Voor de toekomst van uw monument.

Zoek

Er zijn genoeg redenen om uw monument te verduurzamen. Vaak is een directe aanleiding het verlagen van de energierekening of het verbeteren van het wooncomfort. Maar het verduurzamen van een monument is een complexe puzzel. De monumentale waarden in uw pand moeten namelijk gerespecteerd worden. Wat zijn de verduurzamingsmogelijkheden en met welke monumentale aspecten moeten we rekening houden? En wat mag ik doen zonder vergunning? Wat is de terugverdientijd? En hoe zorg ik voor comfortverbetering?

Om verduurzaming op een goede manier vorm te geven is het van belang gedegen onderzoek te verrichten naar de specifieke mogelijkheden die uw pand biedt. Een onderzoek is relatief gezien een geringe investering, waarmee u op de lange termijn geld kunt terug verdienen en de waarde van uw monument behouden blijft. Om een verduurzamingsonderzoek goed aan te laten sluiten bij de vraag van de monumenteigenaar zijn er een drietal niveaus van onderzoek ontwikkeld.

De onderzoeken hebben elk hun eigen detailniveau en in alle onderzoeken wordt er goed uitgezocht welke ingrepen het best bij u en uw monument passen. De onderzoeken leveren u een gedegen praktisch advies op. We laten u zien welke investeringen u kunt doen en wat de terugverdientijd is zonder uw wensen en de cultuurhistorie van uw monument uit het oog te verliezen. Alle onderzoeken worden uitgevoerd volgens de richtlijn URL2001.

Aan de hand van drie vragen kunt u zelf vaststellen welk onderzoek het beste bij u past. Beantwoord deze vragen voor u zelf. Vervolgens kunt u na de derde vraag een gratis advies gesprek aanvragen met één van onze specialisten verduurzaming van monumenten.

Ik ben me aan het oriënteren op verduurzaming.

Welke verduurzamingsmaatregelen zijn indicatief mogelijk?

NIVEAU 1: QUICKSCAN ENERGIE

Een ‘quickscan energie’ kan gezien worden als een eerste stap in het proces van verduurzaming van een monument. Deze scan is handig wanneer u nog geen keuzes heeft gemaakt. Dit verkennende advies zal inzicht bieden in de mogelijkheden van uw specifieke monument. Binnen deze quickscan zal aandacht zijn voor de beschrijving van de bestaande beperkingen en kansen. In het onderzoek wordt indicatief inzicht geboden in optionele verduurzamingsmaatregelen met een indicatie van besparing en prijsranges van investeringen.

Voorbeeldproject: Dorpenweg, Deursen

De eigenaren van een monument aan de Dorpenweg in Deursen-Dennenburg hebben een quickscan laten doen omdat ze wilden weten of het ontwerp dat ze hebben laten maken voldoende rekening heeft gehouden met de verduurzamingsmogelijkheden van de oude stallen. Daarnaast bood de quickscan voldoende inzicht in de mogelijkheden voor het authentieke voorhuis van de stallen. Inmiddels wachten de eigenaren op de uitslag van de vergunningaanvraag zodat ze met de bouw én verduurzaming kunnen beginnen.

Ik weet al redelijk goed hoe ik wil verduurzamen, maar

zijn de maatregelen haalbaar?

NIVEAU 2: HAALBAARHEIDSONDERZOEK

Wanneer reeds onderzoeken of planvorming hebben plaatsgevonden kan met een haalbaarheidsonderzoek de volgende stap in verduurzaming gezet worden. Het haalbaarheidsonderzoek richt zich op één of meerdere gebouwdelen om specifiek te bepalen welke maatregelen als haalbaar beoordeeld kunnen worden. Zo kan een haalbaar scenario een doel bieden om naartoe te werken en wordt aangegeven wat verdere uitwerking behoeft.

De diepgang van een haalbaarheidsonderzoek wordt bereikt door met verschillende experts zorg te dragen voor de onderdelen in het onderzoek. Daar waar een quickscan bouwt op de inschattingen van de verduurzamingsadviseur, wordt in een haalbaarheidsonderzoek met de expertise van deskundigen per vakgebied samengewerkt. Door met bijvoorbeeld een bouwhistoricus en een bouwkundige het project aan te vliegen wordt een beter inzicht gevormd in de verwachte werkzaamheden en de historische randvoorwaarden.

Het advies bestaat uit een overzicht van de te nemen maatregelen, gecombineerd met de geadviseerde materialen. Vervolgens geeft een financiële verkenning weer óf en waar mogelijkheden voor subsidies of andere financiering te vinden zijn.

