Liefde voor monumenten en landgoederen.

Zoek
/
Portfolio
/
Cereshoeve nieuw leven ingeblazen

De Cereshoeve staat in de wijde omtrek bekend als één van de oudste gebouwen van Vaals en is van hoge historische waarde. De hoeve is omstreeks 1777 gebouwd in opdracht van een naaldenfabrikant, Jacob Kuhnen genaamd. Vaals heeft een rijke historie in de naaldenindustrie en de hoeve is een exponent van deze 18e -eeuwse industriële bloei in Vaals.

De Cereshoeve is als schuur gebouwd en was onderdeel van een complex met een woonhuis, dat werd ‘Der Bau’ genoemd, en een pachterswoning. Opvallend aan het complex is dat het klassieke architecturale elementen heeft, zoals de godin van het graan, Ceres, die als reliëfvoorstelling in een grote in- en uitgezwenkte bekroning is afgebeeld. Het vermoeden bestaat dat Kuhnen een voorliefde voor pracht en praal had en hij gaf de Luikse architect Moretti (oorspronkelijk uit Italië) opdracht die de Romeinse invloeden in zijn ontwerpen opnam. Na de familie Kuhnen is het complex jarenlang bewoond geweest door andere welvarende industriële families.

In 2000 heeft de heer Crombach deze bekende hoeve gekocht, vervolgens in 2004 de pachterswoning en in 2008 het Poortgebouwtje. Voorheen waren de gebouwen in bezit van drie eigenaren en zodoende was het complex, op het woonhuis na, bijna weer compleet. De Cereshoeve stond leeg en om verder verval te voorkomen heeft de heer Crombach het initiatief genomen om de hoeve te herbestemmen. Om tot een goede herbestemming te komen is grondig onderzoek vereist. Er moet rekening gehouden worden met de cultuurhistorische waarde, het gemeentelijke- en provinciale beleid, planvorming en wetgeving zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet. Daarbij moet een herbestemming vooral passen bij de eigenaar en het gebouw.

De heer Crombach: “Als inwoner van Wahlwiller was ik bekend met de adviesdiensten van Klement Rentmeesters. Ik lees altijd graag de artikelen van de nieuwsbrief en was zodoende wel al op de hoogte van mogelijkheden van onderzoeken over subsidies en herbestemming. Zodoende wist ik dat Klement Rentmeesters mij goed kon helpen met onderzoeken naar de herbestemming van erfgoed en eventuele commerciële exploitatie ervan. De Cereshoeve is natuurlijk geen standaard woonhuis en heeft een andere aanpak nodig. Deze expertise vond ik bij Klement Rentmeesters.

Door Klement Rentmeesters kwam ik ook in contact met andere monumenteigenaren. Ze organiseerden een speciaal herbestemmingsdiner waar ik naar toe ben gegaan. Je zit dan aan tafel met andere monumenteigenaren die hetzelfde traject doorlopen of het al hebben doorlopen. Je merkt dat je hier veel aan hebt.  Door de kennis van Klement Rentmeesters en de ervaringen van andere eigenaren hoef je het wiel niet zelf uit te vinden. Het wiel is eigenlijk al uitgevonden, je moet het alleen nog toepassen.”

Hoe gaat het nu met de Cereshoeve?

Vorig jaar heeft erfgoedadviseur Sabrina Roijen van Klement Rentmeesters onderzoek gedaan naar de mogelijkheden rondom herbestemming. Verschillende stadia zijn hier doorlopen. Allereerst is subsidie aangevraagd (en toegekend door de RCE) om een herbestemmingsonderzoek te doen. Vervolgens is het onderzoek uitgevoerd, waar een principeverzoek voor de gemeente uit is voort gekomen. Dit principeverzoek bevat een vlekkenplan dat globaal aangeeft welke functies de gebouwen of ruimtes kunnen krijgen. Zo is aan de leegstaande hoeve een woonfunctie toegewezen waar maximaal zeven appartementen gebouwd kunnen worden. Dit past mooi in de Regionale visie Maastricht en Mergelland, waar gestimuleerd wordt om jongeren en ouderen aan betaalbare woningen te helpen. De karschuur kan een multifunctionele locatie worden voor recreatie, cultuur, educatie, zorg en ondergeschikte verkoop van streekproducten c.q. horeca.

Sabrina Roijen: “Het principeverzoek ligt nu bij de gemeente ter beoordeling. Als we hier uitsluitsel over krijgen dan kunnen we verdere stappen ondernemen en weten we welke richting we op kunnen gaan. Inmiddels hebben we ook subsidie aangevraagd voor de procesbegeleiding van de herbestemming (vergunning aanvragen, aanvullende onderzoeken e.d.). Er is inmiddels gestart met de restauratie van de (linker)schuur en daarna volgt de pachterswoning. Het is mooi dat we weer een rijksmonument een actieve functie hebben kunnen geven in de maatschappij.”

Bij Klement Rentmeesters hebben we de noodzakelijke disciplines in huis voor onderzoeken naar subsidies en herbestemmingen, zoals een bouwhistoricus, erfgoedadviseur, bouwkundig inspecteur, verduurzamingsspecialist, tuin en landschapsarchitect en een restauratie- en transformatie architect. Herbestemming van een monument is een complexe opgave die een multidisciplinaire aanpak vraagt. Neem hier contact op met Sabrina Roijen voor al uw vragen over herbestemming.

“Het wiel is eigenlijk al uitgevonden, je moet het alleen nog toepassen.”

De heer Crombach
Eigenaar Cereshoeve in Vaals
De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

Meld u hier aan

> Al meer dan 6.000 mensen gingen u voor
chevron-down