Liefde voor monumenten en landgoederen.

Zoek
/
Portfolio
/
Verduurzaming hoeve de Peul

Hoeve de Peul is een grote hoeve aan de rand van het gehucht Noorbeek in Zuid-Limburg. De hoeve is al een geruime tijd in het bezit van eenzelfde familie, welke de functie van het gebouw in het verleden een aantal keren wijzigde om het voortbestaan van de hoeve te garanderen. Zo is er al geruime tijd geen agrarische activiteit meer in een groot deel van de hoeve. Enkele jaren geleden is het object gesplitst in een kleine en een grote Peul, waarvan de kleine wel nog agrarische doelen behelst.

De meest recentelijke functie van de hoeve, naast de voortgezette bewoning in het hoofdhuis, is het aanbieden van een grote groepsaccommodatie voor ongeveer 150 personen in de grootste stallen. Deze bieden een locatie voor grote partijen zoals studentenverenigingen, op een prachtige plek in onze omgeving en zonder te veel overlast voor omwonenden te verzorgen. Deze functie maakt het tevens mogelijk om de grote open ruimte van de stallen te benutten zonder dat er een ingewikkelde indeling met binnenwanden benodigd is.

Afbeelding 1: Vooraanzicht Hoeve de Peul

De klantvraag

Hoe deze grote stallen te verwarmen is echter een ander vraagstuk. Doordat de oude opslagruimte van de stal bijna volledig open is, hoopt een groot deel van de warmte zich op onder het grote dakoppervlak. Een combinatie van een installatie die richting het einde van zijn levensduur ging en de enorme stijging van energiekosten leidden bij onze opdrachtgever tot de vraag welke mogelijkheden er zijn om de exploitatie van de groepsaccomodatie rendabel te houden

Onze aanpak

Om een goed advies over de verduurzaming van het gebouw te kunnen geven wordt allereest een grondige inventarisatie verricht. Zo wordt er gestart met een bouwkundige, bouwfysische, historische en algemene inventarisatie. Hieruit zal blijken welke randvoorwaarden er zijn voor de verduurzaming en welke verbeterpunten het gebouw heeft. Vervolgens wordt per gebouwschil bekeken of er nog besparingen mogelijk zijn, alvorens de installaties tegen het licht te houden. Zo kan tevens worden bepaald of het woonhuis nog verder verduurzaming behoeft.

Afbeelding 2: Warmte foto 1 Hoeve de Peul
Afbeelding 3: Warmte foto 2 Hoeve de Peul

Visie

Voor de hoeve kwamen slechts enkele aanpassingen naar voren, wat betekende dat de eerdere verduurzaming al een goede basis voor de toekomst had gelegd. Voor de visie betekent dit dat gekeken zal worden naar de kleinere aanpassingen om de lekken te beperken. Zo zullen de stalen kozijnen als warmtelek aangepakt worden alvorens we bekijken of verwarming op gas wenselijk is, of dat er met plaatselijke elektrische warmte kan worden volstaan.

Strategie

Er is bepaald welke oplossingen er mogelijk zijn en er is een overzicht gepresenteerd van de te nieuwe situatie. De keuze voor één van de oplossingen moet nog gemaakt worden. Hoewel investeringen zichzelf zullen terugverdienen, is het niet altijd mogelijk om alles direct te realiseren. Daarom is verkend op welke subsidie- en financieringsmogelijkheden aanspraak gemaakt kan worden. En er is bepaald in welke volgorde de voorgestelde maatregelen het best aangebracht kunnen worden.

Foto 4: Vooraanzicht in kleur Hoeve de Peul

Uw monument ook herbestemmen of verduurzamen?

Staat uw monument (deels) leeg? Krijgt u de onderhoudskosten ook maar amper gedekt? Bent u benieuwd of u meer inkomsten uit uw monument kunt halen? Vanaf 1 oktober t/m 30 november kunnen we voor u subsidie voor herbestemmingsonderzoek, procesgericht onderzoek of verduurzamingsonderzoek aanvragen.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Doe hieronder de gratis check of u voor subsidie in aanmerking komt of neem direct contact op met ons kantoor.

Neem contact op voor een kennismaking

    De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
    Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

    Meld u hier aan

    > Al meer dan 6.000 mensen gingen u voor
    chevron-down