groen erfgoed
voor planmatig onderhoud van groen erfgoed

Groen erfgoed

Wat is dat eigenlijk groen erfgoed? Dat is… uw historische tuin, park of landgoed, maar ook die eeuwenoude boom op het dorpsplein of die berceau in het bos. En net als monumentale panden zijn ze ooit met aandacht ontworpen, vaak door een tuin- en landschapsarchitect. Tuinen en parken kunnen net als gebouwde monumenten een status als rijksmonument hebben. Dan zijn ze ingeschreven in het monumentenregister en vindt bescherming ervan plaats via de werking van de Erfgoedwet.

Groen erfgoed is een erg belangrijk onderdeel van onze cultuur en natuur. Het is een verzamelnaam voor bijzondere groenaanleg die in het verleden is gedaan. Het is kortom erfgoed dat in het verleden door de mens is aangelegd en daarom moet dit erfgoed voor volgende generaties bewaard blijven en in stand gehouden worden. Een deel van het groen erfgoed wordt beschermd als rijksmonument. Dan is het ingeschreven in het Monumentenregister en vindt bescherming ervan plaats via de werking van de Erfgoedwet. Volgens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft ons land circa 1400 rijksbeschermde tuinen, parken en begraafplaatsen. Bovendien vindt u in Nederland ongeveer 75 beschermde groene verdedigingswerken.

Onze diensten voor groen erfgoed hebben we voor u als volgt onderverdeeld:

Ik heb een grondvraag

Neem contact met ons op.

  In de Erfgoed Inside leest u nieuws over subsidies, adviezen over onderhoud en leuke verhalen over monumenten. Nieuw aanbod dat te koop of te huur is ontvangt u als eerst via onze Exclusieve preview!

  Een goed plan voor groen erfgoed heeft het verleden als basis

  Monique Wolak
  Landschapsarchitect

  Wat is groen erfgoed?

  Het is een verzamelnaam voor al het groen dat in de geschiedenis door de mens bedacht en aangelegd is en hierdoor van een cultuurhistorische waarde is. Onder deze term vallen zaken als:
  - Tuinen
  - Parken
  - Begraafplaatsen
  - Buitenplaatsen
  Landgoederen
  - Verdedigingswerken
  Cultuurlandschappen waar de mens ook zijn invloed over heeft uitgeoefend zoals bossen en houtwallen, vallen ook onder groen erfgoed.

  Een duurzame toekomst

  Groen erfgoed bestaat uit levend materiaal en hierdoor is het nog eens extra belangrijk dat dit goed onderhouden wordt. Dit type erfgoed vormt namelijk een belangrijk onderdeel van het Nederlandse landschap en vormt een kostbaar ecosysteem waarin verscheidenheid aan flora en fauna leeft. Bomen kunnen echter door het weer geteisterd worden of ziek worden. Bloemenperken verwelken en wandelpaden raken overwoekerd. In parken of tuinen kunnen veranderingen nodig zijn omdat bijvoorbeeld bezoekersaantallen stijgen. Kortom: uw groen erfgoed moet onderhouden worden of soms teruggebracht worden naar de glorie van weleer en heeft dan een restauratie of vernieuwing nodig. U kunt dan niet zomaar aan de slag gaan, want u moet zich aan een aantal zaken houden. Een historisch onderzoek en ruimtelijke analyse zijn dan bijvoorbeeld eerst nodig.

  De rol van Klement Rentmeesters

  Uit bovenstaande is gebleken dat u niet zomaar een verandering aan uw groen erfgoed mag aanbrengen. Wijzigingen moeten in lijn zijn met de historische aanleg en de samenhang met eventuele bebouwing en met de omgeving is van belang. Wij van Klement Rentmeesters helpen u graag met het onderhouden en herstellen van uw groen erfgoed.

  Tuinhistorisch onderzoek

  Een tuinhistorisch onderzoek heeft als doel om meer inzicht te krijgen in de waarden van groen erfgoed. Dit onderzoek vormt ook de basis wanneer u veranderingen aan uw erfgoed wilt aanbrengen. U wilt bijvoorbeeld de functie van uw erfgoed veranderen, u wilt oude functies in ere herstellen of u wilt nieuwe ruimte creëren. Het tuinhistorisch onderzoek vormt de basis van het onderhoud en de bescherming van uw erfgoed. Het onderzoek bestaat uit een aantal stappen:
  - Bronnenonderzoek
  - Tuinarcheologisch onderzoek
  - Zelfstudie en kennisontwikkeling
  Wilt u weten aan welke voorwaarden tuinhistorisch onderzoek moet voldoen? Lees dan verder. Wij van Klement Rentmeesters helpen u graag bij het verrichten van een degelijk en deskundig tuinhistorisch onderzoek. Wij weten welke richtlijnen van toepassing zijn en nemen u graag dit karwei uit handen.

  Quickscan Flora en Fauna

  Wanneer u van plan bent om een grootscheepse verandering aan uw pand of groen erfgoed aan te brengen die van invloed is op de flora en fauna in uw omgeving, dan bent u verplicht om een ecologische quickscan flora en fauna uit te voeren. Deze scan is verplicht vanuit de Wet Natuurbescherming wanneer uw ingreep een negatief effect kan hebben op beschermde plant- en diersoorten. Wilt u meer weten over de Quickscan Flora en Fauna en wanneer u deze moet uitvoeren, lees het dan op onze pagina. Het is belangrijk dat u de quickscan ruim op tijd uitvoert. Dit kan Klement Rentmeesters voor u verzorgen. Wanneer blijkt dat er vervolgstappen noodzakelijk zijn, kunnen wij ook dit gehele proces voor u uit handen nemen en u hiermee ontzorgen.

  Hulp bij verbetering van uw groen erfgoed

  Bij Klement Rentmeesters werken meerdere deskundigen die gespecialiseerd zijn in groen erfgoed. Rekening houdend met uw wensen en de geschiedenis van uw erfgoed kunnen onze specialisten geheid uw erfgoed zijn uniekheid en schoonheid (terug) geven. Wij gaan als volgt te werk:
  - Een gesprek met onze klant is het begin
  - Onderzoek naar de geschiedenis en ontwikkeling van uw groen erfgoed
  - Een plan maken dat door de instanties goedgekeurd wordt
  - Hulp bij subsidieaanvraag
  Wilt u kennis maken met onze groen erfgoed specialisten en meer lezen over hun succesverhalen? Lees dan verder.

  Subsidieaanvraag

  Wanneer u een tuinhistorisch onderzoek laat uitvoeren, dan valt deze investering veelal onder de Instandhoudingssubsidieregeling (de zogenaamde SIM). De subsidie is wel alleen van toepassing wanneer u na uitvoering van het onderzoek ook onderhoud verricht aan uw groen erfgoed. Ook bereiden we de subsidieaanvragen voor en dienen deze namens u in. In de meer dan tien jaar dat Klement Rentmeesters inmiddels bestaat hebben wij voor veel tuin- en parkeigenaren onderhoudssubsidies mogen verzorgen.

  De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
  Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

  Meld u hier aan

  > Al meer dan 5.000 mensen gingen u voor
  chevron-down