Liefde voor monumenten en landgoederen.

Zoek

Invasieve exoten

10 januari 2021

Subsidieregeling invasieve exoten

Invasieve soorten hebben Nederland niet op eigen kracht bereikt, maar zijn door menselijk handelen bewust of onbewust hier terecht gekomen. Dit kan bijvoorbeeld ontstaan zijn door het weggooien van (water- of tuin) planten in de natuur, ontsnapping uit gevangenschap, het meeliften op voertuigen of via de handel. Een aantal van deze invasieve soorten overleeft en plant zich voort.

Dit kan tot problemen leiden wanneer deze uitheemse soorten nadelige gevolgen hebben voor de inheemse flora en fauna en/of economische of gezondheidsschade veroorzaken. In dat geval wordt een soort beschouwd als een invasieve soort of exoot. Invasieve exoten kunnen inheemse soorten verdringen of de omgeving voor deze soorten ongeschikt maken. Ze kunnen daarnaast landbouwschade veroorzaken, gebouwen of andere constructies aantasten, de doorstroming van watergangen belemmeren, de erosiebestendigheid van dijken ondermijnen of ziektes overbrengen.

De Provincie stelt subsidie beschikbaar voor twee aparte zaken:

1. Subsidie voor onderzoek naar en/of bestrijding van invasieve exoten.

Belangrijke voorwaarden zijn: de soort valt onder de categorie ‘te beheersen Unielijstsoorten’, de aanvrager is een rechtspersoon, de bestrijding of het onderzoek naar de bestrijding wordt uitgevoerd in het Natuurnetwerk Nederland (Natura2000 gebieden uitgesloten), er worden geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 80% van de totale subsidiabele projectkosten voor de maatregel(en) en/of het onderzoek gericht op de bestrijding met een maximum van €50.000,- per aanvrager.

2. Subsidie voor het opstellen van een plan van aanpak voor gebiedsgerichte samenwerking.

Belangrijke voorwaarden zijn: de aanvrager is een gemeente in de Nederlandse provincie Limburg, de grondgebieden zijn gelegen in de Nederlandse provincie Limburg, er wordt een plan van aanpak opgesteld, de soort valt onder de categorie ‘te beheersen Unielijstsoorten’ en/of de categorie ‘niet-unielijstsoorten die een bedreiging (kunnen) vormen voor de Limburgse biodiversiteit’. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 80% van de totale subsidiabele projectkosten voor het opstellen van een plan van aanpak voor gebiedsgerichte samenwerking met een maximum van €10.000,- per aanvrager.

Het project waarvoor subsidie aangevraagd wordt, dient te starten binnen 3 maanden na ontvangst van de subsidieverlening en moet vóór 1 januari 2025 afgerond zijn.

De aanvraag dient uiterlijk op 31 december 2023 ingediend te zijn. Heeft u last van invasieve exoten? Wij stellen kosteloos voor u vast of u in aanmerking komt voor deze subsidieregeling. Neem hiervoor contact op met adviseur natuur en landschap Femke Pakbier via 043-32 33 511.

Deel dit bericht

Contact

Vul onderstaande gegevens in en we nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

    De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
    Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

    Meld u hier aan

    > Al meer dan 6.000 mensen gingen u voor
    chevron-down