Liefde voor monumenten en landgoederen.

Zoek

Wanneer is een omgevingsvergunning nodig?

13 juni 2023

Wanneer u van plan bent uw monument te restaureren of te verbouwen moeten uw plannen voldoen aan de wettelijke voorschriften. De wet zorgt ervoor dat er geen gevaar of ongemak ontstaat voor de omgeving. Om uw plannen in werking te stellen, heeft u een speciale vergunning nodig: de omgevingsvergunning. Heeft u een vergunning van de gemeente gekregen, dan pas mag u uw restauratie-, of verbouwplannen uitvoeren. Lees in dit artikel meer over wat een omgevingsvergunning is en hoe u die moet aanvragen. Maar wanneer is een omgevingsvergunning nodig? Zijn er ook situaties waarin u vergunningsvrij mag handelen? In deze blog zullen we op deze vraag en meer antwoord proberen te geven.

De rol van de Wabo

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is een Nederlandse wet die in 2010 in werking is getreden. De Wabo heeft als doel om de vergunningverlening en het toezicht op activiteiten die impact hebben op de fysieke leefomgeving te vereenvoudigen en te stroomlijnen. Voordat de Wabo van kracht werd, waren er verschillende losse vergunningen en procedures voor activiteiten zoals bouwen, slopen, kappen, enzovoort. Deze vergunningen vielen onder verschillende wetten en regelgevingen, waardoor het aanvragen en verkrijgen van de benodigde vergunningen complex en tijdrovend kon zijn. Met de invoering van de Wabo zijn deze verschillende vergunningen samengevoegd tot één integrale omgevingsvergunning. Dit betekent dat u nu met één aanvraag kunt volstaan voor meerdere activiteiten. Hierdoor is het proces voor vergunningverlening vereenvoudigd en zijn er minder administratieve lasten voor zowel de aanvragers als de betrokken overheidsinstanties.

Wanneer is een omgevingsvergunning nodig?

Sinds 2010 zijn meerdere vergunningen samengevoegd tot een omgevingsvergunning. Om te weten of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor werkzaamheden aan uw monument, kunt u bij uw gemeente informatie in winnen of een vergunningscheck doen bij het Omgevingsloket. Klik op de link om naar de website te gaan. Bent u eigenaar van een monument, dan bent u bijna altijd vergunningsplichtig. Lees in dit artikel wat er gewijzigd mag worden aan een rijksmonument. Er zijn echter ook situaties waarin u zonder vergunning aan uw monument kunt werken. In de volgende paragraaf volgen beknopt de activiteiten waarvoor u wel een omgevingsvergunning nodig heeft.

Welke activiteiten hebben een omgevingsvergunning nodig?

Als eigenaar van een monument bent u door de beschermde status van het monument bijna in alle gevallen vergunningsplichtig. Hier zijn enkele voorbeelden van activiteiten die bij zowel een rijksmonument als gemeentelijk monument een omgevingsvergunning vereisen:

 • Als u wilt verbouwen, restaureren of de structuur van een bestaand monument wilt veranderen, heeft u doorgaans een omgevingsvergunning nodig.
 • Werkzaamheden in beschermd natuurgebied, waarbij de Wet natuurbescherming om de hoek komt kijken. Hierbij is ook een ecologische quickscan vooraf vereist. Lees hier meer over de ecologische quickscan.
 • Werkzaamheden in landschappelijke of cultuurhistorische gebieden.
 • Bevestigen van alarmsystemen aan monumentale panden.
 • Werkzaamheden om brandveiligheid in monumentale panden te bevorderen.
 • Bomen kappen op bijvoorbeeld landgoederen.
 • Tijdelijke plaatsing van voorwerpen, zoals containers, op de openbare weg.

Wanneer kunt u dan vergunningsvrij bouwen bij een monument?

In een aantal gevallen kunt u ook zonder vergunning uw monument onder handen nemen. Voor vergunningsvrij bouwen gelden echter wel specifieke regels en voorwaarden, die vastgelegd zijn in het Bouwbesluit van 2012. Alle vergunningsvrije situaties kunt u terugvinden in de Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Enkele voorbeelden van vergunningsvrije activiteiten zijn:

 • Opschuren en schilderen van onderdelen, waarbij u kleur niet verandert.
 • Herstelwerkzaamheden van ramen, kozijnen, deuren en pleisterwerk.
 • Vervangen van dakbedekking en kapotte ramen, mits dit door dezelfde dakbedekking en hetzelfde glastype gedaan wordt.
 • Rieten daken opstoppen.

Meer weten over de kosten van een omgevingsvergunning? Lees het in deze blog!

Deel dit bericht

Contact

Vul onderstaande gegevens in en we nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

  De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
  Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

  Meld u hier aan

  > Al meer dan 6.000 mensen gingen u voor
  chevron-down