Liefde voor monumenten en landgoederen.

Zoek
ecologische quickscan

Heeft u bouwwerkzaamheden of sloopwerkzaamheden op de planning staan? Wilt u bomen kappen of een sloot dempen? Bij deze ingrijpende werkzaamheden en meer is een ecologische quickscan verplicht. Deze quickscan flora en fauna controleert of uw ingrepen effect hebben op beschermde plant- en diersoorten in de omgeving. De ecologische quickscan moet nauwkeurig uitgevoerd worden, want op basis hiervan wordt bijvoorbeeld de omgevingsvergunning aangevraagd. Het is dus noodzaak dat u de scan door professionals laat uitvoeren. Klement Rentmeesters kan u daarbij helpen. Bij ons bent u verzekerd van de kennis en ervaring die nodig is om de ecologische quickscan succesvol te laten uitvoeren.

Wat is een ecologische quickscan?

Een ecologische quickscan is een eerste toets die controleert of er bepaalde beschermde plant- en diersoorten in het gebied voorkomen en of deze flora en fauna beïnvloed worden door de werkzaamheden die u wilt uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan beschermde diersoorten, die in een gebouw kunnen wonen zonder dat u hier weet van hebt, zoals vleermuizen, vogelsoorten en marters. Wanneer u uw pand gaat verbouwen of slopen heeft dit een negatieve invloed op de habitat van deze dieren. Of denk bijvoorbeeld aan parken en tuinen, die grenzen aan een gebouw dat verbouwd of gesloopt gaat worden.

Bij deze werkzaamheden zullen de bomen, struiken of planten hiervan hinder kunnen ondervinden. Een quickscan bestaat uit meerdere elementen, zoals een literatuurstudie en veldonderzoek. De resultaten van het ecologisch onderzoek worden vastgelegd in een rapportage, die aanleiding kan vormen voor een uitgebreider ecologisch onderzoek. Deze uiteindelijke natuurtoets wordt uitgevoerd wanneer uit de quickscan blijkt dat beschermde flora en fauna kunnen voorkomen in het onderzochte gebied. Lees verder meer over de quickscan flora en fauna.

Aanvullend ecologisch onderzoek

Wanneer uit de quickscan de conclusie wordt getrokken dat in of rondom het onderzochte gebied beschermde plant- en diersoorten voorkomen en deze mogelijk door uw activiteiten beïnvloed kunnen worden, is een aanvullende natuurtoets nodig. In dit aanvullende onderzoek wordt specifiek voor de aanwezige dieren en planten in beeld gebracht wat de effecten zouden kunnen zijn van uw ingreep en wat u anders zou moeten doen om een omgevingsvergunning alsnog te kunnen krijgen. Lees op deze pagina meer over wat u voor een omgevingsvergunning nog nodig heeft. Deze maatregelen heet ook wel mitigerende- en/of compenserende maatregelen. Deze maatregelen worden vastgelegd in een mitigatie- en of/compensatieplan.

Wanneer de negatieve invloed op de natuur ondanks het mitigatie- en/of compensatieplan blijft, dan is het verplicht om een ontheffing van de Wet natuurbescherming (Wnb) aan te vragen bij het bevoegd gezag. Dat kan de regionale omgevings- of uitvoeringsdienst of de Provincie zelf zijn. Als ecologische begeleiding kan helpen om de impact te verminderen, dan is dit noodzakelijk. Het is belangrijk om alle stappen te doorlopen voordat een ontheffing wordt aangevraagd.

De voordelen van een ecologische quickscan

Een quickscan flora en fauna wordt uitgevoerd om een eerste inschatting te maken van de mogelijke aanwezigheid van beschermde planten- en diersoorten op een bepaalde locatie. Het doel van een quickscan is om de potentiële effecten van een voorgenomen activiteit op deze soorten in kaart te brengen en zo de risico's voor beschermde soorten te minimaliseren. Verdere voordelen van de quickscan zijn:

