Voor de toekomst van uw monument.

Zoek

Op initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is per 3 april 2023 het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten gestart. Het doel van dit programma is het stimuleren en begeleiden van monumenteigenaren bij het verduurzamen van hun monumentale panden en daarmee bijdragen aan het doel van de Routekaart Verduurzaming Monumenten (CO2-reductie van 40% in 2030 en 50% in 2040).

Hiervoor heeft Klement Rentmeesters samen met nog een aantal partners een raamovereenkomst gesloten met de RCE. Met dit programma kunnen in de komende 3 jaar ca. 800 monumenteigenaren geholpen worden met advies en begeleiding bij de verduurzaming van hun monument. Eigenaren krijgen subsidie op de uitvoering van onderzoek. Het subsidiebedrag voor advies kan oplopen tot € 2.500!

Ontzorgingsprogramma_verduurzaming_monumenten_aanvragen

Waarom het Ontzorgingsprogramma?

De aanleiding van het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten is het realiseren van de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050. Om het erfgoed door te geven aan volgende generaties, is energiebesparing en de aanpassing aan de hedendaagse eisen en wensen van de gebruiker en de leefomgeving een absolute noodzaak. Deze opgave geldt ook voor monumenten.

Om de klimaatdoelstellingen te realiseren is vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap budget gereserveerd voor een versnelde aanpak van de verduurzaming van monumentale panden. Het ontzorgingsprogramma is bedoeld om eigenaren van monumenten in de gehele breedte van de sector aan te zetten tot verduurzamen van hun panden. Bij monumenten ligt de nadruk in de verduurzamingsaanpak op ontzorging, omdat eigenaren van dit type vastgoed over het algemeen niet de benodigde kennis hebben om hun vastgoed te verduurzamen.

Hoeveel bedraagt de subsidie?

Stap 1

In stap 1 gaat het om het maken van een gedegen duurzaamheidsadvies conform de kwaliteitsnormen (niveau 2 of 3) van Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). Het betreft hier een haalbaarheidsonderzoek of een maatwerkadvies. De kosten van een Duurzame Monumenten (DuMo)-advies worden voor 50% vergoed tot een maximum van EUR 1.750 exclusief BTW per monumenteigenaar.

Stap 2

Tijdens de 2e stap bestaat het ontzorgen met name uit de begeleiding richting de daadwerkelijke uitvoering om te gaan verduurzamen. De invulling van de begeleiding kan verschillen. Soms volstaat het meelezen van offertes en in andere gevallen kan een adviseur bijvoorbeeld aansluiten bij een bouwvergadering, inzicht geven in financieringsmogelijkheden, ondersteuning geven bij het vergunningstraject of het wegnemen van vragen of eventuele drempels. De kosten voor Stap 2 worden 100% vergoed tot een bedrag van maximaal EUR 2.500 exclusief BTW per monumenteigenaar. De voorwaarde hierbij is dat u binnen 6 maanden bij uw gemeente een vergunning aanvraagt voor de werkzaamheden.
De subsidie wordt door ons aan u verrekend als een korting op de factuur.

En als ik al beschik over een DUMO-advies?

Indien u zelf al een uitgebreid DuMo-advies heeft laten uitvoeren buiten het Ontzorgingsprogramma kunt u rechtstreeks in Stap 2 van het programma instromen. Er vindt nog wel een check plaats of het DuMo-advies nog actueel is. We gaan er hierbij vanuit dat uw advies een haalbaarheidsonderzoek (niveau 2) of maatwerkadvies (niveau 3) betreft. Indien u een Quickscan (niveau 1) heeft, start u gewoon in Stap 1 van het ontzorgingsprogramma.

Soorten duurzaamheidsadvies

Op onze hoofdpagina over verduurzaming leest u meer over de bovenstaande soorten duurzaamheidsadviezen die wij u kunnen bieden en kunt u doorklikken om meer te weten te komen over verdere subsidies en financieringsmogelijkheden voor verduurzaming van monumenten.

Verduurzamingsadvies_Monumenten

Hoe kan ik me aanmelden voor het Ontzorgingsprogramma?

De organisatie en uitvoering van het ontzorgingsprogramma is belegd bij het Nationaal Restauratiefonds. Wij kunnen de aanmelding echter volledig voor u verzorgen.

Als eerste zullen wij samen met u de Zelfscan Duurzaam Monument doorlopen. Uit de Zelfscan Duurzaam Monument volgt een eerste indicatie in de duurzame maatregelen die genomen kunnen worden. Heeft u zelf de Zelfscan al doorlopen, dan ontvangen wij het resultaat daarvan graag van u. Vervolgens helpen wij u aan te melden via de online tool op monumenten.nl.

De voorwaarden om mee te mogen doen kunt u lezen op: www.monumenten.nl/ontzorgingsprogramma

Wenst u zich aan te melden of wilt u meer weten over de mogelijkheden? Laat dan hieronder uw gegevens achter en wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op.

  Deel dit bericht

  Contact

  Vul onderstaande gegevens in en we nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
   Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

   Meld u hier aan

   > Al meer dan 6.000 mensen gingen u voor
   chevron-down