of hoe zit dat precies?

Restauratie en transformatie

Met regulier onderhoud kunnen we de conditie van een monumentaal pand lang goed houden. Maar eens per 50 à 80 jaar zal er een grondige restauratie plaats moeten vinden. Vaak wordt dit gecombineerd met het moment waarop het object een ander gebruikt krijgt. Het moment waarop herbestemming aan de orde is. Of in de huidige tijd het moment waarop maatregelen voor verduurzaming worden uitgevoerd.

Onze diensten voor restauratie en transformatie hebben we voor u als volgt onderverdeeld:

Ik heb een grondvraag

Neem contact met ons op.

  In de Erfgoed Inside leest u nieuws over subsidies, adviezen over onderhoud en leuke verhalen over monumenten. Nieuw aanbod dat te koop of te huur is ontvangt u als eerst via onze Exclusieve preview!

  Voor een restauratie is een bouwhistorisch onderzoek essentieel.

  Giel Leunissen
  Architect restauratie & transformatie
  Wanneer u van plan bent om uw monument te restaureren met het oog op doorverkoop of herbestemming van het betreffende monument, dan moet u rekening houden met zaken als het bestemmingsplan, aanvragen omgevingsvergunning en eventuele subsidieaanvragen. Met deze zaken en meer kan Klement Rentmeesters u helpen. Wij snappen dat regelmatig onderhoud aan uw monument belangrijk is voor het behoud van de culturele en historische waarde van het pand. Wij zijn op de hoogte van de wetten en regels omtrent monumenten restauraties en werken graag met u samen om uw monument te conserveren en restaureren. Hoe wij de restauratie en transformatie van het monument aanpakken, kunt u lezen in dit artikel.

  Wat houdt monumenten restauratie in?

  Monumenten restauratie is het proces van het conserveren en herstellen van historische monumenten en gebouwen, zodat hun oorspronkelijke staat en karakter behouden blijven. Het restauratieproces begint meestal met een grondige analyse van het monument om te bepalen welke delen gerestaureerd moeten worden. Vervolgens worden beschadigde delen van het monument gerepareerd of vervangen met behulp van materialen die zo dicht mogelijk bij het origineel blijven. Het doel van monumentenrestauratie is om de historische waarde van het monument te behouden, terwijl het tegelijkertijd wordt aangepast aan moderne veiligheidsnormen en functies. Bij het restaureren van monumenten wordt vaak gebruik gemaakt van traditionele technieken en materialen, maar er wordt ook gekeken naar innovatieve oplossingen om het restauratieproces efficiënter te maken. Monumentenrestauratie is van groot belang, omdat het bijdraagt aan het behoud van ons culturele erfgoed.

  Voordelen van de restauratie van monumenten

  Een monumenten restauratie brengt een aantal voordelen met zich mee:
  • Door het restaureren van monumenten wordt het culturele en historische erfgoed bewaard en beschermd voor toekomstige generaties.
  • Gerestaureerde monumenten trekken vaak toeristen aan en kunnen bijdragen aan de economische ontwikkeling van een regio of stad.
  • Monumenten hebben vaak een belangrijke culturele en symbolische waarde voor de gemeenschap en monumenten restauratie kan daarom bijdragen aan een gevoel van gemeenschapszin en trots.
  • Het restaureren van monumenten kan bijdragen aan het verbeteren van de leefomgeving en het creëren van aantrekkelijke openbare ruimtes die de kwaliteit van leven van de bewoners verbeteren.
  • Het restaureren van monumenten vereist vaak innovatieve technieken en materialen, wat de technische ontwikkeling en vooruitgang in de bouw- en restauratiesector in een gebied helpt. Dit leidt weer tot meer werkgelegenheid.

