Liefde voor monumenten en landgoederen.

Zoek
/
Portfolio
/
Plan Landschapspark Kasteel Geldrop

Op landgoed Kasteel Geldrop, in het gelijknamige Brabantse dorp, bevindt zich een Engelse landschapstuin welke omstreeks 1870 werd aangelegd.  De familie Hoevenaar gaf destijds opdracht voor de aanleg van de tuin. Hoevenaar was een liefhebber van bijzondere bomen en planten. Er werden bijzondere bomen van over de gehele wereld geïmporteerd. Deze zogenaamde exoten kwamen uit de Mediterrane gebieden, Noord-Amerika en het verre Oosten.

Zo staat direct naast het kasteel nog een Sequoiadendron Giganteum, ook wel Mammoetboom genoemd, welke oorspronkelijk in Californië voor komt. Er zijn ook veel heesters in de tuin, waaronder Amerikaanse en Aziatische soorten zoals rododendrons. Ook in de kruid laag is een grote variatie aan kruiden en stinsen te vinden. 

Diverse tuinders werden door Hoevenaar aangetrokken om zijn park, kassen en tuinen te onderhouden. Tot op de dag van vandaag is nog altijd onbekend wie de architect was die de tuin ontworpen heeft. De landschapstuin is inmiddels dus al zo’n 150 jaar oud. Helaas zit ook aan bomen en planten een houdbaarheidsdatum en het is inmiddels te zien dat de tand des tijds in het park heeft toegeslagen. De stichting heeft de ambitie om de landschapstuin de komende jaren op een historisch verantwoorde manier te restaureren.

Het project wordt in nauwe samenwerking met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE)Omgevingsdienst Zuidoost-BrabantWaterschap De Dommel en de gemeente Geldrop-Mierlo uitgevoerd. Eerder deze maand is het project dan ook echt gestart. De gehele tuin is met precisie ingemeten en vastgelegd in Autocad kaarten. Alle voorkomende elementen zoals paden, watergangen, bomen, heestergroepen en losse elementen zoals tuinvazen en grenspalen zijn hierin meegenomen.

Dit basis kaartmateriaal zal later gebruikt worden voor de uitwerking van de deelplannen, de visie en het ontwerp. Deze week vindt nader verkennend veldwerk plaats waarbij alle diverse onderdelen zullen worden geïnventariseerd en gefotografeerd. 

Er wordt vervolgens vanachter het bureau aanvullend een uitgebreide analyse gemaakt van de waterhuishouding en de historische ontwikkeling van de tuin. Zo krijgen we goed zicht op de huidige situatie. Op basis van de historische ontwikkeling en de huidige situatie worden ruimtelijke en functionele knelpunten en wensen geformuleerd. Deze knelpunten en wensen kunnen de inspiratie zijn voor het programma van eisen voor restauratie dat samen met SLKG zal worden vastgesteld.

Er wordt komende maanden hard gewerkt aan de visie om zo snel mogelijk een vergunningaanvraag op hoofdlijnen te kunnen voorleggen aan de toetsende instanties. Vervolgens worden het ontwerp en de afzonderlijke deelplannen voor ieder thema uitgewerkt. Medio juni 2021 zal de omgevingsvergunning worden aangevraagd. Separaat zal alvast gewerkt worden aan het beheerplan, een subsidie voor restauratie en een fondsenstrategie. 

Hopelijk kunt u dan in het voorjaar van 2022 weer genieten van de gerestaureerde landschapstuin. De tuin is namelijk dagelijks vrij toegankelijk voor publiek.

De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

Meld u hier aan

> Al meer dan 6.000 mensen gingen u voor
chevron-down