Voor de toekomst van uw monument.

Zoek

Ontzorgingsprogramma helpt monumenteigenaren bij verduurzaming

22 januari 2024

Op initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is per 3 april 2023 het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten gestart. Het doel van het programma is het stimuleren en begeleiden van eigenaren van rijksmonumenten bij het verduurzamen van hun monumentale panden en daarmee bijdragen aan het doel van de Routekaart Verduurzaming Monumenten (CO2-reductie van 40% in 2030 en 60% in 2040). De organisatie en uitvoering van het ontzorgingsprogramma is belegd bij het Nationaal Restauratiefonds.

Tenminste 800 eigenaren helpen verduurzamen

Op woensdagmiddag 15 maart 2023 tekende Klement Rentmeesters samen met 8 andere geselecteerde duurzaamheidsadviesbureaus een raamovereenkomst met de RCE in Amersfoort om tenminste 800 eigenaren de komende drie jaar te adviseren en te begeleiden bij het verduurzamen van hun monument. Het ontzorgingsprogramma is onderdeel van de verduurzamingsopgave van maatschappelijk vastgoed in het kader van het Klimaatakkoord.

Met dit programma kunnen wij monumenteigenaren ondersteunen en stimuleren tot het doen van investeringen in verduurzamingsmaatregelen.

Ontzorgingsprogramma_verduurzaming_monumenten_aanvragen

Het Ontzorgingsprogramma bestaat uit twee stappen:

 • Bij stap 1 gaat het om het maken van een gedegen duurzaamheidsadvies conform de kwaliteitsnormen (niveau 2 of 3) van Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). De kosten van een Duurzame Monumenten (DuMo)-advies worden 50% vergoed tot een maximum van EUR 1.750 exclusief BTW.
 • Stap 2 bestaat het ontzorgen met name uit de begeleiding richting de daadwerkelijke uitvoering om te gaan verduurzamen. De invulling van de begeleiding kan verschillen. Soms volstaat het meelezen van offertes en in andere gevallen kan een adviseur bijvoorbeeld aansluiten bij een bouwvergadering, inzicht geven in financieringsmogelijkheden, ondersteuning geven bij het vergunningstraject of het wegnemen van vragen of eventuele drempels. De kosten voor Stap 2 worden 100% vergoed tot een bedrag van maximaal EUR 2.500 exclusief BTW per eigenaar.

Zelf al een DuMo-advies?

Eigenaren die zelf al een uitgebreid DuMo-advies hebben laten uitvoeren buiten het Ontzorgingsprogramma om, kunnen in Stap 2 van het programma instromen.
Voor meer informatie en aanmelding voor het Ontzorgingsprogramma kunt u hier verder lezen.

Achtergrondinformatie

De aanleiding van het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten is het realiseren van de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050. Om het erfgoed door te geven aan volgende generaties, is energiebesparing en de aanpassing aan de hedendaagse eisen en wensen van de gebruiker en de leefomgeving een absolute noodzaak. Deze opgave geldt ook voor monumenten.

Budget voor verduurzaming monumenten

Om de klimaatdoelstellingen te realiseren is vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap budget gereserveerd voor een versnelde aanpak van de verduurzaming van monumentale panden. Het ontzorgingsprogramma is bedoeld om eigenaren van monumenten in de gehele breedte van de sector aan te zetten tot verduurzamen van hun panden. Bij monumenten ligt de nadruk in de verduurzamingsaanpak op ontzorging, omdat eigenaren van dit type vastgoed over het algemeen niet de benodigde kennis hebben om hun vastgoed te verduurzamen.

Meer weten? Lees verder over het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten.

Deel dit bericht

Contact

Vul onderstaande gegevens in en we nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

  De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
  Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

  Meld u hier aan

  > Al meer dan 6.000 mensen gingen u voor
  chevron-down