Liefde voor monumenten en landgoederen.

Zoek
verduurzamen monumenten

Mogelijk minder belemmeringen voor het verduurzamen van monumenten

25 juli 2022

Ministers van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hebben daarom de handen ineen geslagen, advies gevraagd aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en via een Kamerbrief aangegeven hoe zij hiermee om willen gaan. Op deze manier kunnen straks ook monumenteneigenaren bijdragen aan de verduurzaming én een betere wereld.

Monumentenzorgen

Aanleiding van de Kamerbrief en het RCE-advies is de motie van de Tweede Kamerleden Van Haga, Van der Plas en Eerdmans waarin werd verzocht om te onderzoeken hoe obstakels voor het isoleren van monumenten kunnen worden weggenomen en te onderzoeken in hoeverre hiervoor een landelijke richtlijn kan worden opgesteld.

Een terechte vraag, omdat op dit moment rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten zeer moeilijk geïsoleerd kunnen worden, doordat landelijke, maar ook veelal gemeentelijke regels isolatie van monumenten tegenhouden.

In de reactie van minister De Jonge op de motie worden de zorgen voor monumenteneigenaren erkent op het gebied van communicatie, vergunningverlening door gemeenten en subsidievoorwaarden voor bijvoorbeeld de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) en de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH).

Minister Hugo de Jonge heeft aangegeven dat er ten eerste een afwegingskader wordt opgesteld dat eigenaren en gemeenten helpt om de juiste oplossingen te vinden bij het verduurzamen van monumenten. De gemeenten blijven bevoegd gezag en het verduurzamen van monumenten blijft maatwerk. Het afwegingskader biedt gemeenten, zeker wanneer minder kennis en capaciteit in huis aanwezig is, houvast bij de verduurzaming van monumenten.

Daarnaast wordt gekeken op welke wijze diverse financiële ondersteuning zoals subsidies toegankelijker wordt voor monumenteneigenaren. De voorwaarden mogen niet de aantasting van het monument veroorzaken. De minister geeft aan dat hij samen met OCW en EZK in kaart brengt welke aanpassingen, met inachtneming van de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid, nog meer wenselijk zijn om rekening te houden met de beperkingen die voor monumenten (kunnen) gelden en op welke termijn we de regelingen hierop kunnen aanpassen.

Ook zit de oplossing van de belemmeringen in het delen van kennis en het geven van voorlichting. De RCE zal hier via het programma Erfgoed en Duurzaamheid verder aan werken, onder andere door de beschikbare informatie in samenhang te ontsluiten via de Kennisbank van de RCE en door de kennissessies voor gemeenten uit te breiden.

Bron: Federatie Particulier Grondbezit

Deel dit bericht

Contact

Vul onderstaande gegevens in en we nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

    De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
    Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

    Meld u hier aan

    > Al meer dan 6.000 mensen gingen u voor
    chevron-down