Liefde voor monumenten en landgoederen.

Zoek

'Versneld natuurherstel’ in Natura-2000 gebieden

1 januari 2021

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen dienen de percelen gelegen te zijn in een van de 139 Natura-2000 gebieden met stikstofgevoelige natuur. De maatregelen betreffen niet-productieve investeringen die voldoen aan PAS-herstelstrategieën. De maatregelen dienen binnen 3 jaar uitgevoerd te zijn en moeten de kwaliteit van stikstofgevoelige habitats of habitatsoorten verbeteren of de oppervlakte daarvan uitbreiden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van steenmeel, het inrichten van braakliggend terrein, plaggen en maaien en hydrologische maatregelen.

Voordat een aanvraag ingediend kan worden, dient een vergunning of toestemming reeds verleend te zijn. Het minimaal aan te vragen subsidiebedrag bedraagt € 25.000. Er is per ha een maximaal subsidiebedrag aan te vragen van € 719. Dit betekent dat eigenaren met een oppervlakte vanaf 34,8 ha eigenhandig een aanvraag kunnen indienen. Eigenaren met een kleinere oppervlakte kunnen toch in aanmerking komen voor deze regeling door een samenwerkingsverband aan te gaan met andere eigenaren.

Het subsidiebedrag wordt berekend over alle oppervlakte aan stikstofgevoelige natuur, maar de maatregelen mogen locatie specifiek ingezet worden. Het is dus niet verplicht om maatregelen te treffen over de gehele aangevraagde oppervlakte.

Wanneer aanvragen?

Aanvragen kunnen ingediend worden van 1 februari t/m 12 maart 2021. Bij een aanvraag moet een projectplan inclusief kaart en begroting van de maatregelen worden ingediend. Samenwerkingsverbanden van burgers, stichtingen of organisaties kunnen ook subsidie krijgen. Een van de leden moet dan wel terreinbeheerder zijn.

Wilt u als samenwerkingsverband subsidie aanvragen? Dan dient eveneens een machtiging overlegd te worden. Hoe mooi is het als wij deze subsidieaanvraag voor u indienen? Voldoet uw aanvraag niet aan minimaal € 25.000? Dan gaan wij voor u op zoek naar een samenwerkingsverband. Wij zullen het projectplan inclusief kaart en begroting voor u opstellen en de aanvraag indienen. Neem voor verdere informatie contact op met onze groen specialist.

Deel dit bericht

Contact

Vul onderstaande gegevens in en we nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

    De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
    Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

    Meld u hier aan

    > Al meer dan 6.000 mensen gingen u voor
    chevron-down