Voorbeeldproject: Spoorweglaan in Maastricht

Nadat de huur was opgezegd kwam het winkelpand/kantoorruimte op de Spoorweglaan in Maastricht leeg te staan. Dit was voor de eigenaar een goede aanleiding om verduurzamingsmaatregelen door te voeren en een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren. Hieruit bleek dat meer mogelijk was dan dat de eigenaar voor mogelijk hield en kon hij de volgende stappen zetten.

Is het mogelijk een maatwerk advies te ontvangen voor mijn pand?

NIVEAU 3: MAATWERKADVIES

De meest uitgebreide variant van een verduurzamingsadvies is het maatwerkadvies. De diepgang van een dergelijk onderzoek is vergelijkbaar met een haalbaarheidsonderzoek, echter biedt een maatwerkadvies een grotere omvang. Zo wordt de berekening voor maatwerkadviezen uitgevoerd voor iedere verschillende gebouwschil. In een maatwerkadvies is ruimte aanwezig voor de verkenning van object specifieke onderdelen.

In het maatwerkadvies wordt een overzicht gegeven van de te realiseren isolatie maatregelen, de te gebruiken installaties en opwekkingen met een kostenindicatie en de besparing voor de langere termijn. Bij een maatwerkadvies zullen ook de verwachte CO2-besparingen concreet worden berekend en worden meegenomen in de beoordeling.

Wanneer een groter complex onderzocht wordt, is het veelal voordeliger en gunstiger om direct een maatwerkadvies op te laten stellen, dan te beginnen met een quickscan. Zo kunnen de diverse experts met een locatiebezoek en een rapportage een compleet beeld geven voor álle onderdelen van het geheel.

Voorbeeldproject: Landgoed Loenen

Vaak zien we dat bij restauratie- en herbestemmingsprojecten er ook aanleiding is om de verduurzaming onder de loep te nemen. Zo ook bij Landgoed Loenen. Als er toch verbouwd gaat worden kan de duurzaamheidsambitie meteen verwezenlijkt worden.

Het maatwerkadvies bestond hier uit drie delen, namelijk: een basisadvies met een analyse over hoe ruimtes gebruikt worden, quick wins waarmee op een snelle manier energie- en warmte bespaard kan worden en een uitgebreid advies. Het uitgebreide advies gaf inzicht in de warmtelekkages van de gebouwschillen.

Wilt u weten welk niveau van onderzoek voor uw situatie geschikt is? Vraag hieronder een gratis adviesgesprek aan met onze specialisten verduurzaming van monumenten.


  Subsidies

  Om verduurzaming beter mogelijk te maken en te stimuleren zijn er gelukkig verschillende subsidies en financieringsopties mogelijk. Voor advies, onderzoek tot en met uitvoering van maatregelen zijn er verschillende mogelijkheden. Elke subsidie heeft zijn eigen regels en de monumentensubsidies mogen in sommige gevallen ook gecombineerd worden. Het uitzoeken van de juiste subsidie voor het verduurzamen van monumenten en het aanvragen hiervan is specialistenwerk.

  Klement Rentmeesters is gespecialiseerd in de wereld van monumenten en landgoederen en kan u helpen bij het aanvragen van subsidie en financiering voor uw monument. Lees meer over de subsidie- en financieringsmogelijkheden.

  Subsidie voor herbestemming

  Maatregelen voor verduurzaming zijn vaak aanleiding om gelijktijdig na te denken over de herbestemming van uw monument. Hoe ga ik het monument anders gebruiken? Hoe kan ik leegstand verder voorkomen? Welke functies zijn mogelijk? Over herbestemming en de mogelijkheden voor subsidie leest u meer op de pagina herbestemming.

  Waarom kiezen voor Klement Rentmeesters?

  Het verduurzamen van uw monument vraagt om specifieke expertise. Er dient rekening gehouden te worden met de cultuur- en bouwhistorische waarden van het monument, als ook met de behoeftes van de eigenaar en gebruikers van het pand. Dit geeft inzicht in de mogelijke verduurzamingsmaatregelen aan uw monument, waarbij de cultuur- en bouwhistorische waarden zo goed als mogelijk behouden blijven. 

  Klement Rentmeesters geeft verduurzamingsadvies volgens de URL2001 uitvoeringsrichtlijnen voor verduurzamingsadvies van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit (ERM). Wij gaan onafhankelijk te werk en hebben dus geen relatie met aannemers of leveranciers van bouwproducten. Ons team van adviseurs bestaat uit erfgoedadviseurs, bouwhistorici, architecten en bouwkostendeskundigen. Onze liefde voor monumenten zit diep, wij wonen, werken en leven in monumenten.

  Deel dit bericht

  Contact

  Vul onderstaande gegevens in en we nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
   Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

   Meld u hier aan

   > Al meer dan 6.000 mensen gingen u voor
   chevron-down