Liefde voor monumenten en landgoederen.

Zoek
Monumentenbeheer

Als eigenaar of beheerder van een monumentaal pand is het belangrijk om het erfgoed in goede staat te houden en te behouden voor toekomstige generaties. Hiervoor zijn, naast regulier onderhoud, vaak een verbouwing, restauratie en soms zelfs een herbestemming nodig. U mag echter niet zomaar wijzigingen aanbrengen aan uw monument. Daarvoor is vaak een Omgevingsvergunning nodig. Lees meer over deze vergunning. Wat wel en niet mag, kan voor u een groot vraagstuk zijn. Daarom kiest u natuurlijk voor Klement Rentmeesters. Als rentmeester houden wij ons dagelijks bezig met het onderhoud aan monumenten en monumentenbeheer. We houden ons bezig met de toekomst van uw monument. Hierbij schuwen we verduurzaming, onderhoud en herbestemming niet. We zijn graag uw partner in het monumentenbeheer of beheer van uw landgoed.

Wat wordt verstaan onder monumenten?

Monumenten zijn gebouwen of complexen of andere zaken die vanwege hun culturele, historische, artistieke of sociale waarde als erfgoed worden beschouwd. Monumenten kunnen een belangrijke rol spelen in het behouden van de geschiedenis, cultuur en identiteit van een gemeenschap of een land. Ze kunnen eigendom zijn van de overheid, maar ook van particulieren of organisaties. Bij monumenten beheer gaat het daarom altijd om het behoud van de technische staat van het monument, maar ook om de historische en culturele waarde ervan. Er is hierbij een verschil tussen rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Een rijksmonument is van nationaal belang, terwijl een gemeentelijk monument op lokaal niveau van belang is.

Wat mag u veranderen?

Wanneer u een verbouwing of restauratie van uw monument wilt bewerkstelligen, dan moet u er rekening mee houden dat een Omgevingsvergunning verplicht is. Als u twijfelt, kunt u bij het Omgevingsloket controleren of u voor uw werkzaamheden een Omgevingsvergunning nodig heeft. Normaal onderhoud waarbij geen cruciale zaken aan het monument gewijzigd worden, zoals in vormgeving, materialen en kleur, behoeft geen Omgevingsvergunning. In ecologisch beschermde gebieden is vaak ook een ecologische quickscan nodig. Lees meer over deze flora en fauna quickscan.

Waarom is monumentenbeheer belangrijk?

Monumenten hebben een belangrijke historische en culturele waarde. Ze vertellen het verhaal van onze geschiedenis en cultuur en zijn daarom van onschatbare waarde voor onze identiteit en voor toekomstige generaties. Bovendien kunnen monumenten ook economische waarde hebben, bijvoorbeeld als toeristische attractie. Het is daarom van groot belang om monumenten in goede staat te houden en te behouden voor de toekomst. Dit vergt echter wel de nodige kennis, ervaring en middelen. Het beheer van een monument is dan ook vaak een complex proces en vereist een integrale aanpak. Lees meer over het beheer van landgoederen en monumenten.

Bouwhistorisch onderzoek

Bij dit onderzoek wordt de bouwgeschiedenis van het monument onderzocht. Ook komen de historische waarden van het monument hierbij goed aan bod. Dit onderzoek helpt vragen beantwoorden, zoals welke onderdelen van het monumentale pand behouden moeten blijven en welke muren eventueel doorgebroken kunnen worden.

Bouwhistorisch onderzoek

Wanneer u een renovatie van uw monument overweegt, is het verstandig om eerst bouwhistorisch onderzoek te doen. Dit type onderzoek brengt de ontwikkeling van het monument en de omliggende regio in kaart. Het omvat de analyse van de gebruikte materialen, de totstandkoming van het monument, en de gedachte achter de vormgeving van het monument en de omgeving eromheen. De bouwgeschiedenis van het monument wordt onderzocht. Ook komen de historische waarden van het monument hierbij goed aan bod. Dit onderzoek helpt vragen beantwoorden, zoals welke onderdelen van het monumentale pand behouden moeten blijven en welke muren eventueel doorgebroken kunnen worden.

Advies subsidies

Omdat een monument voor de toekomst behouden moet worden en restauraties, verbouwingen en dergelijken een flinke investering zijn, maakt u tijdens het beheer van uw monument aanspraak op de Subsidie Instandhouding Monumenten. Hiermee krijgt u 40 tot 60 procent van de kosten terug. Lees meer over de SIM. Is uw monument tevens een woonhuis? Dan kunt u ook de Woonhuissubsidie aanvragen. Lees daarom meer over de Woonhuissubsidie en hoe wij van Klement Rentmeesters u kunnen helpen bij de aanvraag hiervan.

Herbestemming

Wanneer u een monument heeft waarvan de functie niet meer aansluit op de wensen van de huidige tijd, dan is herbestemming de oplossing om leegstand en verval te voorkomen. Bij herbestemming focussen we ons op het vinden van een nieuwe functie voor uw monumentale pand. Zo kunnen bijvoorbeeld oude scholen of fabrieken nieuwe functies krijgen als kantoorruimtes. Of religieus erfgoed wordt bijvoorbeeld omgetoverd tot woningen of een winkel.

Waarom Klement Rentmeesters?

Voor uw monumentenbeheer kiest u voor Klement Rentmeesters, omdat wij als rentmeesters pur sang vaker met dit bijltje gehakt hebben. Veel eigenaren willen zelf het beheer uitvoeren, maar we kunnen ons voorstellen dat er veel zaken om de hoek komen kijken waar u geen weet van heeft. Wij ondersteunen u graag bij het beheer van uw monumenten. We kunnen u op afroep helpen of we nemen de hele verantwoordelijkheid voor het monumentenbeheer. Onze deskundige rentmeesters zijn op de hoogte van al het nieuws in het vak en kennen de wetten en regels omtrent het beheer. Bij ons bent u verzekerd van een optimaal monumentenbeheer, waarbij we de kosten zo laag mogelijk houden en de opbrengsten graag verhogen.

Deel dit bericht

Contact

Vul onderstaande gegevens in en we nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

    De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
    Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

    Meld u hier aan

    > Al meer dan 6.000 mensen gingen u voor
    chevron-down