Liefde voor monumenten en landgoederen.

Zoek
groen erfgoed

Klement Rentmeesters (KvK 61719765, Rijksweg 4, 6271AE, Gulpen), hierna aan te duiden als Klement Rentmeesters, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Klement Rentmeesters (hierna: ‘wij’) vindt de bescherming van persoonsgegevens van groot belang. Wij verwerken uw gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

1. Persoonsgegevens die worden verwerkt

Wij verwerken persoonsgegevens over u, omdat u gegevens zelf aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met ons, maar ook wanneer u gebruik maakt van onze diensten en ons daarmee gegevens verstrekt.

Aan ons verstrekte gegevens

Als u met Klement Rentmeesters een overeenkomst aangaat, hebben wij de volgende persoonsgegevens nodig:

 • naam en adres;
 • contactgegevens (zoals een (mobiel)telefoonnummer en e-mailadres);
 • geslacht;
 • bedrijfsgegevens;
 • eventuele inloggegevens aangaande de online marketing diensten (zoals: social media, Google-diensten);
 • financiële gegevens (bankrekeninginformatie, offertes, facturen);
 • gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen.

Gegevens over uw gebruik van onze diensten

Als u gebruik maakt van de diensten van Klement Rentmeesters of anderszins contact met ons hebt (bijvoorbeeld websitebezoek of aanmelden nieuwsbrief), verwerken wij in het kader van onze dienstverlening – afhankelijk van het exacte gebruik dat u ervan maakt – de volgende gegevens die als persoonsgegevens (kunnen) worden gezien:

 • gegevens die betrekking hebben op jouw apparatuur, zoals een IP-adres of een ander nummer;
 • surfgedrag, vastgesteld aan de hand van onze eigen observaties of cookies;
 • Openbare data verkregen van het internet en sociale profielen;
 • indien u e-mails van ons ontvangt, registreren wij de interacties (open- en klikgedrag).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Bent u werkzaam bij Klement Rentmeesters, dan zullen wij het Burgerservicenummer (BSN) verwerken. Dit wordt gedaan voor de administratieve afhandeling van het salaris.

Het uitgangspunt daarbij is dat Klement Rentmeesters niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk is voor de hieronder beschreven doeleinden.

2. Rechtsgronden van de verwerkingen

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 • noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst met u;
 • wettelijke verplichting;
 • het afhandelen van betalingen;
 • het verzenden van nieuwsbrieven;
 • contact omtrent onze dienstverlening;
 • wijzigingen in onze diensten;
 • gerechtvaardigde (marketing-)belangen van Klement Rentmeesters;
 • toestemming van de gebruiker;
 • het analyseren van uw gedrag op de website, om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeur;
 • het volgen van uw surfgedrag over verschillende websites, waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte;
 • het verwerken van persoonsgegevens waar wij wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
 • gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, fraudepreventie, onderzoek en analyse naar eigen diensten, juridische zaken. In het geval van gerechtvaardigd belang maken we een afweging of dit belang groter is dan uw privacybelang. Indien u bezwaar wilt maken op de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, dan kunt u een mail sturen naar: info@klement-rentmeesters.nl.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om de services te kunnen leveren waar u om vraagt. Uw persoonsgegevens worden door Klement Rentmeesters verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • het opbouwen en onderhouden van klantrelatie inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen de verantwoordelijke en (samenwerking)partners, onder meer voor commerciële doeleinden [grondslag: 1, 2, 3];
 • het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en) betreft de dienstverlening, waaronder het verwerken van financiële administraties [grondslag: 1, 2];
 • het bieden van klantenservice, inclusief de service rondom het kopen van diensten en het afhandelen van verzoeken of (support)vragen [grondslag: 1, 3, 4];
 • het in bepaalde gevallen onderhouden van communicatie met tot ons netwerk behorende samenwerkingspartners (o.a. webbouwers en reclamebureaus) om proactief contact op te nemen met klanten in het kader van servicevragen en het verbeteren van de prestaties van de dienstverlening [grondslag: 1, 3];
 • het uitvoeren van marktonderzoek om onze bedrijfsvoering en diensten te verbeteren [grondslag: 3];
 • om te kunnen communiceren via verschillende kanalen (telefoon, e-mail, social media, website, post) vanuit zowel service- als marketingoogpunt [grondslag: 1, 3, 4];
 • om u te benaderen met wijzigingen van de dienstverlening of andere (commerciële) informatie. U heeft daarbij altijd de mogelijkheid om u hiervoor af te melden door op de afmeldlink te klikken of door bezwaar te maken. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze u dit kunt doen [grondslag: 1, 3];
 • het verbeteren van de inhoud van onze communicatie door deze op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen [grondslag: 3];
 • het (verder) ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande diensten [grondslag: 3];
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten [grondslag: 2, 3];
 • het analyseren van cookies op onze websites. Dit doen wij om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen. Dit doen we alleen met uw toestemming [grondslag: 3, 4].

