Liefde voor monumenten en landgoederen.

Zoek
Klooster Koningsoord,meerjaren onderhoudsplan
/
Portfolio
/
MJOP Klooster Koningsoord

Het rijksmonumentale Klooster Koningsoord in Berkel-Enschot heeft een bijzondere geschiedenis. Het was namelijk het enige trapistinnenklooster in Nederland. Roozen Van Hoppe Groep ging in 2017 – 2018 een grote uitdaging aan door voormalige Abdij ‘Onze Lieve Vrouw van Koningsoord’ In Berkel-Enschot te renoveren en herbestemmen. Het is een prachtig klooster. “Samen kunnen wonen en leven” was leidend bij de conceptontwikkeling tot een multifunctioneel centrum. In het klooster bevinden zich 44 starterswoningen, een restaurant, kinderdagverblijf, bibliotheek, stadswinkel en cultureel centrum.

Klooster Koningsoord

Met de nieuwbouw van 55 senioren naast het klooster is het concept compleet. Lisanne van der Lubbe is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie. Collega Rob Massuger is verantwoordelijk voor het onderhoud. Rentmeester Arthur Jansen en bouwkundige Mariette Horsch hielpen met het opzetten van het technisch beheer en maakten voor het klooster een MJOP. Bovendien dienden we daarnaast met succes een SIM subsidie aanvraag in voor regulier onderhoud bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

Het complex bestaat uit diverse monumentale gebouwdelen: het voormalige klooster, gastenverblijf, rectoraat, poortgebouw, werkplaats en elektrahuisje. De nieuwbouw bestaat uit appartementen en tuinwoningen. Roozen Van Hoppe Groep was op zoek naar een ervaren adviseur die expertise en ervaring had met het uitvoeren van bouwkundige inspecties en het opstellen van een MJOP en bovenal met feeling voor erfgoed. Wij werden benaderd en kregen de kans om actief mee te denken over de exploitatie en het beheer van het kloostercomplex. Dat begon met een kopje koffie op locatie.

Al snel mochten we aan de slag met het opstellen van een plan van aanpak. Omdat een gedeelte van het complex verhuurd zou worden, adviseerden we om niet alleen de kosten voor de onderhoudscontracten en het planmatig onderhoud in de MJOP op te nemen, maar om ook de kosten voor klachten- en mutatieonderhoud een plek te geven. Het plan van aanpak werd positief ontvangen door de opdrachtgever en de opdracht voor het opstellen van een MJOP werd verleend.

Voor het opstellen van de MJOP zijn onderstaande stappen doorlopen:

  1. We begonnen met het opstellen van een plan van eisen voor de instandhouding, waarin de huidige technische – en verhuurkwaliteit is omschreven. Ook de gewenste kwaliteit in de toekomst werd bepaald;
  2. We hielden interviews met verschillende medewerkers op het complex over de werkprocessen;
  3. We inventariseerden de al aanwezige onderhoudscontracten en adviseerden over de nog aan te vragen onderhoudscontracten;
  4. Dit werd vervolgd door het inspecteren van de kwalificatie van de technische bouwelementen van zowel het exterieur als het interieur door middel van een inspectielijst;
  5. De MJOP werd ingedeeld in klachten- en mutatie onderhoud, investeringen, planmatig onderhoud en onderhoudscontracten;
  6. Per gebouwdeel verwerkten we de gegevens binnen het MJOP;
  7. We maakten een samenvatting waarin per bouwelement de jaarlijkse totaal uit te voeren werkzaamheden gemakkelijk inzichtelijk zijn gemaakt, met een overzicht van de jaarlijkse kosten per bouwdeel.

Door de MJOP is het voor de opdrachtgever inzichtelijk geworden wanneer hij welke werkzaamheden in welke jaar dient uit te voeren en welke uitgaven dit met zich meebrengt. Jaarlijks wordt door ons een nieuwe bouwkundige inspectie uitgevoerd en wordt de MJOP geactualiseerd.

In deel 2 van onze special over de exploitatie van monumenten en landgoederen in 2020, namen wij u al mee naar Klooster Koningsoord. U kunt de special hier teruglezen.

Het Meer Jaren Onderhouds Plan is een duidelijk plan en geeft veel rust in de organisatie; we weten feilloos wat er wanneer aan onderhoud moet gebeuren.

Rob Massuger
Projectdirecteur, Roozen Van Hoppe Groep
De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

Meld u hier aan

> Al meer dan 6.000 mensen gingen u voor
chevron-down