Liefde voor monumenten en landgoederen.

Zoek
/
Portfolio
/
Aanleg fietspad Heuvelland-Parkstad

Grondverwerving en planuitwerking

Rentmeester en grondverwerver Frank Klement: “Het project betreft de tracés Ubachsberg-Heerlen (Daelsweg) en Wijlre-Ubachsberg (Vrakelbergerweg-Vijfbundersweg). Het project wordt uitgevoerd door de Gemeente Voerendaal, Gemeente Gulpen-Wittem, Gemeente Heerlen, Provincie Limburg en Waterschap Limburg.

De grondverwerving voor de Daelsweg is inmiddels afgerond en de aanleg van het fietspad is daar al een heel eind gevorderd. Voor de grondverwerving zijn ruilgronden van de provincie Limburg ingezet. Dat was hard nodig, omdat met name langs de Vrakelbergerweg-Vijfbundersweg enkele buffers voor waterberging worden aangelegd. De verwachting is dat daar in het voorjaar van 2022 gestart gaat worden met de aanleg van het fietspad.”

Wat is er zo speciaal aan dit project?

“Dit project is speciaal om meerdere redenen. Een veilige fietsverbinding bevordert naast dagelijks fietsverkeer ook toerisme en recreatie binnen dit gebied. De provincie en ook de gemeenten vinden het belangrijk om het fietsgebruik te stimuleren. Een veilige fietsverbinding zal mensen er eerder toe bewegen om tussen het Heuvelland en Parkstad de fiets als vervoersmiddel te pakken.

Oorspronkelijk stond de aanleg van de waterbuffers niet op de planning bij het Waterschap, maar om het gebied niet twee keer te belasten heeft het Waterschap besloten aan te sluiten bij dit project. Met het programma Water in Balans wil het Waterschap Limburg problemen door wateroverlast, als gevolg van de klimaatverandering, aanpakken. Daarom gaat het waterschap regenwaterbuffers aanleggen om de kans op wateroverlast te verkleinen, “aldus Frank Klement

Hoe loopt het met de uitvoering?

Dominic Neven is projectleider voor de realisatie van beide fietspaden. Dominic: “Voor de Daelsweg was het best lastig om in het terrein bij de uitvoering een goede vertaalslag te maken naar de praktijk. Een vier meter breed fietspad is nogal wat. Het terrein is namelijk erg geaccidenteerd en die hoogte verschillen moeten toch goed opgevangen worden. Belangrijk is de afwerking van hier en daar vrij steile taluds. Dat is goed gelukt en we hebben aan aannemer den Ouden een goede partij die gelukkige erg flexibel is.

We planten ca 70 nieuwe bomen aan en er komen 2 dassentunnels en 2 tunnels voor amfibieën onder de weg door. Er worden streekeigen hagen geplant en uniforme afrasteringen werken zodoende aan een mooie landschappelijke inpassing van het fietspad. Daarnaast wordt er ter compensatie ca 1,5 ha nieuwe natuur gerealiseerd in het gebied.

Het wordt een prachtig fietspad. De buurt en de omgeving zijn erg enthousiast. Eindelijk kan er veilig gefietst worden door dit prachtige gebied. Al met al realiseren we een prima fietsverbinding tussen Parkstad en het Heuvelland. Net voor de kerst gaat de Daelsweg weer open en verwachten we de eerste fietsers. Daar kunnen we ons nu al op verheugen.”

Financiën

De Financiering van het project vindt gedeeltelijk plaats op subsidiebasis, waarbij ca 40% van de kosten (2,36 mln) gedragen wordt door de provincie vanuit het Beleidsplan Fiets 2019-2023 ‘Focus op Fiets’. Regiodeal Parkstad heeft een bedrag van 150.000 aan subsidie toegekend voor het fietspad tracé Daelsweg. De rest van de kosten (3,54 mln) is door de betrokken gemeenten gereserveerd. Het waterdeel (ca 2,1 mln) wordt gefinancierd door het Waterschap Limburg. De totale projectbegroting is ca. 8 mln euro.

Meer weten over grondwerving en kavelruil? Lees er hier alles over.

De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

Meld u hier aan

> Al meer dan 5.000 mensen gingen u voor
chevron-down