Liefde voor monumenten en landgoederen.

Zoek
/
Portfolio
/
Procesbegeleiding herbestemming boerderij Erichem
Afbeelding 1: Zicht vanaf straat naar het daklandschap van de boerderij

In een van de oudste dorpen van ons land staat een schilderachtige boerderij. Aan de rand van de dorpskern van Erichem staat deze boerderij die aangemerkt is als gemeentelijk monument. Het is feitelijk een boerderij ensemble dat bestaat uit een woonhuis, bijhuis, schuren, stallen, wagenschuur en de restanten van hooibergen. Het complex is gebouwd in het open rivierenlandschap Neder-Betuwe en kenmerkt zich door de hoge ligging op een terp en de schakeling van de gebouwen dicht op elkaar op het erf. De boerderij is gebouwd omstreeks 1776. Op het korbeel van een van de gebinten in ‘’de deel’’ is het jaartal zichtbaar uitgesneden.

Afbeelding 2: Korbeel met het jaartal 1776

De klantvraag

De monumenteigenaren hebben de wens om de functie van de historische gebouwen te wijzigen van agrarische bedrijfsvoering naar een woonerf. De vraag vanuit de eigenaren was ook om contact te leggen met de gemeente om zo de eerste stap te kunnen zetten naar realisatie van het plan.

Onze aanpak

Bij dit project hebben we gebruikt gemaakt van brede ervaring en expertise uit ons team, wat resulteerde in een integrale aanpak. De architect heeft samen met de eigenaren de klantvraag in kaart gebracht. De planoloog heeft de gebruiksmogelijkheden in kaart gebracht die binnen het huidige bestemmingsplan passen. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de historie van de gebouwen en het erf door onze bouwhistoricus en de landschapsarchitect. In het herbestemmingsonderzoek hebben we verschillende scenario’s bekeken en berekend hoe we de hoge restauratie kosten kunnen dekken. Dit vergde een intensieve samenwerking tussen eigenaren, bouwkundig adviseur, architect en planoloog. Ten slotte heeft onze architect een nieuw plan opgesteld die voortborduurt op de historie.

Afbeelding 3: Analyse van de bouwhistorie van de ontwikkeling van ‘’de deel’’

Visie

Een boerderij staat nooit “stil” en is altijd in beweging! Door middel van bouwhistorisch onderzoek werd duidelijk dat de boerderij altijd in beweging is gebleven en er verschillende bouwfases hebben plaatsgevonden van 1776 tot nu. Een passende nieuwe functie voor de herbestemming van de gebouwen is wonen. Dit is dan ook waar wij verdere studie naar gedaan hebben. De boerderij zal dus in zijn functie verder gaan “bewegen”. Uit verdere studie is gebleken dat we meerdere woningen kunnen realiseren in de historische panden (schuren, wagenschuur en de stallen), zonder afbreuk te doen aan de historische waarde. Naast het bestaande handhaven betreft het plan ook het toevoegen van ruimtelijke kwaliteit. Uit historisch onderzoek bleek namelijk dat er op het erf vijfhoekige hooibergen gestaan hebben. Het plan is om deze te reconstrueren met een nieuwe functie die past bij het woonprogramma.

Afbeelding 4: Tekeningen van de bestaande situatie
Afbeelding 5: Tekeningen van de gewenste situatie, waarbij rekening gehouden is met het nieuwe woonprogramma zonder afbreuk te doen aan het huidige karakter

Strategie

Het idee van de woningen wordt via een principeverzoek voorgelegd aan de gemeente. Momenteel zijn we nog in gesprek met de gemeente en in afwachting van reactie.

Uw monument ook herbestemmen of verduurzamen?

Staat uw monument (deels) leeg? Krijgt u de onderhoudskosten ook maar amper gedekt? Bent u benieuwd of u meer inkomsten uit uw monument kunt halen? Vanaf 1 oktober t/m 30 november kunnen we voor u subsidie voor herbestemmingsonderzoek, procesgericht onderzoek of verduurzamings onderzoek aanvragen.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Doe hieronder de gratis check of u voor subsidie in aanmerking komt of neem direct contact op met ons kantoor.

Neem contact op voor een kennismaking

    De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
    Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

    Meld u hier aan

    > Al meer dan 6.000 mensen gingen u voor
    chevron-down