Liefde voor monumenten en landgoederen.

Zoek
groen erfgoed

De laatste jaren leiden maatschappelijke en economische ontwikkelingen steeds vaker tot leegstand van monumentale gebouwen. Daarom krijgen we steeds meer te maken met herbestemming van erfgoed. Hieronder valt bijvoorbeeld de herbestemming van industrieel erfgoed, cultureel erfgoed en vooral ook religieus erfgoed.

Wat betekent herbestemming van erfgoed?

Herbestemming van erfgoed betekent dat een bestaand monumentaal pand een andere functie krijgt. Zo komt het pand niet leeg te staan en hoeft het niet te worden gesloopt. Het krijgt als het ware een tweede leven.

Ontvang meer inkomsten

Kastelen, boerderijen, kerken, kloosters en landhuizen zijn vaak gebouwen met veel volume en hoge exploitatielasten. Wilt u graag een enorme leegstaande ruimte in zo’n monumentaal gebouw beter benutten? Meer inkomsten gaan ontvangen, zodat de onderhoudslasten van het pand beter op te brengen zijn? Dit wordt wellicht mogelijk door herbestemming van het erfgoed.

Door bijvoorbeeld herbestemming van kerken en herbestemming van kastelen kunnen deze monumentale gebouwen beter of vaker gebruikt worden, gemakkelijker verhuurd worden en kunnen dus ook hogere opbrengsten gerealiseerd worden.

Vraagstukken

Bij herbestemming van erfgoed zult u te maken krijgen met allerlei belangrijke vraagstukken. Een voorbeeld om meer inkomsten te gaan verkrijgen is door het pand gedeeltelijk te gaan verhuren. Verhuur kan echter ten koste gaan van privacy. Hoe lost u dit zo goed mogelijk op? Welke functies zijn toegestaan volgens het bestemmingsplan en aan welke functies is er in de markt behoefte? Wat is een goede huurprijs? Allemaal vragen waar u niet zo één, twee, drie gemakkelijk antwoord op krijgt.

Deskundig advies bij herbestemming van erfgoed

Hoe mooi zou het zijn als u bij dit soort vraagstukken deskundig wordt geholpen? De erfgoedmakelaar van Klement Rentmeesters weet precies waar het op aankomt bij herbestemming van cultureel erfgoed, industrieel erfgoed en religieus erfgoed. Onze erfgoedmakelaar kent de weg in overheids- en subsidieland en de weg naar de markt.

Hoe gaan we te werk bij de herbestemming van erfgoed?

Wilt u erfgoed een herbestemming geven? Dan stellen we in nauw overleg met u de randvoorwaarden voor verandering in het gebruik vast. We analyseren de mogelijkheden van het gebouw en verkennen de concrete vraag naar ruimte in de markt. Marketing noemen we dat. En ja, dit pakken we aan met de modernste technieken. Vervolgens trekken we de potentiële huurders/gebruikers na en komen we met de beste kandidaat naar u toe. Makelen noemen we dat. We zijn uitstekende onderhandelaars om voor u goede afspraken te maken over de huur of het gebruik van het pand.

Herbestemmingsonderzoek

Mogelijkheden voor nieuwe functies worden onderzocht in een herbestemmingsonderzoek. In een herbestemmingsonderzoek bedenken wij samen met u nieuwe concepten om de kansen van herbestemming van uw erfgoed te bepalen. Wij onderzoeken alle mogelijkheden van herbestemming en stellen vast waar zowel de mogelijkheden als de valkuilen liggen ten aanzien van overheidsregelgeving.

Daarnaast bepalen wij de subsidiemogelijkheden voor uw erfgoed, de benodigde investeringen en kosten van achterstallig onderhoud en kunnen wij voor de herbestemming een principeverzoek indienen. Tot slot werken wij verschillende exploitatiemogelijkheden uit die aansluiten bij de mogelijkheden van uw erfgoed. Deze mogelijkheden zijn afgestemd op de lokale vraag van de markt.

Plankosten voor herbestemming 70% gesubsidieerd

Gelukkig is er subsidie te verkrijgen voor onderzoek naar de herbestemming van erfgoed. De subsidie bedraagt maar liefst 70% van de plankosten! Neem met ons contact op om vast te stellen of u in aanmerking komt voor deze subsidie. Aanvragen moeten jaarlijks voor 30 november worden ingediend.

Maak kans op een uniek herbestemmingsdiner

Aan de hand van een vragenlijst stellen we kosteloos vast of uw pand in aanmerking komt voor subsidie. Mocht u bij een positief resultaat de aanvraag door ons laten verzorgen, dan maakt u kans op deelname aan een uniek herbestemmingsdiner. We trakteren u op inspiratie en gesprekken met andere monumenteigenaren. Wees er snel bij, want we hebben slechts 30 plekken aan tafel te vergeven. Aanvragen dienen voor 30 november te zijn ingediend!

Voorbeelden van erfgoed herbestemming

Onze adviseurs weten exact wat er nodig is en moet gebeuren bij de herbestemming van vastgoed. Op onze website vindt u verschillende voorbeelden van herbestemming van erfgoed die wij hebben uitgevoerd in samenwerking met de erfgoedeigenaren. Wellicht kunt u hier al inspiratie of ideeën uithalen voor de herbestemming van uw monument.

Neem contact op

Overweegt u nieuwe plannen voor uw pand? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u om de randvoorwaarden voor verandering in het gebruik vast te stellen. De verschillende mogelijke functies van de gebouwen worden geanalyseerd en de markt wordt verkend om de concrete vraag naar de ruimte vast te stellen. Potentiële gebruikers worden nagetrokken en zo komen wij uiteindelijk met de beste kandidaat naar u toe. Tot slot zetten wij onze onderhandelingsvaardigheden in om voor u de optimale huur- of gebruiksafspraken te maken.

Klement Rentmeesters denkt graag met u mee en beschikt over enorme marktkennis, wat ons de perfecte partner maakt voor een herbestemming van uw erfgoed.

Deel dit bericht

Contact

Vul onderstaande gegevens in en we nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

    De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
    Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

    Meld u hier aan

    > Al meer dan 6.000 mensen gingen u voor
    chevron-down