Voor de waarde van uw grond.

Zoek
Kunrader_steengroeve_natura_2000_SNL_1900x1300
/
Portfolio
/
Kunrader Steengroeve: Natura 2000 en SNL

Kunrader Steengroeve omvormen naar natuur met subsidie

Wanneer u vanuit Kunrade via de Bergseweg richting Ubachsberg gaat, ligt direct na het viaduct over de autosnelweg A79, aan de rechterkant, de Kunrader Steengroeve. Deze groeve is de enige nog actieve dagbouwsteengroeve in Nederland, die bouwstenen levert. De familie Vervuurt is eigenaar en exploitant van de groeve. Vader Marc, zoon Bas en moeder Yvonne werken samen aan het vervaardigen van eerlijke en duurzame bouwstoffen. Een (h)echt familiebedrijf. Voor meer informatie over de groeve en over Kunradersteen (‘Kundersjtee’ in het Limburgs), kunt u kijken op: https://kunrader.nl/

Kunrader_Steengroeve_Natura_2000

Bas_Kunrader_Steengroeve_800x450

Kunrader_Steengroeve_Natura_2000

Kunrader_Steengroeve_Natura_2000_SNL_11

Natuurtransferium

Naast de groeve ligt een natuurterrein, dat sinds 2019 eigendom is van Bas Vervuurt. In samenwerking met de Provincie Limburg, Gemeente Voerendaal en IBA Parkstad, is Bas in 2020 begonnen met de aanleg van het ‘natuurtransferium’. Het natuurtransferium met infopunt is onderdeel van het Landschapspark Land van Kalk, één van de sleutelprojecten van IBA Parkstad. In het kader hiervan is een parkeerplaats met infopunt, uitkijkpunt en wandelpaden aangelegd en wordt er nieuwe natuur ontwikkeld naast de Kunrader Steengroeve.

Land van Kalk

De Kunrader Steengroeve is eveneens een van de pioniers en ambassadeurs van de coöperatie Land van Kalk, opgericht door ondernemers in de gemeenten Voerendaal en Simpelveld. Het doel is het gebied van het Land van Kalk toeristisch meer op de kaart te zetten. Zo wordt het toerisme verspreid over de regio en wordt het drukke Heuvelland ontlast. Wilt u meer weten over dit mooie initiatief, ga dan naar https://www.landvankalk.com/

Kunrader_Steengroeve_Natura_2000

Kunrader_Steengroeve_Natura_2000

Uitdaging

Terug naar het natuurterrein. Het natuurterrein was nog niet af. Bas wilde het natuurterrein verder inrichten en beheren. Inrichtings- en beheermaatregelen zijn duur. Daarom vroeg Bas ons in 2021 of hij in aanmerking kwam voor subsidiemogelijkheden. Wij hebben dit vervolgens samen met het Natuurcollectief Limburg en de Provincie Limburg verkend. Na enig speurwerk en afstemming, bleek dat dit inderdaad het geval was. We konden zowel beheersubsidie aanvragen in het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) en een subsidie voor het realiseren van instandhoudingsdoelstellingen voor de Natura 2000 gebieden in Limburg in het kader van de subsidieregeling Subsidie Natura 2000 gebieden 2022-2024. Beide subsidies worden door de Provincie verstrekt.

SNL beheersubsidie

Om voor deze subsidie in aanmerking te komen, moet voldaan worden aan strenge voorwaarden. Het natuurterrein moet in een bepaald gebied liggen, dat door de Provincie als subsidiabel is aangewezen. Daarnaast moet de eigenaar lid worden van een natuurcollectief, die de subsidieaanvragen daadwerkelijk indient. Het collectief of de eigenaar zelf, dient gecertificeerd te zijn door de Stichting Certificering SNL, om als natuurbeheerder aangemerkt te worden. Om dit certificaat te behalen, zijn diverse zaken verplicht, zoals het bijwonen van kennisbijeenkomsten, het opstellen van een beheerplan, het opstellen van een werkplan en het bijhouden van een logboek. Dit vergt de nodige kennis en expertise. Wij hebben Bas geholpen met het opstellen van deze stukken en zijn de contactpersoon tussen de verschillende instanties. En met succes, want de beheersubsidie is toegekend en wordt jaarlijks uitgekeerd.

Bas_Kunrader_Steengroeve_800x450

Kunrader_Steengroeve_Natura_2000_SNL

Kunrader_Steengroeve_Natura_2000

Subsidie Natura 2000 gebieden

Voor de verdere inrichting van het natuurterrein hebben wij samen met de Provincie gekeken naar andere subsidieregelingen. Na goed overleg bleek, dat Bas in aanmerking kwam voor de subsidieregeling ‘Subsidie Natura 2000 gebieden 2022-2024’. Op grond van deze regeling werden financiële middelen beschikbaar gesteld voor het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen voor de Natura 2000 gebieden in de Nederlandse provincie Limburg door het nemen van maatregelen, die een bijdrage leveren aan het bereiken van een landelijk gunstige staat van instandhouding van een natuurlijk habitattype en/of de gunstige staat van instandhouding van soorten, zoals bedoeld in de Wet natuurbescherming.

Een hele mond vol. Door een uitgebreide analyse en onderbouwing te maken, hebben we kunnen aantonen dat de beoogde inrichtingsmaatregelen passen in het Hoofdrapport Natura 2000-plan 2021-2027 Geuldal, onder de hierin opgenomen maatregel ‘Realiseren verbindingszones, stapstenen en corridors (157.V.564)’ voor het habitattype Kalkgrasland (H6210). Deze maatregel hoort bij het knelpunt ‘Versnippering en isolatie (K4)’.

Met andere woorden, we hebben subsidie aangevraagd en gekregen voor:

 • plaatsen van een schapenraster;
 • plaatsen van grote toegangspoorten en kleinere toegangspoortjes;
 • realiseren en plaatsen van informatieborden;
 • realiseren van een kraal waarin de schapen en geiten kunnen overnachten;
 • extra maaien en afvoeren;
 • extra (druk)begrazing door schapen en geiten.

Inmiddels is Bas gestart met de inrichtingsmaatregelen en wordt er elk jaar meer toegewerkt naar het uiteindelijke natuurdoeltype op deze plek: kalkgrasland. Voor de subsidie dient ieder jaar een verantwoording ingediend te worden bij de Provincie over de voortgang van het project. Ook hier helpen we Bas bij.

Kunrader_Steengroeve_Natura_2000_Emiel_Roemer

Kunrader_Steengroeve_Natura_2000_Emiel_Roemer

Kunrader_Steengroeve_Natura_2000

Gouverneur op bezoek

In de zomer van 2023 benaderde Bas onze Femke voor een wel heel speciaal verzoek: de gouverneur zou langskomen voor een werkbezoek in de Kunrader Steengroeve. Of Femke haar verhaal over de natuurontwikkeling wilde doen. Nu kwam dat goed uit, want Femke is eveneens wandelgids voor de coöperatie Land van Kalk en opgegroeid in Ubachsberg, dus ze kent het gebied als geen ander. Het was een interessant en inspirerend bezoek, met aandacht voor de Kunradersteen, het ambacht, het gebied, de coöperatie, de natuur en de mensen die dit een warm hart toedragen.

Bent u ook grondeigenaar en van plan om natuur te beheren of te ontwikkelen en bent u benieuwd of daar subsidies voor zijn? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier.

  De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
  Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

  Meld u hier aan

  > Al meer dan 6.000 mensen gingen u voor
  chevron-down