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Klement Rentmeesters bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • contactformulier maximaal 2 jaar;
 • sollicitatieformulier/gegevens maximaal 2 jaar;
 • aanvraag via e-mail maximaal 2 jaar;
 • overige formulieren maximaal 2 jaar;
 • email-campagne account maximaal 1 jaar na opzegging dienstverlening;
 • toegang tot accounts voor onze dienstverlening: SEO, SEA, social media, website etc. maximaal 2 jaar;
 • nieuwsbriefinschrijving tot het moment van uitschrijving voor de nieuwsbrief;
 • klantgegevens maximaal 7 jaar (met inbegrip van de gegevens die verzonden zijn via bovenstaande methoden, docht uitsluitend indien er sprake is van een commerciële relatie).

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Klement Rentmeesters verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Klement Rentmeesters gebruikt ook diensten van derde partijen die fungeren als ‘verwerkers’ (bijvoorbeeld hosting-dienstverleners). Deze dienstverleners zullen persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met Klement Rentmeesters.

Privacybeleid andere websites

Op de website van Klement Rentmeesters is een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Klement Rentmeesters kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het privacybeleid van de desbetreffende website te lezen.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Klement Rentmeesters gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Klement Rentmeesters gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Ze worden gebruikt om de website beter te laten functioneren, het gebruik van de website gemakkelijker te maken en om te meten of bezoekers makkelijk de gewenste informatie kunnen vinden op onze website.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Als u geen cookies wenst, kunt u die weigeren. U kunt zich ook afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Lees in onze cookieverklaring meer over hoe wij omgaan met cookies.

7. Social media, Chat en Whatsapp

U kunt er voor kiezen om met ons te chatten, contact op te nemen via onze social mediapagina’s zoals Facebook, Instagram, LinkedIn of via Whatsapp. Wanneer u ons volgt op een van deze social media kanalen of contact met ons opneemt, krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van uw profielgegevens. Op de gegevens die wij van u krijgen via deze platforms is deze privacyverklaring van toepassing. Het gebruik van social media zelf is uw eigen verantwoordelijkheid. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op hoe social mediaplatforms omgaan met de door u verstrekte data. Lees daarom de privacyverklaring van het social mediakanaal door.

8. Nieuwsbrief

Klement Rentmeesters brengt een nieuwsbrief uit om klanten en geïnteresseerden op de hoogte te houden van nieuws op het gebied van online marketing, onze diensten en aanverwante zaken. Als u met Klement Rentmeesters een overeenkomst aangaat of u op de website aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden uw gegevens automatisch aan de lijst met abonnees toegevoegd. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw contactgegevens aan te passen of om u uit te schrijven voor de nieuwsbrief. U kunt zich te allen tijde afmelden door een mail te sturen naar info@klement-rentmeesters.nl.

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Klement Rentmeesters en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt uw verzoek sturen naar info@klement-rentmeesters.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klement Rentmeesters wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Identificatie

Bij het indienen van het verzoek kunnen we u om een kopie van uw identiteitsbewijs vragen, zodat we er zeker van kunnen zijn dat het verzoek door u is ingediend en we uw persoonsgegevens niet aan de verkeerde partij verstrekken of onterecht wijzigingen aanbrengen in uw gegevens.

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Klement Rentmeesters neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. We hebben onder andere de volgende maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen:

 • de website van Klement Rentmeesters maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje;
 • apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware en de laatste updates;
 • toegang tot persoonsgegevens is encrypted;
 • alle medewerkers van Klement Rentmeesters die toegang hebben tot persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsplicht ondertekend;
 • als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@klement-rentmeesters.nl.

11. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Wijzigingen en typfouten worden voorbehouden. Wij streven ernaar om deze website zo nauwkeurig en volledig mogelijk te laten zijn. De informatie op deze website kan zonder een voorafgaande waarschuwing gewijzigd of verwijderd worden. Klement Rentmeesters aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid op de inhoud van de website.

U bent zelf verantwoordelijkheid voor de keuze van het gebruik van deze website. Eveneens bent u zelf verantwoordelijk wanneer u gebruik maakt van de informatie die u op klement-rentmeesters.nl vindt.

12. Contactgegevens

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring kunt contact opnemen met:

Klement Rentmeesters

Mevrouw Jessica Klement
Rijksweg 4
6271AE Gulpen
E-mail: info@klement-rentmeesters.nl

U kunt ook altijd contact opnemen via: www.klement-rentmeesters.nl/contact/

13. Wijzigingen in het privacy beleid

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Klement Rentmeesters behoudt zich het recht voor dit privacy beleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Klement Rentmeesters adviseert dan ook om regelmatig deze pagina te bekijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacy beleid is bijgewerkt op 7 maart 2023.

Deel dit bericht

Contact

Vul onderstaande gegevens in en we nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

  De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
  Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

  Meld u hier aan

  > Al meer dan 6.000 mensen gingen u voor
  chevron-down