Voor de toekomst van uw monument.

Zoek

Bij het restaureren van monumenten komt nogal wat kijken. Veel meer nog dan bij een ‘gewone’ verbouwing. Bouwhistorische rapporten, gespecialiseerde aannemers, oude bouwmaterialen, de monumentencommissie. Er komt nogal wat bij kijken. Maar ja, dan woon, werk of investeer je wel in een heel bijzonder gebouw, dat niet voor niets is aangewezen als monument. Maar vaak blijkt zo’n restauratie ook nog een stuk duurder dan voorzien. Is dit het nog wel waard? Verdien ik dit geld ooit nog wel terug? Natuurlijk, zo’n bijzonder pand mag ook best wat kosten, maar voor veel eigenaren is het lastig de exploitatie rond te rekenen.

Subsidie voor de onrendabele top

De meeste provincies stellen subsidies ter beschikking voor precies dit soort opgaven. Dat gaat vaak over behoorlijke bedragen, die de provincie ter beschikking stelt om cultureel erfgoed nieuw leven in te blazen. Zo’n bijdrage kan precies de onrendabele top van een restauratie dekken. Dat bekent dus dat u kunt investeren in uw monument, terwijl u er niet meer geld in hoeft te stoppen dan u eruit krijgt.

Subsidie aanvragen: papierwinkel

Elke provincie heeft zijn eigen regeling, met zijn eigen voorwaarden en deadlines. En die regelingen veranderen ook nog regelmatig. Dat maakt het vaak lastig om een duidelijk antwoord op de vele vragen te krijgen die u heeft. En dan zijn er ook nog vage voorwaarden. Social return on investment? Een duurzame economische drager? Geldt dat voor uw pand? Maar vooral: hoe toon je zoiets aan?

Zo’n aanvraag is dus een hele papierwinkel, maar moet vooral ook goed in elkaar zitten. Alle bouwkundige zaken moeten goed uitgewerkt worden en overeenstemmen met de regels zoals die in de monumentenzorg gelden. Maar ook de financiële kant moet kloppen.

Laat de expert 'tactisch' aanvragen

Dit is werk voor een expert dus. Subsidie aanvragen is vooral ook een tactisch vraagstuk. Bijna alle subsidieregelingen worden elk jaar overvraagd: er is simpelweg te weinig geld beschikbaar om alle aanvragen te kunnen honoreren. De meeste regelingen hebben daarom een bepaalde manier om aanvragen te rangschikken. Het is dus belangrijk om te weten wat je kansen zijn voordat je je aanvraag indient. Dat kan alleen maar als je een goed gevoel hebt van wat er in de markt gebeurt en wat er de afgelopen jaren is gebeurd. Daar kun je je tactiek op baseren. Vroeg aanvragen? Een lager bedrag en daardoor een hogere kans van slagen? Of juist andersom?

Werk voor de rentmeester 

De provincie kan u vaak op weg helpen om uit te zoeken of uw monument in aanmerking komt voor een subsidie en of een aanvraag dan kans van slagen heeft. Als dat zo is, is het belangrijk de provincie bij de plannen te betrekken. Verder zijn de architect, de adviseurs en de aannemer die u heeft ingeschakeld van het grootste belang, maar er is ook iemand nodig die de deadlines en subsidievoorschriften in de gaten houdt. En de markt kent. Dit is bij uitstek het werk van de rentmeester! Hij is degene die die als eerste de nieuwe regelingen kent en in de gaten houdt welke regeling voor uw project van toepassing is. Hij heeft het contact met de provincie en weet waar hij het over heeft. En laat die nou net vaker met dit bijltje hebben gehakt, en dus precies weten wat er in de markt gebeurt, waarmee uw kansen alleen maar groter worden.

Voorbeeldprojecten voor de aanvraag van de restauratiesubsidie

De Weerterhof

De Weerterhof ligt in het agrarisch buitengebied ten zuiden van Bunde, nabij een bedrijventerrein Weerterveld en het gehucht Weert. De Geul stroomt langs de zuidkant van het complex. De Weerterhof is toe aan herbestemming en zo nodig verkoop. Het monument biedt met de grote ruimte en het bijbehorend grootschalig buitenterrein een breed scala aan mogelijke nieuwe functies. Klement Rentmeesters werd ingezet om de herbestemming en eventuele verkoop te organiseren en om de restauratie en mogelijke aanpassingen op het object te begeleiden. 

Hoeve Molsberg

De klant is de eigenaar en bewoner van hoeve Molsberg. Allereerst was zijn vraag of de monumentale hoeve in aanmerking kan komen voor een restauratiesubsidie. De eigenaar vroeg zich ook af of er naast bewoning een nieuwe functie uitgedacht zou kunnen worden voor hoeve Molsberg. Oftewel, ‘help ons een geschikte exploitatie te vinden voor wat we met deze mooie en grote hoeveelheid ruimte kunnen doen!’

Samen sterker

Bespreek uw project met een van onze rentmeesters. Samen met onze eigen architect, erfgoedadviseur en bouwkostendeskundige kijken we samen met u naar de mogelijkheden voor uw restauratie. Nieuwsgierig geworden naar onze multidisciplinaire aanpak? Bel met Vincent Voorn 043-32 33 511 en hij zoekt samen met onze andere adviseurs voor u uit of u recht heeft op subsidie.

Deel dit bericht

Contact

Vul onderstaande gegevens in en we nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

    De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
    Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

    Meld u hier aan

    > Al meer dan 6.000 mensen gingen u voor
    chevron-down