Voor de toekomst van uw monument.

Zoek
grondzaken
voor de verduurzaming van uw monument

Verduurzaming monumenten

De kans is groot dat u als monumenteigenaar verliefd bent op de historische en karakteristieke uitstraling van uw gebouw. Het comfort en de energierekening zijn onderwerpen om soms minder vrolijk van te worden. Door uw monument te verduurzamen kunt u het comfort verhogen, de energierekening verlagen én bijdragen aan een beter klimaat voor de toekomst. Hierbij is het van maatschappelijk belang om zo veel mogelijk de cultuurhistorische waarden in tact te laten. Dit maakt het verduurzamen van historische gebouwen ingewikkelder dan het verduurzamen van reguliere bouwwerken uit de 20e eeuw. Om deze verduurzaming op een goede manier vorm te geven wordt onderzoek verricht naar de specifieke mogelijkheden die uw specifieke pand biedt. Hierbij wordt gezocht naar een optimale balans tussen energiebesparing en het behoud van zo veel mogelijk cultuurhistorische waarden.

Ik heb een vraag over verduurzaming

Neem contact met ons op.

  In de Erfgoed Inside leest u nieuws over subsidies, adviezen over onderhoud en leuke verhalen over monumenten. Nieuw aanbod dat te koop of te huur is ontvangt u als eerst via onze Exclusieve preview!

  Verduurzaming begint met het gebouw slimmer te gebruiken.

  Yves Heddema
  Adviseur verduurzaming (DuMo) Ir.

  Waarom kiezen voor Klement Rentmeesters?

  Het verduurzamen van uw monument vraagt om specifieke expertise. Er dient rekening gehouden te worden met de cultuur- en bouwhistorische waarden van het monument, als ook met de behoeftes van eigenaar en gebruikers van het pand. Dit geeft inzicht in de mogelijke verduurzamingsmaatregelen aan uw monument, waarbij de cultuur- en bouwhistorische waarden zo goed als mogelijk behouden blijven. 
  Klement Rentmeesters geeft verduurzamingsadvies conform de URL2001 uitvoeringsrichtlijnen voor verduurzamingsadvies van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit (ERM). Wij gaan onafhankelijk te werk. Een onderzoek bestaat, afhankelijk van het niveau van onderzoek, in beginsel uit een cultuur- en bouwhistorisch onderzoek met waardering van de verschillende onderdelen, een bouwtechnische- en bouwfysische opname, een inventarisatie van de gebruikswensen en ambities, een strategische analyse en een advies met mogelijke verduurzamingsmaatregelen uitgewerkt in een of meerdere scenario’s. Ook worden de subsidiemogelijkheden en financieringsmogelijkheden in kaart gebracht.
  Verduurzamingsadvies_Monumenten

  Drie niveaus van onderzoek

  De onderzoeken kunnen in drie verschillende niveaus worden uitgevoerd:

  Quickscan (niveau 1) 
  Deze quickscan geeft inzicht in de kansen voor energiebesparing en energieopwekking met oog voor de monumentale waarden en het gebouwgebruik. Met een opgave van globale energiebesparingspercentages en terugverdientijden. De eerste aanzet voor een verantwoorde verduurzaming van uw monument. 

  Haalbaarheidsonderzoek (niveau 2)
  Dit is een indicatief onderzoek naar de huidige situatie en kansen voor energiebesparing en energieopwekking met oog voor de monumentale waarden en gebouwgebruik. Met een opgave van de mogelijke energieverbruiksbesparing en investeringskosten. Ten opzichte van een quickscan gaat het hier om een meer gedetailleerde uitwerking. Het resultaat is een indicatieve businesscase voor verduurzaming van uw monument.  

  Maatwerkadvies (niveau 3)
  Gericht onderzoek naar de huidige situatie en specifieke maatregelen voor energiebesparing en energieopwekking met oog voor de monumentale waarden en gebouwgebruik. Met een opgave de energieverbruiksbesparing en een gedetailleerde financiële analyse. Ten opzichte van een haalbaarheidsonderzoek gaat het hier om specifieke maatregelen en berekeningen. Het resultaat is een gedetailleerde businesscase voor verduurzaming van uw monument. 

  In onze brochure advies verduurzaming leest u meer over de verschillende niveaus van onderzoek. Onze verduurzamingsadviseurs geven u graag een verdere toelichting.

  De bouwhistorische waardering is de basis voor een goed advies

  Randvoorwaardelijk voor een verduurzamingsonderzoek is het inzichtelijk maken van de bouw- en cultuurhistorische waarden. Op basis van deze historische waarden wordt het juiste verduurzamingsadvies voor uw monument gegeven. Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning vereist een monumentencommissie veelal een bouwhistorisch onderzoek. Mocht de bouwhistorische quickscan uit het verduurzamingsonderzoek hiervoor niet toereikend zijn, dan kan een bouwhistorisch onderzoek naar de wensen van het bevoegd gezag op een hoger niveau uitgevoerd worden. Hier leest u meer hoe een bouwhistorisch onderzoek in zijn werk gaat.

  Subsidie en financiering verduurzamen monumenten

  Om verduurzaming beter mogelijk te maken en te stimuleren zijn er gelukkig verschillende subsidies en financiering aan te vragen. Voor advies, onderzoek tot en met uitvoering van maatregelen zijn er verschillende mogelijkheden. Elke subsidie heeft zijn eigen regels en de monumenten subsidies mogen in sommige gevallen ook gecombineerd worden. Het uitzoeken van de juiste subsidie voor het verduurzamen van monumenten en het aanvragen hiervan is specialistenwerk.
  Klement Rentmeesters is gespecialiseerd in de wereld van monumenten en landgoederen en kan u helpen bij het aanvragen van subsidie en financiering voor uw monument. Lees meer over de subsidie- en financieringsmogelijkheden.

  Voorbeelden van verduurzaming

  Een mooi voorbeeld van verduurzaming is het de verduurzaming van hoeve De Peul. Wilt u meer weten over de Quick Wins die te behalen zijn bij het verduurzaming van een monument, lees dan dit artikel over Quick Wins bij de verduurzaming van een monument. Andere voorbeelden van verduurzaamde monumenten zijn te vinden op de website van de DuMo-prestatiekaart. Hier vindt u tevens meer theorie achter het rekenmodel.

  verduurzaming
  De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
  Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

  Meld u hier aan

  > Al meer dan 6.000 mensen gingen u voor
  chevron-down