Liefde voor monumenten en landgoederen.

Zoek
erfgoed
/
Portfolio
/
Herbestemming Herenboerderij De Bunker

Objectbeschrijving

In opdracht van Stichting Werkgemeenschap Ideecentrum adviseerden we over de herbestemming van Herenboerderij De Bunker, ook wel Hoeve Birkenhof genoemd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1942 werd ten noorden van Valkenswaard, aan de weg naar Waalre, door het Duitse leger een bunker met manschappenverblijven gebouwd. Het pand werd gecamoufleerd als boerderij, welke als een bakstenen schil om de bunker werd opgetrokken. Een bijzonder voorbeeld binnen de camouflage architectuur. Het gebouw had als functie het ontvangen en doorzenden van allerlei radiografische berichten, met name die van de Duitse marine (U-boten). Daarbij speelde het een belangrijke rol als afluisterpost van het geallieerde berichtenverkeer.

Na de oorlog is het pand nog in gebruik geweest door onder andere de politie, Marechaussee en plaatselijke brandweerkorpsen. Tegenwoordig is het in gebruik als training- en (leisure) eventlocatie met culturele activiteiten, bed & breakfast en bewoning.

De klantvraag

De stichting is erfpachter van het monument en is met de gemeente Valkenswaard(verpachter)een intentieovereenkomst aangegaan om de bestemmingsplanwijziging, ontwikkelmogelijkheden en eigendomsoverdracht na te streven. De bunker heeft momenteel geen duurzame exploitatie voor het geheel en daardoor komt de instandhouding in gevaar. De erfpachter zoekt in de volle breedte naar herbestemmingsmogelijkheden om het complex een degelijke exploitatie en dus toekomst te geven.

Onze aanpak

We hielpen met het opstellen van randvoorwaarden en uitgangspunten voor herbestemming en werkten een aantal scenario’s voor herbestemming uit, gericht op vitalisering en optimalisatie van het huidige gebruik en toevoeging van een horecafunctie. De gemeente biedt planologische medewerking aan het verzoek om diverse nieuwe functies aan het gebruik toe te voegen. Er is een nieuw ontwerpbestemmingsplan opgesteld en de stichting en de gemeente zijn in principe bereid de voor de ontwikkeling benodigde gemeentegrond en opstallen onder nadere voorwaarden te (ver)kopen c.q. opnieuw in erfpacht uit te geven voor de duur van 50 jaren. Ons kantoor begeleidt het proces.

Visie

We werkten een visie uit om de huidige exploitatie te verstevigen met de mogelijkheden die het nieuwe ontwerp bestemmingsplan biedt. Momenteel werken we samen met Studio Rocco Verdult aan een verdieping van de visie in combinatie met het verhaal van het monument en het verdere proces van herbestemming. Dit verdere proces wordt gesubsidieerd door Erfgoedlab Brabant.

In 2019 is het 75 jaar geleden dat Brabant, net als Zeeland en Limburg, bevrijd werd. In 1944 verdreven de geallieerden de bezetter, een jaar voordat de rest van Nederland de vrijheid herwon. De stichting Operatie Market Garden, de stichting Crossroads Brabant, Defensie, de stichting Herdenking Brabants Gesneuvelden, het Brabants Historisch Informatie Centrum, gemeenten, Omroep Brabant en de provincie werken samen in het project Brabant Remembers. Het doel is de herdenking en viering van de vrijheid vorm te geven op een eigentijdse wijze. Deze bevrijdingsoperatie, bedacht door Bernard Montgomery, werd Operatie Market Garden genoemd. Ook de uitvoering van deze wereldberoemde operatie is in 2019 dus 75 jaar geleden.

Strategie

Bovenstaand jubileum biedt de gelegenheid om het verhaal van Herenboerderij de Bunker aan een breed publiek over te brengen. Storytelling over de telecommunicatiebunker i.c.m. een museale functie rond om WOII en Operatie Market Garden biedt een beleving en ontdekkingstocht. Het Vfonds financiert de ontwikkeling van de museale activiteiten. Deze openstelling kan bijdragen aan de instandhouding van het monument door diverse te huisvesten functies, zoals overnachten, verblijfsrecreatie, werken & ontmoeten binnen het thema ‘De Bunker luistert” te verweven.

Uw monument ook herbestemd?

Bent u zich aan het oriënteren op een andere bestemming voor uw monument? Of wilt u weten wat de mogelijkheden zijn om meer inkomsten uit uw monument te halen? Er is een subsidie van 70% voor de kosten om een herbestemmingsonderzoek uit te voeren.

Aan de hand van deze vragenlijst stellen we vast of uw pand voor subsidie in aanmerking komt. Dat kost u hooguit 2 minuten. Na het verzenden van uw antwoorden nemen wij binnen twee dagen contact met u op over de resultaten.

De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

Meld u hier aan

> Al meer dan 6.000 mensen gingen u voor
chevron-down