Liefde voor monumenten en landgoederen.

Zoek
/
Portfolio
/
Herbestemming Huize de Vechtkamp met koetshuis

Huize de Vechtkamp en het koetshuis behoren van oorsprong bij Landgoed den Berg. Dit landgoed ligt in het Overijsselse Vechtdal, direct onder het dorp Dalfsen. De gronden rondom Dalfsen en ten zuiden van rivier de Vecht zijn grotendeels opgedeeld onder verschillende havezaten en landgoederen met een nog herkenbare structuur. Het landschap wordt gekenmerkt door statige laanstructuren, landerijen, landhuizen en bosgebieden. De Vechtkamp kent een rijke geschiedenis en een sterke verbondenheid met de historie van Landgoed den Berg.

De klantvraag

Het object is via vererving terecht gekomen bij de huidige eigenaren. Het woonhuis wordt permanent verhuurd en bewoond. Het koetshuis staat al geruime tijd leeg en is zeer achterstallig in onderhoud. Met het oog op de toekomst en de relatief hoge onderhoudskosten staan de eigenaren voor de uitdaging om dit bijzondere familiebezit ook in de toekomst op een duurzame manier te behouden. Daarnaast ontstond een vraagstuk specifiek gericht op de monumentale status van de gebouwen. Het object is aangewezen als gemeentelijk monument, maar valt om onduidelijke redenen net buiten de begrenzing van het landgoed dat van rijkswege beschermd is als historische buitenplaats.

Afbeelding 1: Huize Vechtkamp

Onze aanpak

De historie van het object en de plaats vormden het startpunt voor de zoektocht naar een nieuwe, duurzame bestemming. Middels historisch kaartmateriaal, archiefonderzoek en veldwerk werden de ontstaansgeschiedenis, de historische ontwikkeling en de karakteristieken van De Vechtkamp én de verbinding met het landgoed in beeld gebracht. Daarnaast zijn de planologische kaders geanalyseerd en is er gekeken naar waar aanknopingspunten liggen met de historische en huidige context van de omgeving.

Visie

Huize de Vechtkamp heeft zijn oorspronkelijke opzet door de jaren heen goed weten te behouden en is daarmee cultuurhistorisch gezien van hoge waarde. Vanuit historisch oogpunt gezien is het daarom onwenselijk om de ruimtelijke opzet en indeling al te veel te veranderen. Wat betreft het koetshuis ligt er de uitdaging maar is er ook de ruimte aanwezig om het leegstaande object weer nieuw leven in te blazen. De Vechtkamp ligt nu als een verborgen parel in het groen, maar heeft alle potentie om een zichtbare plek te worden als onderdeel van de het monumentale landgoederenlandschap van het Vechtdal, waar ruimte is voor recreatie en cultuur.

Strategie

Hoewel een gecombineerd concept waarbij zowel het woonhuis als het koetshuis in dienst staan van eenzelfde huurder of erfpachter, het totaalconcept ten goede zou doen, is dit qua exploitatie lastiger haalbaar. Zodoende was het uitgangspunt dat beide objecten in principe los van elkaar exploiteerbaar en rendabel zijn, waarbij verschillende functies wél in harmonie samengaan en ook de mogelijkheid bestaat deze te combineren. Huize de Vechtkamp en het koetshuis lenen zich perfect voor verschillende functies en combinaties zoals wonen & werken of wonen & ontmoeten met overnachtingsmogelijkheden of kleinschalige recreatie voor bezoekers van het Vechtdal.

Afbeelding 3: Vooranzicht Huize Vechtkamp

Historisch kader

De naam “Vechtkamp” komt in de archieven voor het eerst voor in een akte van verpachting in 1771. De toenmalige “katerstede Vechtkamp” werd verpacht door Coenraad Willem van Dedem, toenmalig eigenaar van Den Berg. Uitgaande van de archieven en historische kaarten heeft zodoende ter plaatse van het huidige huis de Vechtkamp al in de 18de eeuw een katerstede gestaan. De huidige vorm van het huis de Vechtkamp dateert

uit 1892. Het huis werd destijds bewoond door nazaten van de familie van Rechteren. Vanaf 1919 werd het huis door Petronella van Rechteren (weduwe van Alexander van Dedem) verhuurd aan Karel de Vidal de St. Germain. Vanwege dit feit wordt het huis ook wel “Huize Vidal” genoemd. Vechtkamp is nog steeds net zo onderdeel van landgoed Den Berg als eeuwen geleden. Het behoort tot dezelfde familie en maakt visueel en functioneel onderdeel uit van het landgoed.

Afbeelding 4: historische foto huize Vechtkamp

Uw monument ook herbestemmen of verduurzamen?

Staat uw monument (deels) leeg? Krijgt u de onderhoudskosten ook maar amper gedekt? Bent u benieuwd of u meer inkomsten uit uw monument kunt halen? Vanaf 1 oktober t/m 30 november kunnen we voor u subsidie voor herbestemmingsonderzoek, procesgericht onderzoek of verduurzamings onderzoek aanvragen.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Doe hieronder de gratis check of u voor subsidie in aanmerking komt of neem direct contact op met ons kantoor.

Neem contact op voor een kennismaking

    De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
    Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

    Meld u hier aan

    > Al meer dan 6.000 mensen gingen u voor
    chevron-down