Liefde voor monumenten en landgoederen.

Zoek
/
Portfolio
/
Grondverwerving en planuitwerking

Het project betreft de tracés Ubachsberg-Heerlen (Daelsweg) en Wijlre-Ubachsberg (Vrakelbergerweg-Vijfbundersweg). Op dit moment ligt het accent op de grondverwerving, de technische uitwerking en het wijzigen van bestemmingsplannen. Voor de grondverwerving worden ruilgronden van de provincie Limburg ingezet. Dat is hard nodig, omdat met name langs de Vrakelbergerweg-Vijfbundersweg enkele buffers voor waterberging worden aangelegd. De verwachting is dat er in het voorjaar van 2021 gestart gaat worden met de eerste werkzaamheden.

Het project wordt uitgevoerd door de Gemeente Voerendaal, Gemeente Gulpen-Wittem, Gemeente Heerlen, Provincie Limburg, Waterschap Limburg. Alle partijen tekenden op 29 juni in het provinciehuis een uitvoeringsovereenkomst voor het project.

Wat is er zo speciaal aan dit project?

Dit project is speciaal om meerdere redenen. Een veilige fietsverbinding bevordert naast dagelijks fietsverkeer, ook toerisme en recreatie binnen dit gebied. De provincie en ook gemeenten vinden het daarnaast belangrijk om het fietsgebruik te stimuleren. Een veilige fietsverbinding zal mensen er eerder toe bewegen om de fiets als vervoersmiddel te pakken tussen het Heuvelland en Parkstad. Oorspronkelijk stond de aanleg van de waterbuffers niet op de planning bij het Waterschap, maar om het gebied niet twee keer te belasten heeft het Waterschap besloten aan te sluiten bij dit project. Met het programma Water in Balans wil het Waterschap Limburg problemen door wateroverlast, als gevolg van de klimaatverandering, aanpakken. Daarom gaat het waterschap regenwaterbuffers aanleggen om de kans op wateroverlast te verkleinen.

Financiën

De Financiering van het project vindt gedeeltelijk plaats op subsidiebasis, waarbij ca 40% van de kosten (2,36 mln) gedragen wordt door de provincie vanuit het Beleidsplan Fiets 2019-2023 ‘Focus op Fiets’. Regiodeal Parkstad heeft een bedrag van 150.000 aan subsidie toegekend voor het fietspad tracé Daelsweg. De rest van de kosten (3,54 mln) is door de betrokken gemeenten gereserveerd. Het waterdeel wordt gefinancierd door het Waterschap, ca. 2,1 mln. De totale projectbegroting is ca. 8 mln euro.

De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

Meld u hier aan

> Al meer dan 6.000 mensen gingen u voor
chevron-down