Liefde voor monumenten en landgoederen.

Zoek
/
Portfolio
/
Buitenplaats Frymerson

Ons werk op Buitenplaats Frymerson begon een paar jaar geleden met een herbestemmingsonderzoek voor de boerderij op de buitenplaats. In een dergelijk onderzoek gaan we op zoek naar een nieuw gebruik, een functie die past bij de structuur en historie van het gebouw maar ook bij de omgeving. Niet alleen de carréboerderij en het herenhuis is opgenomen op de monumentenlijst. Ook de parkaanleg, het toegangshek aan de oprijlaan én zelfs het hondenhok zijn aangewezen als rijksmonument! Een koninklijk onderkomen met sierlijke stijlen voor het waakdier.

Geschenk van Oranje

Het fundament van Frymerson stamt uit de 14e eeuw, destijds een kasteel met vier torens in het bezit van familie Bove te Vrijmershem. Daar komt de naam vandaan! ‘’Vrij van moeras’’. De oorspronkelijke carréboerderij werd met het ontwerp van architect P.J.H. Cuypers in 1863 verlengd met een eclectisch herenhuis, in opdracht door Jonkheer De Zantis. Joseph de Zantis was een generaal en werd in de adelstand verheven door Koning Willem I dankzij zijn moed bij de slag om Waterloo in 1815. Buitenplaats Frymerson was daarbij een geschenk van de Oranje’s.

Getalenteerde beheerder

De huidige beheerder, boomverzorger en jachtopzichter woont in het hiervoor herbestemde koetshuis; een klein kasteeltje op het landgoed met uitkijktoren. Er is ook nog een veldschuur met oorspronkelijke houten spantconstructie en zadeldak naast het woonhuis te vinden. Deze zogenaamde Tiendschuur is een schuur waar in de middeleeuwen de belasting van pachters en boeren aan de kasteelheer werd opgedragen, vaak in natura.

De 9 hectare cultuurgrond die bij het landgoed hoort grenst aan het riviertje de Roer en is deels in gebruik als weiland. Het Roerdal behoort tot Natura 2000-gebied. De minerale rivierkleigrond is heel geschikt voor fruitteelt, die hier op duurzame wijze wordt toegepast in traditionele hoogstamboomgaarden. De cultuurgronden liggen in de meanderzone, oftewel het inundatiegebied. Dat hebben we mogen meemaken deze zomer! Het landgoed stond onder water, maar met de gebouwen is het redelijk goed afgelopen omdat deze wat hoger gelegen zijn.

Subsidieaanvragen

Klement Rentmeesters heeft voor de opstallen en het monumentale park op Buitenplaats Frymerson onderzocht wat er aan achterstallig onderhoud te doen staat, en hoe dit jaarlijks georganiseerd en gefinancierd kan worden. Voor het koetshuis werd een subsidieaanvraag Woonhuissubsidie gedaan (WHS) en voor het herenhuis, de boerderij en het park de Subsidie Instandhouding Monumenten (SIM).

De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

Meld u hier aan

> Al meer dan 6.000 mensen gingen u voor
chevron-down