Het verduurzamen van erfgoed vraagt een specifieke expertise en een zorgvuldige aanpak. Voor onderzoek naar verduurzaming, plan- en procesbegeleiding en de uitvoering van maatregelen voor verduurzaming bestaan diverse subsidiemogelijkheden.

Subsidies voor verduurzamingsonderzoek

Voor het uitvoeren van een verduurzamingsonderzoek aan uw monument zijn diverse subsidies en vergoedingen te krijgen. De subsidie is afhankelijk van het niveau van onderzoek en is per beschikbare regeling verschillend. Kijk voor meer informatie over de niveaus op de pagina verduurzaming of laat u bijpraten door onze verduurzamingsadviseurs.

Subsidie voor herbestemming

Maatregelen voor verduurzaming zijn vaak aanleiding om gelijktijdig na te denken over de herbestemming van uw monument. Hoe ga ik het monument anders gebruiken? Hoe kan ik leegstand verder voorkomen? Welke functies zijn mogelijk? Over herbestemming en de mogelijkheden voor subsidie leest u meer op de pagina herbestemming.

Subsidies

De volgende subsidiemogelijkheden zijn beschikbaar:

 • Via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten te gebruiken. Via dit programma kunt u een vergoeding van 50% van de uit te voeren onderzoekswerkzaamheden ontvangen met een maximum van € 1.750 (excl. btw) per monument. Dit geldt voor haalbaarheidsonderzoeken en maatwerkadvies en is enkel beschikbaar voor Rijksmonumenten.
 • Via het Nationaal Restauratie Fonds (NRF) is er een vergoeding beschikbaar voor verduurzamingsadvies. Het gaat hier om € 500 voor een Quickscan en € 1.750 voor zowel een Haalbaarheidsonderzoek als een Maatwerkadvies. Hierbij is de vergoeding voor een Haalbaarheidsonderzoek of een maatwerkadvies enkel beschikbaar voor niet-Rijksmonumenten.
 • Maakt u gebruik van de SIM (Subsidie instandhouding monumenten) of bent u dit van plan, dan kunt u aanvullend een verduurzamingsonderzoek laten subsidiëren tegen maximaal € 4.000.
 • Maakt u gebruik van SSHM (herbestemmingssubsidie) of bent u dit van plan, dan kunt u aanvullend een verduurzamingsonderzoek laten subsidiëren tegen maximaal € 4.000. Dit geldt voor Rijks- en gemeentelijke monumenten en niet-beschermde monumenten.

Subsidie voor voorbereiding en plan- en procesbegeleiding

Heeft u uw monument via een verduurzamingsonderzoek laten onderzoeken en gekozen welke maatregelen u toe wilt gaan passen? Klement Rentmeesters kan u helpen in het vervolgtraject. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om:

 • adviseren over en hulp bieden bij de aanvraag van financierings- en subsidiemogelijkheden;
 • het voorbereiden en aanvragen van een omgevingsvergunning;
 • het in contact brengen met en/of contacteren van bouw(installatie)bedrijven en het verzorgen van de aanbesteding.

Voor deze werkzaamheden is bij het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten een vergoeding aan te vragen van 100% voor de uitgevoerde begeleidingswerkzaamheden met een maximum van € 2.500 (excl. Btw).

Subsidie voor verduurzamingsmaatregelen

Nadat u de juiste maatregelen voor het verduurzamen van uw monument heeft gekozen en verder gaat tot uitvoering van deze maatregelen, is het goed om vóór de aankoop van maatregelen, zoals een warmtepomp, te kijken naar de subsidiemogelijkheden. Voor de verschillende subsidiemogelijkheden gelden namelijk verschillende voorwaarden, en binnen de subsidiemogelijkheden gelden verschillende voorwaarden voor woningeigenaren- en zakelijk gebruikers. Ook per verduurzamingsmaatregel kunnen weer specifieke voorwaarden gelden. Klement Rentmeesters is hiermee bekend en kan voor u de aanvraag van verduurzamingssubsidies uitvoeren. De meest gebruikte subsidieregelingen worden hieronder kort toegelicht:

 • ISDE. Een subsidie voor huiseigenaren en zakelijk gebruikers. Hier is subsidie aan te vragen voor verduurzamingsmaatregelen zoals een warmtepomp, isolerende maatregelen, een zonneboiler, etc;
 • SDE++. Een (exploitatie)subsidie voor bedrijven en non-profitorganisaties die grootschalig hernieuwbare energie opwekken of de CO2-uitstoot verminderen;
 • EIA. Een fiscale aftrekregeling die direct financieel voordeel biedt aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Naast de afschrijving mag u van deze investering een extra bedrag aftrekken van de winst;
 • DuMaVa. Een subsidieregeling die zich richt op het verduurzamen van maatschappelijke gebouwen met als doel het verminderen van CO2- uitstoot.

Financiering voor uitvoering van verduurzamingsmaatregelen

Voor het verduurzamen van monumenten zijn verschillende financieringsmogelijkheden met interessante voorwaarden beschikbaar. Dit kunnen landelijke, provinciale en gemeentelijke regelingen zijn. Hieronder worden de meest voorkomende landelijke regelingen van het Nationaal Restauratie Fonds (NRF) kort toegelicht. Dit betreffen financieringen vanaf 1% rente. 3% onder de marktrente, met een minimum van 1% (eigenaar-bewoner) of 1,5% (overig). De overige regelingen kunnen in een advies per onderzoek op het monument worden afgestemd.

 • Duurzame monumenten- lening. Een laagrentende lening die wordt verstrekt aan een eigenaar van een rijksmonument die het pand wil verduurzamen.
  • Rijksmonumenten, registratie als woonhuis of niet-woonhuis;
  • Maximaal € 100.000;
  • Duurzaamheidsadvies optioneel.
 • Duurzame monumentenplus lening. Een laagrentende lening die wordt verstrekt aan eigenaren voor energiebesparende maatregelen in of aan een rijksmonument dat niet als woonhuis is geregistreerd volgens het monumentenregister.
  • rijksmonumenten, geregistreerd als niet-woonhuis;
  • maximaal € 1.000.000;
  • duurzaamheidsadvies verplicht.
 • Monumenten(plus)-hypotheek. Een lening voor iedere monumenteigenaar, mits u uw pand restaureert of verduurzaamt. Voor Rijks- provinciale- en gemeentelijke monumenten.
 • Financiering vanuit fondsen. De regionale fondsen bieden financieringsmogelijkheden voor duurzaamheid aan eigenaren van rijks- en gemeentelijke monumenten.

Voor sommige leningen is het verplicht om een verduurzamingsonderzoek uit te laten voeren, bijvoorbeeld bij het Nationaal Restauratiefonds. Het advies van Klement Rentmeesters voldoet uiteraard aan de gestelde vereisten.

Ondersteuning bij het aanvragen van subsidie en financiering

Wenst u begeleiding bij uw aanvraag voor subsidie of financiering voor het verduurzamen van uw monument?
Of wilt u meer weten over de mogelijkheden?
Laat dan uw gegevens achter in ons contactformulier, wij zullen zo snel mogelijk contact met u opnemen. Ons team bij Klement Rentmeesters bestaat uit enthousiaste professionals met een hart voor monumenten en erfgoed. U kunt als monumenteneigenaar terecht voor alles over uw monument. Naast advies over het verduurzamen van monumenten geven wij ook advies over veel andere zaken zoals restauraties, grondzaken en vergunningen. Wilt u meer weten over de diensten die wij uitvoeren? Lees dan deze pagina over wat wij zoal doen.

Voorbeelden van verduurzaming

Een mooi voorbeeld van verduurzaming is het de verduurzaming van hoeve De Peul. Wilt u meer weten over de Quick Wins die te behalen zijn bij het verduurzaming van een monument, leest u dan dit artikel over Quick Wins bij de verduurzaming van een monument. Andere voorbeelden van verduurzaamde monumenten zijn te vinden op de website van de DuMo-prestatiekaart. Hier vindt u tevens meer theorie achter het rekenmodel.

Deel dit bericht

Contact

Vul onderstaande gegevens in en we nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

  De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
  Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

  Meld u hier aan

  > Al meer dan 5.000 mensen gingen u voor
  chevron-down