  Hierop letten bij de restauratie van een monument

  Een van de belangrijkste zaken waarop gelet moet worden tijdens de restauratie van een monument, is dat de culturele en historische waarde van het monument niet verloren gaan. Verder dient er gelet te worden op:
  • Moderne veiligheidsnormen en regelgeving: er moet worden gezorgd dat de restauratiewerkzaamheden veilig worden uitgevoerd voor de werknemers en voor de toekomstige gebruikers van het monument.
  • Duurzaamheid: er moet bijvoorbeeld worden gekeken naar manieren om energie te besparen.
  • Innovatieve technieken en materialen: deze kunnen bijdragen aan het efficiënter en duurzamer restaureren van monumenten. Het is belangrijk om de mogelijkheden van nieuwe technieken en materialen te onderzoeken en toe te passen, mits deze geen afbreuk doen aan de historische waarde van het monument.
  • Samenwerking met specialisten: het is belangrijk om te werken met specialisten die ervaring hebben met het restaureren van monumenten en die de juiste kennis en vaardigheden hebben om het restauratieproces tot een succes te maken.
  • Budget: restauratiewerkzaamheden aan monumenten zijn vaak kostbaar. Het is belangrijk om rekening te houden met het beschikbare budget en om een realistische inschatting te maken van de kosten. Daarnaast is het belangrijk om te onderzoeken of er subsidies of andere financiële steun beschikbaar zijn voor de restauratie van monumenten.

  Kunt u bij restauratie monumenten subsidie aanvragen?

  In Nederland kunt u bij de overheid subsidie aanvragen wanneer u onderhoudswerkzaamheden aan uw monument of monumentaal pand uitvoert. Onder deze werkzaamheden vallen restauraties of verduurzamingswerkzaamheden. Wanneer u een particuliere eigenaar van een rijksmonument bent dat een woonhuisfunctie heeft, dan kunt u de subsidie voor woonhuismonumenten aanvragen. Wanneer u de eigenaar bent van een rijksmonument die niet deze woonhuisfunctie heeft, dan kunt u gebruik maken van de subsidie voor restauratie rijksmonumenten. Wilt u meer weten over de subsidies? Lees het op de site van de Rijksoverheid na.

  Monument restauratie en herbestemming

  Monumentenrestauratie en herbestemming zijn vaak nauw met elkaar verbonden. Herbestemming van een monument betekent het geven van een nieuwe functie aan een historisch gebouw, terwijl de oorspronkelijke architectonische kenmerken en historische waarde zoveel mogelijk behouden blijven. Bij het herbestemmen van een monument moet het pand vaak eerst gerestaureerd worden om het geschikt te maken voor de nieuwe functie.

  De diensten van Klement Rentmeesters

  Veel bouwwerkzaamheden en restauratiewerkzaamheden zijn vergunningsplichtig. Wij kunnen u helpen uw plannen te realiseren zonder al het onderzoekswerk vooraf. We zorgen ervoor dat u een Omgevingsvergunning krijgt en het aanvragen hiervan soepel verloopt. Ook met de subsidiemogelijkheden kijken we met u mee en vragen de juiste subsidie voor uw werkzaamheden aan. Wilt u naast de monumenten restauratie ook dat wij de herbestemming van uw monument of het beheer over het monument voor u verzorgen? Dan kan dit ook. Voor onze rentmeesters behoren dit soort zaken tot hun specialismen.

  Bouwhistorisch onderzoek

  Voordat we u kunnen helpen met het restaureren van uw monument, voeren we eerst een bouwhistorisch onderzoek uit. Hierbij leren we meer over de monumentale waarde van uw monument en de omgeving. Dit onderzoek zal de leidraad vormen tijdens de restauratieplannen. Voor de overheid zal dit onderzoek als leidraad fungeren bij het wel of niet uitreiken van subsidies en de Omgevingsvergunning. Lees in dit artikel meer over bouwhistorisch onderzoek.

  Quickscan flora en fauna

  Uw restauratiewerkzaamheden kunnen ook van invloed zijn op de aanwezige flora en fauna in de omgeving. Daarom voeren wij voor de restauratie een ecologische quickscan uit. Deze scan is vanwege de Wet Natuurbescherming verplicht, wanneer werkzaamheden een negatieve impact kunnen hebben op beschermde flora en fauna. Deze scan zorgt ervoor dat u niet tijdens de uitvoeringen van de restauratiewerkzaamheden uw werkzaamheden onverhoeds stil moet leggen. Wilt u meer weten over deze ecologische quickscan? Lees dan verder.
  De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
  Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

  Meld u hier aan

  > Al meer dan 5.000 mensen gingen u voor
  chevron-down