 • Voldoen aan wet- en regelgeving: het uitvoeren van een quickscan flora en fauna kan helpen om te voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van natuurbehoud.
 • Vermindering van projectrisico's: door vroegtijdig in kaart te brengen welke planten- en diersoorten in het gebied voorkomen, kunnen projectrisico's worden verminderd. Zo kan bijvoorbeeld voorkomen worden dat er onvoorziene kosten ontstaan door vertragingen of aanpassingen aan een project als gevolg van beschermde soorten die in het gebied voorkomen.
 • Goed imago: bedrijven en organisaties die zorgvuldig omgaan met de natuurlijke omgeving hebben vaak een beter imago bij het publiek.
 • Nieuwe kansen: het in kaart brengen van de aanwezige flora en fauna kan ook nieuwe kansen bieden. Bijvoorbeeld door het identificeren van planten- en diersoorten die van belang zijn voor ecotoerisme of die kunnen worden gebruikt voor ecologische herstelprojecten. Dit kan nieuwe inkomstenbronnen creëren en bijdragen aan duurzame ontwikkeling.

Is een ecologische quickscan verplicht?

Sinds 2017 hebben we in Nederland de wet Natuurbescherming. Deze wet is opgesteld om de natuur te beschermen die door bijvoorbeeld de dichtbevolktheid in Nederland anders zou worden aangetast. Volgens deze wet is het verplicht om een ecologische quickscan te laten doen bij iedere activiteit die van invloed kan zijn op beschermde plant- en diersoorten in het plangebied. Wil je meer weten over de Wet natuurbescherming? Lees dan verder.

Begin dus op tijd met het uitzetten van dit ecologisch onderzoek. Als namelijk de Wet natuurbescherming overtreden wordt, dan kan het bevoegd gezag uw werkzaamheden per direct stilleggen. Afhankelijk van of er een uitgebreide natuurtoets moet worden uitgevoerd, kan dit wel tot een jaar duren. In extreme gevallen kunt u zelfs vervolgd worden wegens overtreding van de wet.

Hoe ziet een ecologische quickscan uit?

De quickscan Wet natuurbescherming wordt uitgevoerd door een professioneel bedrijf en kan daarom in opbouw en volgorde iets verschillen. Over het algemeen komen er echter de volgende elementen in voor:

 • Bureauonderzoek, waarbij aan de hand van literatuur, onderzoeksgegevens en een actuele database gekeken wordt welke flora en fauna mogelijk in het te onderzoeken gebied zullen voorkomen.
 • Veldonderzoek, waarbij het gebied daadwerkelijk onderzocht wordt. Hierbij wordt gekeken naar de gebiedskenmerken en de gebiedsfuncties die aanwezig zijn.
 • Hierna volgt een omschrijving van de verwachte werkzaamheden in het plangebied.
 • Hierna wordt gekeken naar de invloed van deze activiteiten op het gebied.
 • Deze invloed op de plant- en diersoorten wordt getoetst aan de Wet natuurbescherming. Welke artikelen van de wet worden overschreden?
 • In de conclusie worden aanbevelingen gedaan om de flora en fauna te beschermen en tegelijkertijd toch uw werkzaamheden te kunnen laten doorgaan.

Een ecologische quickscan: kosten

Ecologisch onderzoek is maatwerk, want ieder gebied en elke werkzaamheid is anders. Wat uw ecologische scan u zal gaan kosten, is daarom niet makkelijk aan te geven. U kunt het beste eerst de Quickscan flora en fauna doen, zoals wij de ecologische quickscan tegenwoordig noemen. De Quickscan flora en fauna geeft u in 7 vragen antwoord of een quickscan nodig. U vindt deze hier: Quickscan flora en fauna.

Waarom kiezen voor Klement Rentmeesters?

Klement Rentmeesters houdt zich bezig met allerhande zaken die te maken hebben met groen erfgoed, exploitatie, herbestemming en beheer van gebouwen en terreinen. Onze expertise strekt zich uit over een groot vakgebied. Ons werkgebied omvat vooral Limburg en Brabant, aangezien we hier onze vestigingen hebben. Vaak vindt u ons echter ook daarbuiten terug. Bovendien kunnen wij u adviseren over bijvoorbeeld de verschillende soorten subsidies waarvan u gebruik zou kunnen maken. We zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters, waardoor we kwaliteit leveren en u op ons kunt bouwen. Vraag daarom uw ecologische quickscan vandaag nog bij ons aan.

Deel dit bericht

Contact

Vul onderstaande gegevens in en we nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

  De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
  Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

  Meld u hier aan

  > Al meer dan 6.000 mensen gingen u voor
  chevron-down