Liefde voor monumenten en landgoederen.

Zoek
/
Portfolio
/
Ondergrondse Keutelbeek wordt bovengronds gemaakt

De rentmeester als onafhankelijke adviespartner bij grondzaken

De gemeente Beek is samen met het Waterschap Limburg en de Provincie Limburg al enkele jaren bezig met de ontkluizing van de Keutelbeek. De Keutelbeek, een zijbeek van de Geleenbeek, wordt heringericht en ontkluisd, oftewel ‘opengemaakt’. Het grondwater gaat in de huidige situatie de bodem in en stroomt ondergronds. Er zijn meer voordelen om de beek bovengronds te laten lopen zoals: de kans op wateroverlast vermindert, minder belasting op de rioolwaterzuivering, scheiding van schoon bron-, regen- en afvalwater en het historische dorpsbeeld wordt hersteld. Om dit project te realiseren wil de gemeente Beek bekijken of er draagvlak is om de Keutelbeek door de voortuinen van de 18 particuliere eigenaren aan de Keulsteeg te laten lopen. Hiervoor is in dat geval een stuk grond van de particuliere eigenaren nodig. Een gedeelte van het project is, enkele jaren terug, al gerealiseerd. De gemeente heeft nu, voor fase 2, de kennis en expertise van Klement Rentmeesters ingeschakeld.

Aan de Broekhovenlaan in Beek komt de Keutelbeek hier boven de grond

Madelien Kindt, rentmeester bij Klement Rentmeesters: “draagvlakonderzoek en grondverwerving behoren echt tot het vak van de rentmeester. Dit gaat niet zonder slag of stoot en hier gaat een heel traject aan vooraf. Allereerst moet er een wens zijn vanuit gemeente, waterschap én bewoners om de Keutelbeek op de goede manier te ontkluizen. Zo was er eerst voorgesteld om de beek door de straat te laten lopen, maar tijdens een voorlichtingsbijeenkomst bleek dat er veel aandachtspunten waren. Men vond dat er te veel parkeer- en stoepruimte verloren zou gaan en werden de draaicirkels van uitritten te klein. Vervolgens ontstond de wens om te kijken of het haalbaar is om de Keutelbeek door de voortuinen te laten lopen. Als onafhankelijke partij kunnen wij onze ruime ervaring inzetten en dit project begeleiden.”

Keutelbeek
Madelien Kindt

Plan van Aanpak

Belangrijk is dat er commitment kan groeien vanuit de verschillende grondeigenaren. Om dit te realiseren bestaat het plan van aanpak uit drie fases. Het start met verkennende gesprekken, in casu met elk van de 18 eigenaren om vervolgens alle wensen, eisen, standpunten en voorwaarden te inventariseren en te analyseren. In fase twee doen we een voorstel voor strategie en uitvoering en kijken we of het project haalbaar is. En uiteindelijk verzorgen we, indien het project haalbaar lijkt, in fase drie de uitvoering van de grondverwerving zoals het opstellen en sluiten van overeenkomsten.

Madelien: “Tijdens de gesprekken merk je hoe belangrijk het is dat je de tijd neemt om mensen in vertrouwen hun wensen, eisen en standpunten met me te laten delen. Vaak staan mensen er positief in en geeft het hun een aanleiding om het straatbeeld en hun voortuin een goede opknapbeurt te geven. Wanneer bewoners hun bedenkingen hebben zorgen we dat we goed weten waar deze over gaan en brengen we in kaart of er specifieke eisen zijn. Dit kunnen we allemaal meenemen in de haalbaarheidstoets en dat is prettig omdat de gemeente ook bereid is extra werkzaamheden uit te voeren zoals in dit geval het vernieuwen van het asfalt in de straat, de aanleg van een nieuwe riolering en het veranderen van de helling in de straat zodat de wateroverlast bij hevige regenval wordt voorkomen.

Een mogelijke voorstelling geschetst

Het komt niet vaak voor dat ik als rentmeester te maken heb met zoveel eigenaren en zo weinig vierkante meters. Meestal gaat het om grotere grondoppervlakken. Kleine oppervlakken brengen veel onderwerpen en vraagstukken met zich mee. Het belangrijkste is dat de straat erop vooruitgaat en bewoners tevreden zijn. Dat maakt mijn vak interessant.”

Advies & Uitvoering

Momenteel worden er nog gesprekken gevoerd met de eigenaren. Als met alle eigenaren gesproken is en wensen en eventuele bedenkingen en/of eisen voldoende inzichtelijk zijn gemaakt, zal er een advies worden geschreven aan de gemeente over de haalbaarheid en het uitvoeringsplan. De werkzaamheden zijn dan: het uitwerken van waarderingsrapportages en het bepalen van de marktwaarde van de te verwerven grond, en ook de vergoeding van aanlegwerkzaamheden en vestigingen van zakelijke rechten. Ook geven we advies over het afwikkelen van bijkomende schades, zoals een werkstrook.  Ook onderhouden we alle contacten met de grondeigenaren. Daarnaast zorgen wij voor een heldere communicatie en regelmatige terugkoppeling met de opdrachtgever en stakeholders.

Madelien: “Als rentmeester heb ik een passie voor grondzaken en erfgoed. De ontkluizing van de Keutelbeek vond ik een bijzondere opdracht. Eén die ik niet elke dag tegenkom en waar ik maatwerk kan leveren. Hierbij hanteer ik inspirerende werkwijzen en invalshoeken. Daarbij is het een groot voordeel dat wij, als Klement Rentmeesters, de Zuid-Limburgse omgeving goed kennen.”

Fotografie: Cyril van de Weyer, studio Cyriel

De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

Meld u hier aan

> Al meer dan 6.000 mensen gingen u voor
chevron-down