Liefde voor monumenten en landgoederen.

Zoek
/
Portfolio
/
Welke Quick Wins zijn er te behalen bij het verduurzamen van uw monument?

Explosieve toename energiekosten vraagt hernieuwde blik op verduurzamingsmaatregelen

Als u in het centrum van Maastricht het smalle straatje de Capucijnengang inloopt stuit u op een uiterst charmante kapel. Dat is de kapel van het voormalig Capucijnenklooster. Na de opheffing van het klooster in 1796 heeft het complex verschillende functies gehad, waaronder als laatste het filmhuis Lumière. In 2016 is het filmhuis verhuisd naar een andere locatie en dreigde de kloosterkapel in verval te geraken. Gelukkig werd er een nieuwe eigenaar gevonden die met veel liefde en gevoel voor schoonheid de kapel een woonfunctie heeft gegeven. De adviseurs van Klement Rentmeesters hebben de eigenaar bijgestaan en een verdiepend verduurzamingsonderzoek uitgevoerd. Dit was in navolging op de eerder toegekende subsidie in het kader van de stimulering herbestemming monumenten.

Er wordt op het moment van de foto nog hard gewerkt aan dit bijzondere pand. Verduurzaming van monumenten in optima forma!

Blij met verduurzaming

De eigenaar vertelt: “Al vroeg in het proces heb ik de mogelijkheden verkend om te verduurzamen. Dit is achteraf geen overbodige luxe gebleken met de huidige explosieve toename van de energiekosten. Dat de energiekosten zo zouden stijgen had niemand kunnen bedenken. Nu ben ik blij dat ik maatregelen heb genomen.

Inmiddels zijn we in een vergevorderd stadium van de restauratie en hebben we de wanden geïsoleerd waar dat mogelijk is en vloer- en dakisolatie aangebracht. Ook worden de kozijnen vervangen met HR++ beglazing. Verrassend was dat ik goedkeuring van de gemeente heb gekregen voor het plaatsen van zonnepanelen. Dat levert me een fikse (kWh) jaaropbrengst op.

Bij een monument moet je er altijd rekening houden dat niet alle verduurzamingsmaatregelen doorgevoerd kunnen worden. Daarom was ik blij met de samenwerking met de adviseurs van Klement Rentmeesters zodat de best mogelijke keuzes gemaakt zijn. Verduurzaming is naar mijn mening belangrijk, niet alleen vanuit milieuoogpunt maar ook vanuit het oogpunt van kostenbesparing.”

Juiste balans vinden

Verduurzamen van monumenten is niet eenvoudig. Het vraagt om een gedegen onderzoek. Belangrijk is om de juiste balans te vinden tussen comfort, het verlagen van de energierekening en het behouden van de monumentale waarden van het pand.Yves Heddema, adviseur verduurzaming bij Klement: “Bij dit monument wilden we voorkomen dat historische waarden verloren zouden gaan door overmatige verduurzaming van het complex. Daarom hebben we eerst de cultuurhistorische waarden grondig onderzocht en in kaart gebracht. We waren blij met de ingenieuze inpassing van de luxueuze woning met alle gemakken (garage, ruime woonkamer etc.) in het bestaande volume van de kapel, zonder diens monumentale waarden ingrijpend te veranderen.
In het verduurzamingsonderzoek konden we aangeven welke winsten te behalen waren met inachtneming van de woonfunctie (comfort dus) en zonder dat er afbreuk werd gedaan aan de cultuurhistorische waarden.

Het uiteindelijke advies

Om het totale overzicht van de verduurzaming in kaart te brengen hebben we een tweetal scenario’s samengesteld op basis van de wensen van de opdrachtgever. Hier kwam duidelijk uit naar voren welke geadviseerde maatregelen meer resultaat opleverden. Daarbij hebben we geadviseerd op het gebied van wet- en regelgeving (vergunningverlening) en de financieringskaders (subsidies en leningen specifiek voor monumenten).
We sluiten dit project met succes af en we zijn blij voor de eigenaar maar ook voor de stad Maastricht waar zo’n karakteristiek monumentaal pand voor de toekomst behouden is gebleven”.

Quick Wins

Uit een verduurzamingsonderzoek komt een advies dat stapsgewijs uitgevoerd kan worden. Als eerste stap adviseren we u om te kijken naar de zogenaamde ‘quick wins’. Hiermee kunt u vaak zelf aan de slag, zoals radiatorfolie plaatsen, het plaatsen van voorzetglas of bepaalde ruimten niet meer of anders gebruiken.

Vervolgens is de tweede stap om te kijken of het energieverlies (warmte) beperkt kan worden. Vaak zijn daarvoor aanpassingen bouwkundig van aard nodig, zoals het isoleren van het dak of de muren.

Als derde stap kijken we naar alternatieve installaties en of het zelf opwekken van energie mogelijk is. Per voorgestelde oplossing worden de investering, terugverdientijd en uiteindelijke besparing van de maatregelen in kaart gebracht, evenals de subsidiemogelijkheden of leningen om de verduurzaming van het object mogelijk te maken.

Eén van de tools die we gebruiken om u te adviseren over de verduurzaming van uw pand is de Duurzame Monumententool (DuMo). De DuMo tool is ontwikkeld om op het vlak van duurzaamheid, historische objecten te vergelijken met zowel andere historische objecten als moderne gebouwen.

Subsidie voor verduurzaming

De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft een prima subsidieregeling ontwikkeld voor een onderzoek naar verduurzaming. Wilt u meer weten over verduurzaming en over de beschikbare subsidie voor verduurzaming? Wij zetten het hier voor u op een rij. Wij kennen de weg in overheids- en subsidieland als geen ander en kunnen u helpen met het in kaart brengen van de subsidiemogelijkheden, financieringsmogelijkheden en de aanvragen hiervan.

De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

Meld u hier aan

> Al meer dan 6.000 mensen gingen u voor
chevron-down