meer dan tien jaar dat Klement Rentmeesters inmiddels bestaat hebben wij voor veel tuin- en parkeigenaren onderhoudssubsidies mogen verzorgen.

  Veelgestelde vragen

  Wat is groen erfgoed?

  Wanneer u een tuin historisch onderzoek laat uitvoeren, dan valt deze investering veelal onder de Instandhoudingssubsidieregeling (de zogenaamde SIM). De subsidie is enkel van toepassing wanneer u na uitvoering van het onderzoek ook onderhoud verricht aan uw groen erfgoed. Wij bereiden de subsidieaanvragen graag voor u voor en dienen deze namens u in. In de meer dan tien jaar dat Klement Rentmeesters inmiddels bestaat hebben wij voor veel tuin- en parkeigenaren onderhoudssubsidies mogen verzorgen.

  Wat valt onder erfgoed?

  Onder erfgoed vallen alle overblijfselen uit het verleden die de samenleving de moeite waard vindt om te bewaren voor toekomstige generaties. Dit kan zowel materieel erfgoed zijn, zoals gebouwen, kunstwerken, documenten, en archeologische vondsten, als immaterieel erfgoed, zoals tradities, talen, kennis en vaardigheden.

  Wat valt onder erfgoed?

  Cultureel erfgoed is belangrijk, omdat het een reflectie is van onze geschiedenis, identiteit en cultuur. Het helpt ons om te begrijpen wie we zijn en waar we vandaan komen. Cultureel erfgoed draagt bij aan het gemeenschapsgevoel, educatie en het toerisme. Daarnaast kan het een bron van inspiratie en innovatie zijn. Het behoud van cultureel erfgoed zorgt ervoor dat deze waardevolle getuigenissen van het verleden toegankelijk blijven voor toekomstige generaties.
  De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
  Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

  Meld u hier aan

  > Al meer dan 6.000 mensen gingen u voor
  chevron-down