Voor de waarde van uw grond.

Zoek
Golfbaan_Hoenshuis_NSW_1860x1060
/
Portfolio
/
De golfbaan als NSW-landgoed: Golfbaan Hoenshuis

Golfbaan Hoenshuis

Golfbaan het Hoenshuis is gelegen ten noorden van het kerkdorp Voerendaal, grofweg tussen de spoorlijn en het gehucht Retersbeek. Het totale oppervlak betreft ca. 50 ha. De golfbaan dankt haar naam aan de voormalige hoeve die het hart vormt van de golfbaan, Hoeve Hoenshuis. Hierin zijn het clubhuis, een restaurant en diverse vergaderzalen gesitueerd.

Hoeve Hoenshuis is een carréhoeve die in de huidige vorm dateert uit de twee helft van de 19e eeuw. Op deze plek was in de 14e eeuw al een kasteeltje aanwezig die lange tijd eigendom is geweest van de familie Hoen. Deze familie heeft hun bezit in de 19e eeuw verkocht. In 1935 kocht Constant Snijders de boerderij en bijbehorende landerijen. De familie Snijders heeft het geheel in de jaren ’80 van de vorige eeuw omgevormd tot golfbaan, die in 1987 geopend is. Daarna is het geheel eigendom geweest van een Japans bedrijf, waarna de familie Snijders het geheel weer teruggekocht heeft. De golfbaan is de afgelopen jaren geheel gerenoveerd en zowel golftechnisch als esthetisch geperfectioneerd.

Golfbaan_Hoenshuis_NSW

Golfbaan_Hoenshuis_NSW

Golfbaan_Hoenshuis_NSW

Golfbaan_Hoenshuis_NSW

Golfbaan_Hoenshuis_NSW

Golfbaan_Hoenshuis_NSW

Golfbaan als NSW landgoed: minimaal 50% natuur

In 2017 heeft Klement Rentmeesters een aanvraag gedaan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) om de golfbaan te rangschikken onder de Natuurschoonwet 1928 (NSW). Hiermee komt de golfbaan voor bepaalde belastingvoordelen in aanmerking. De RVO heeft de aanvraag in 2018 goedgekeurd. Sindsdien is de golfbaan als Landgoed Hoenshuis gerangschikt onder de NSW.

Adviseur Natuurschoonwet Femke Pakbier: “Om voor rangschikking in aanmerking te komen, dient aan diverse voorwaarden voldaan te worden. Voor een NSW-landgoed met een golfbaan gold, dat minimaal 30% van de oppervlakte moest bestaan uit bos en/of natuurterreinen. Echter de Natuurschoonwet is per 1 januari 2021 veranderd. Voor golfbanen geldt vanaf dat moment dat minimaal 50% van de oppervlakte moet bestaan uit bos en/of natuurterrein. Eigenaren hebben de kans om tot 31 december 2030 te voldoen aan de nieuwe voorwaarden, anders vervalt de rangschikking automatisch vanaf 1 januari 2023”.

Meer uitleg over de huidige NSW met de wijzigingen vindt u hier: Natuurschoonwet 1928

Golfbaan_Hoenshuis_NSW

Golfbaan_Hoenshuis_NSW

Golfbaan_Hoenshuis_NSW

Golfbaan_Hoenshuis_NSW

Golfbaan_Hoenshuis_NSW

Golfbaan_Hoenshuis_NSW

Golfbaan_Hoenshuis_NSW

Golfbaan_Hoenshuis_NSW

Uitdaging: aangrenzende percelen te koop

“Begin 2022 kregen de eigenaren van de golfbaan de kans om aangrenzende percelen aan te kopen en mee te rangschikken onder de NSW, zodat er een beroep gedaan kon worden op vrijstelling van overdrachtsbelasting. Echter dat zou een wijziging betekenen in de NSW-rangschikking. Omdat de golfbaan nog niet voldeed aan de 50% bezettingseis bos en/of natuur, leverde dat problemen op. Bij overdracht of uitbreiding van een NSW-landgoed, is de 10-jarentermijn namelijk niet geldig. Dat betekent dat de golfbaan op het moment van de eigendomsoverdracht, moet voldoen aan de nieuwe voorwaarden.

We hebben vervolgens een ‘Melding voorgenomen handeling’ ingediend bij RVO om te laten checken wat de toevoeging van de percelen voor een invloed zou hebben op de NSW-rangschikking en hoe we dit konden oplossen. Samen met de Belastingdienst en de Provincie Limburg, hebben we een bezoek gebracht aan de golfbaan en de plannen toegelicht. Er zijn toen diverse opties besproken om meer bos en natuur aan te leggen. Het advies van beide partijen was positief, onder voorwaarde dat de golfbaan op het moment van de eigendomsoverdracht voldoet aan de 50% bezettingseis.

Meerdere professionals en belanghebbenden

Samen met de eigenaar dhr. Snijders, golfprofessional Iain Forrester, golfbaanarchitect Bruno Steensels, fiscalist Harm Bruggink en de Provincie Limburg hebben we bekeken waar op de golfbaan bos en/of natuur al aanwezig is en waar dat eventueel nog aangelegd kon worden. Hiervoor hebben we een plan gemaakt”, aldus Femke.

“Het rangschikken van natuurterreinen kon vóór 1 januari 2021 nog op basis van een zogenaamd ‘Plan voor natuur’. Dat betekent dat de natuur nog niet daadwerkelijk aanwezig hoefde te zijn, maar na het indienen van de aanvraag gerealiseerd kon worden. Deze mogelijkheid is echter per 1 januari 2021 vervallen. Het rangschikken van natuur kan alleen als de natuur ook daadwerkelijk al aanwezig is en aansluit bij de natuurtypen zoals opgenomen in de landelijke ‘Index Natuur en Landschap’. Derhalve heeft eigenaar direct op verschillende plekken op de golfbaan een kruiden- en faunarijk mengsel ingezaaid, zodat dit als zijnde kruiden- en faunarijk grasland gerangschikt kon worden op moment van eigendomsoverdracht.

Toch waren we er toen nog niet. De heer Snijders heeft twee percelen overgenomen van het naastgelegen Landgoed Kasteel Puth, waarvoor een ‘Plan voor beplanting’ is opgesteld. In tegenstelling tot een ‘Plan voor natuur’, mag rangschikken op basis van een ‘Plan voor beplanting’ wel nog steeds. Zo kan bos reeds gerangschikt worden waar dat nog niet aanwezig is. De voorwaarde hiervoor is wel, dat dit binnen 3 jaar na de datum van rangschikking aangeplant is. Op die manier werd wel voldaan aan de 50% bezettingseis. We hebben een ‘Wijziging NSW rangschikking’ ingediend bij RVO met de aangepaste stukken. Daarna was het afwachten. Na enkele spannende maanden kregen we in december uitsluitsel: er lag een positieve NSW beschikking op de mat!”

Golfbaan_Hoenshuis_NSW

Golfbaan_Hoenshuis_NSW

Golfbaan_Hoenshuis_NSW

Golfbaan_Hoenshuis_NSW

NSW-rangschikking iets voor u?

Bent u ook eigenaar van bijvoorbeeld een buitenplaats of een golfbaan of een gedeelte hiervan en wilt u weten u of u in aanmerking komt én blijft komen voor een NSW-rangschikking? Onze adviseur Natuurschoonwet Femke Pakbier vertelt u er graag meer over. Kies uw belmoment via het formulier hieronder en zij belt u op de werkdag wanneer het u schikt.

    De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
    Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

    Meld u hier aan

    > Al meer dan 6.000 mensen gingen u voor
    chevron-down