Voor de toekomst van uw monument.

Zoek
fabriek herbestemming

Herbestemming van een fabriek of ander industrieel erfgoed, kan helpen de druk op de vastgoedsector af te laten nemen. Diverse fabrieken en fabriekshallen hebben functies die in de huidige tijd niet meer relevant zijn. Daarom staan ze soms leeg en hebben ze geen functie meer voor de maatschappij. Door middel van herbestemming krijgen deze gebouwen een nieuwe functie en kunt u als eigenaar van een dergelijk gebouw weer inkomsten genereren. Wij van Klement Rentmeesters helpen u graag met de leegstand van uw oude fabriek, fabriekshal of ander industrieel erfgoed. We helpen u met de subsidieaanvraag en we helpen bij het bouwhistorisch onderzoek. Kortom, we leveren een totaalpakket aan diensten voor de herbestemming van uw industrieel erfgoed.

herbestemming fabriek
Onder andere fabrieken behoren tot industrieel erfgoed

Wat is industrieel erfgoed?

Waarom worden die fabrieken niet gewoon afgebroken en waarom wordt er niet iets moderners voor in de plaats gezet? Dit komt doordat de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed waakt over ons cultureel erfgoed. Deze organisatie conserveert en behoudt dit erfgoed. Fabrieken, fabriekshallen, handelsgebouwen, opslag-en transportgebouwen, bestuursgebouwen, rechtsgebouwen en overheidsgebouwen, mijnen en infrastructurele gebouwen zoals pakhuizen, behoren tot het industrieel erfgoed. Industrieel erfgoed bestaat kortom uit de overblijfselen van de industriële en technologische ontwikkelingen van de afgelopen eeuw die nog steeds ons huidige straatbeeld kenmerken. Dat maakt deze gebouwen van cultuurhistorische waarde, waardoor er niet zomaar iets aan veranderd mag worden.

Wat is herbestemming van industrieel erfgoed?

Herbestemming van industrieel erfgoed houdt in dat een bestaand industrieel gebouw een nieuwe functie krijgt. De herbestemming van een fabriek of de herbestemming van een fabriekshal is niks nieuws. De laatste decennia is Nederland bezig met het op innovatieve manieren herbestemmen van industrieel erfgoed. Hierbij wordt gelet op het behouden van de unieke kenmerken van een pand en het verhogen van de functionaliteit van het gebouw. Sommige industriële gebouwen worden omgebouwd tot appartementencomplexen of er wordt nieuwe kantoorruimte gecreëerd. Ook worden dergelijke gebouwen gerestaureerd, waarna ze te koop worden aangeboden. Er liggen in ieder geval grote kansen voor herbestemmingsplannen voor industrieel erfgoed. Lees verder als u meer wilt weten over de herbestemming van monumenten.

herbestemming oude fabrieken

Waarom industrieel erfgoed herbestemmen?

Door diverse ontwikkelingen is er sprake van leegstand van monumenten en industriële gebouwen van cultuurhistorische waarde zoals fabrieken, pakhuizen en dergelijken Leegstand leidt vaker tot verwaarlozing en dit wil de RCE tegengaan. Door de herbestemming van industrieel erfgoed zoals oude fabrieken en fabriekshallen, krijgen deze gebouwen een restauratie en vaak een nieuwe functie die beter past bij de moderne tijd en wensen. Zo blijven ook deze industriële gebouwen bewaard voor onze toekomst. Bovendien geeft een herbestemming aan de omgeving ook een positieve bijdrage. Leegstand leidt tot waardeverlies van de buurt en herbestemming voorkomt dit.

herbestemming fabriekshal

Waarmee rekening houden bij uw herbestemmingsplannen?

Wanneer u een plan voor herbestemming bedenkt, moet u ten eerste rekening houden met de geldende wet- en regelgeving. Denk hierbij aan zaken als het aanvragen van een omgevingsvergunning of het bouwbesluit. Maar ook deze aspecten van de wet zijn van belang bij herbestemming:

 • Besluit Omgevingsrecht
 • Crisis- en Herstelwet
 • Leegstandsverordening
 • Wet Kraken en Leegstand

En zo zijn er nog meer zaken van toepassing. Lees u altijd goed in de lokale wetten en regels in. Ga vervolgens langs bij uw gemeente met uw herbestemmingsplan en overleg wat mogelijk is.

Subsidie herbestemming fabriek

Voor de herbestemming van erfgoed en dus ook voor industrieel erfgoed, kunt u een subsidie voor herbestemming aanvragen. Dit kan ieder jaar in de periode van 1 oktober tot en met 30 november. De subsidieregeling is tot leven gebracht om duurzaam om te gaan met monumenten en gebouwen van cultuurhistorische waarde. Door geld beschikbaar te stellen voor de herbestemming van erfgoed, voorkomt de overheid dat bijvoorbeeld fabrieken, maar ook kerken, kloosters of boerderijen te lang leegstaan en daardoor in verval raken. Lees meer over de herbestemmingssubsidie.

Waarom Klement Rentmeesters voor de herbestemming van uw fabriek?

U moet met veel dingen rekening houden wanneer u een herbestemming voor bijvoorbeeld een fabriek zoekt. U dient met veel wetten en regels rekening te houden, met een omgevingsvergunning en het bouwbesluit en met veel gespar met uw gemeente. Daarom moet u over de nodige kennis beschikken. Kiest u voor Klement Rentmeesters, dan bent u van deze kennis en ervaring verzekerd. Wij zijn al ruim tien jaar werkzaam in deze branche en hebben ons gespecialiseerd in alles wat met monumenten en gebouwen van cultuurhistorische waarde te maken hebben. Wij ontzorgen u tijdens het hele proces en adviseren u waar nodig. Samen met u zorgen wij ervoor dat uw monumentale fabriek of fabriekshal weer helemaal gaat meedoen in de moderne maatschappij.

herbestemming fabriek

Deel dit bericht

Contact

Vul onderstaande gegevens in en we nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

  De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
  Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

  Meld u hier aan

  > Al meer dan 6.000 mensen gingen u voor
  chevron-down