Liefde voor monumenten en landgoederen.

Zoek
/
Portfolio
/
Herbestemming Koningskerkje te Beek

Objectomschrijving

Midden in het centrum van Beek staat een klein Protestants kerkje. Dit kerkgebouw staat bekend als het Koningskerkje ofwel het Leopoldskerkje en is geschonken door de Belgische Koning Leopold I, die zelf Protestants was. Hij wilde middels deze kerk de spanningen en de stekeligheden tussen de katholieken en de protestanten, in het toen door België bestuurde Limburg verminderen. Naast het Kerkje in Beek, liet Koning Leopold I ook in Meerssen (1836), Gulpen (1837) en Heerlen (1838) vrijwel identieke kerkjes bouwen. De protestantse kerkjes in Heerlen en Gulpen zijn inmiddels gesloopt. De huidige kerk is een driezijdig gesloten bakstenen gebouw met pilasterachtige gevelgeleding met een dakruiter boven de voorgevel. Het kerkje is gebouwd in Neoclassicistische stijl en is ontworpen door H. Konings.

Het kerkje is nog altijd in gebruik als Protestantse kerk. Eén keer in de maand vindt er een dienst plaats en de komende vier jaar zal dit nog zo blijven. Deze diensten worden echter steeds minder bezocht door de Protestantse gemeenschap. De eigenaar geeft aan dat het zo maar zou kunnen dat het kerkje binnen 4 jaar geheel leeg komt te staan. Om te voorkomen dat hetzelfde gebeurt met de identieke Protestantse kerkjes in Gulpen en Heerlen, is het noodzakelijk dat er gezocht wordt naar een nieuw en toekomstbestendig gebruik. Hieronder leest u meer over deze klantvraag.

De klantvraag

De monumenteigenaren hebben de wens om een horeca onderneming te starten in het kerkje, maar hebben aangegeven niet exact te weten wat voor een soort horeca het beste bij het object en de locatie past. De vraag vanuit de eigenaren was dus ook om de visie door te ontwikkelen en een advies te geven over de aanpak tot realisatie.

Onze aanpak

Met onze ervaring en expertise zijn wij gaan toetsen of een horecaonderneming past binnen alle kaders waar rekening mee gehouden moet worden bij een herbestemming. Denk hierbij aan de omgeving, bouwhistorie en de huidige staat van het pand, maar ook aan het planologisch kader. Daar waar de nieuwe functie niet past binnen deze kaders hebben we gekeken naar de mogelijkheden om het juist wel inpasbaar te maken. Dit resulteerde in een gedetailleerdere uitwerking van de visie.

Visie

Het Koningskerkje is van zichzelf al een uniek object. Er is geadviseerd om de uniekheid van het gebouw te combineren met een concept waarin er een bijzondere beleving ontstaat voor bezoekers. Hierdoor kan de nieuwe horecafunctie zich onderscheiden van de omliggende concurrentie. De nieuwe horecafunctie is gebaseerd op een dag horeca. Dat wil zeggen een horecaconcept met beperkte openingstijden om de (geluids)overlast te beperken. De beperkte omvang van het kerkje vraagt om een creatieve indeling.

De toekomstige horecafunctie is gebaseerd op een concept waarbij er enkel koude gerechten geserveerd worden. Hierdoor is er geen uitgebreide horecakeuken benodigd waardoor de horecakeuken binnen de ruimte van de huidige keuken gerealiseerd kan worden. De trap naar de verdieping heeft een dubbele functie. Deze verleent namelijk toegang tot de verdieping en dient tevens als opslagplek voor eventueel servies en bestek. Het kerkje is momenteel enkel toegankelijk via de hoofdingang aan de voorzijde.

Voor een horecabestemming is het noodzakelijk dat er een tweede uitgang gerealiseerd wordt. Deze uitgang zal gerealiseerd worden onder het middelste huidige raam aan de linker zijde van het kerkje. De nieuwe deur kan in dezelfde stijl als het raam doorgezet worden, waardoor het als één geheel oogt en de karakteristieke eigenschap van de raampartijen zichtbaar blijven. De originele elementen van het kerkje zoals de kansel en de vloer zullen gehandhaafd worden. Deze dragen bij aan de beleving van een horecazaak in een voormalig kerkje.

Strategie

Het idee van een horecazaak in het kerkje is middels een principeverzoek voorgelegd aan de gemeente. Zij hebben hier positief op gereageerd en hebben aangegeven dat middels een bestemmingsplanwijziging het mogelijk is om een horecabestemming te geven aan het kerkje dat momenteel nog een gemeenschappelijke bestemming heeft.

Ook al staat het kerkje nog niet geheel leeg, het is goed dat de monumenteigenaren in een vroeg stadium zijn gaan nadenken over de toekomst van het kerkje. De eerste stap naar herbestemming is gezet. De toekomst van het kerkje ziet er nu weer een stuk rooskleuriger uit.


Uw monument ook herbestemd?

Bent u zich aan het oriënteren op een andere bestemming voor uw monument? Of wilt u weten wat de mogelijkheden zijn om meer inkomsten uit uw monument te halen? Er is een subsidie van 70% voor de kosten om een herbestemmingsonderzoek uit te voeren.

Aan de hand van onderstaande vragenlijst stellen we vast of uw pand voor subsidie in aanmerking komt. Dat kost u hooguit 2 minuten. Na het verzenden van uw antwoorden nemen wij binnen twee dagen contact met u op over de resultaten.

De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

Meld u hier aan

> Al meer dan 6.000 mensen gingen u voor
chevron-down