Liefde voor monumenten en landgoederen.

Zoek

Opvolger Stikaregeling

11 juni 2021

De Stikaregeling voldeed niet meer aan diverse regels en moest daarom worden aangepast. Het cofinancieringsprincipe is daarbij hetzelfde gebleven: Elke euro die een gemeente of waterschap beschikbaar stelt, wordt door de provincie verdubbeld. Met het beschikbare budget kunnen, net als voorheen, bijdragen worden verstrekt aan particuliere grondeigenaren voor aanleg en beheer van landschapselementen, bloemrijke randen en wandelpaden. In de nieuwe regeling zijn elementen toegevoegd, bijvoorbeeld elementen die kunnen bijdragen aan waterberging.

Overeenkomst 13 Brabantse gemeenten en Provincie

Voor de eerste openstelling van de subsidie hebben 13 Brabantse gemeenten een overeenkomst gesloten met de provincie. In die gemeenten kunnen vanaf nu weer aanvragen worden ingediend door particuliere grondeigenaren. De verwachting is dat het merendeel van de andere gemeenten na de zomervakantie hiervoor een overeenkomst sluit met de provincie. 

Subsidiebudget per gemeente 

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode verschilt per deelnemende gemeente:

•          € 20.000, voor projecten in de gemeente Alphen en Chaam;

•          € 50.000, voor projecten in de gemeente Asten;

•          € 15.000, voor projecten in de gemeente Baarle-Nassau;

•          € 20.000, voor projecten in de gemeente Bladel;

•          € 8.000, voor projecten in de gemeente Dongen;

•          € 10.000, voor projecten in de gemeente Geldrop-Mierlo;

•          € 25.000, voor projecten in de gemeente Gilze en Rijen;

•          € 15.000, voor projecten in de gemeente Halderberge;

•          € 3.000, voor projecten in de gemeente Helmond;

•          € 25.000, voor projecten in de gemeente Heusden;

•          € 22.000, voor projecten in de gemeente Hilvarenbeek;

•          € 25.000, voor projecten in de gemeente Laarbeek;

•          € 20.000, voor projecten in de gemeente Meierijstad;

•          € 25.000, voor projecten in de gemeente Nuenen;

•          € 15.000, voor projecten in de gemeente Waalwijk;

•          € 20.000, voor projecten in de gemeente Zundert.

De hoogte van de subsidie bedraagt minimaal € 1000,- en maximaal € 24.999 per project.

Voorwaarden subsidieverlening

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

•          Voor het indienen van een aanvraag beschikt u ten minste 6 jaar over de gebruik of eigendom van het perceel waarop u project gelegen is;

•          Bij de thema’s Functiewijziging en Boerenlandvogels en bijen is het perceel daarnaast de afgelopen 5 jaar landbouwkundig geweest.

Acht landschapstypen

Het Brabantse landschap is onderverdeeld in 8 landschapstypen. Op de digitale kaart ('Viewer landschaps- en themagebiedskaarten') ziet u in welk landschapstype uw perceel ligt. De gemeente of het waterschap heeft bepaald waar ze welke doelen wil bereiken. Een thema kan zijn: Landschapsontwikkeling, Landschapsbeheer, Beleving, Boerenlandvogels en bijen, Cultuurhistorie of Klimaatadaptie. Op de kaart zijn deze thema’s in de gebieden aangegeven. Als het landschapstype en de thema’s bekend zijn, volgt de keuze voor de geschikte landschapselementen, waterelementen, kruidenranden of een wandelpad over boerenland.

Aanvraag indienen?

U kunt een aanvraag indienen van 11 juni 2020 tot en met 15 november 2020 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt. Wij helpen u graag met een aanvraag. Bel met onze adviseur natuur en landschap Femke Pakbier 043-3233511 om een afspraak te maken

Deel dit bericht

Contact

Vul onderstaande gegevens in en we nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

    De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
    Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

    Meld u hier aan

    > Al meer dan 6.000 mensen gingen u voor
    chevron-down