Voor de toekomst van uw monument.

Zoek

Onderhoud van monumenten is kostbaar

Voert u regelmatig onderhoudswerkzaamheden uit aan uw monument? En vraagt u zich weleens af hoe u het onderhoud aan uw monument betaalbaar houdt? Het onderhouden van uw monument is ook nog eens verplicht. Een wijziging aanbrengen aan uw monument is daarbij niet zomaar toegestaan. Vaak is het onderhoudswerk zelf ook kostbaarder, want u heeft daarbij de hulp van specialisten nodig.

Tegenover dit verplichte onderhoud staat echter wel een mooie subsidieregeling: de Woonhuissubsidie. Lees hier alles over de Woonhuissubsidie voor een rijksmonument aanvragen en meer.

Behoud de waarde van uw monument

Natuurlijk wordt het u niet makkelijk gemaakt met het verplichte onderhoud en de regels rondom uw monument. De overheid legt verplichtingen en beperkingen op. Zo mag je bijvoorbeeld niet zomaar veranderingen aanbrengen aan een rijksmonument. Dit geldt zowel voor het exterieur als het interieur. Maar daar zet de overheid wel wat tegenover. Zo zijn er prima subsidieregelingen beschikbaar, zoals de woonhuissubsidie voor monumenten. Deze regeling is speciaal voor woonhuizen die particulier eigendom zijn en bewoond worden.

Regelmatig onderhoud zorgt ervoor dat u lang van uw monument kunt genieten en de waarde ervan behouden blijft. Subsidies zijn belangrijk om u hierin te ondersteunen.

De Woonhuissubsidie voor rijksmonumenten met een woonfunctie

Dus bent u particuliere eigenaar van een rijksmonument met woonfunctie? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor subsidie op onderhoud. De subsidie wordt verstrekt nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd en betaald. Deze Woonhuissubsidie voor rijksmonumenten bedraagt in 2024 38%. De regeling is verlengd en zowel in 2024 als in 2025 worden er gelden beschikbaar gesteld door het Rijk. Aanvragen kunnen ingediend worden van 1 maart tot 30 april, volgend op het voorliggende jaar waarin het onderhoud is uitgevoerd.

Onze erfgoedadviseurs hebben jaren ervaring met het aanvragen van onderhoudssubsidies voor monumenten. Als u ons vraagt de subsidie voor u te regelen, kunt u erop rekenen dat het overgrote deel van de subsidiabele kosten ook daadwerkelijk toegekend wordt. En natuurlijk zorgen we ervoor dat wij de aanvraag tijdig en volledig indienen. U de lusten, wij de lasten.

Met een paar eenvoudige ja/nee vragen kunt u hieronder direct vaststellen of uw monument in aanmerking komt.

Wilt u eerst meer weten over hoe de Woonhuissubsidie voor een rijksmonument en het aanvragen ervan werkt? Bijvoorbeeld of een Vereniging Van Eigenaren (VVE) ook een aanvraag kan indienen? Of hoe het zit als uw monument geen woonfunctie heeft? Lees dan verder onder de subsidiecheck.

Woonhuissubsidie-check

Bespaar en ontvang het maximale bedrag van de Woonhuissubsidie

Het aanvragen van de Woonhuissubsidie is een precieze klus. Facturen moeten juist gespecificeerd zijn en niet alle onderhoudskosten komen in aanmerking. Zo kunt u bijvoorbeeld wel subsidie krijgen voor schilderwerk aan kozijnen, maar niet voor het plaatsen van isolerend glas. Werkzaamheden in het interieur kunnen in aanmerking komen als het monumentale onderdelen betreft. Maar welke onderdelen zijn dat? Dit moet eerst goed uitgezocht worden.

Welke eisen stelt de subsidieregeling bij Woonhuissubsidie voor monumenten?

U kunt alleen subsidie aanvragen voor werkzaamheden die zijn omschreven in de zogenoemde Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten. Het is dus belangrijk een overzicht te hebben van de werkzaamheden die binnen deze regeling vallen. Van die werkzaamheden dient een gespecificeerde factuur ingediend te worden. Als de factuur niet (voldoende) gespecificeerd is, moeten ook offertes en werkomschrijvingen meegestuurd worden. Daarnaast moet, bij aanvragen groter dan €70.000,-, een inspectierapport dat is opgesteld door een bouwkundige en een beschrijving van de werkzaamheden toegevoegd worden.

Voldoet het onderhoud dat u heeft uitgevoerd daaraan? Mogen de kosten van de steiger opgevoerd worden of niet? Mogen het materiaal en de uren opgevoerd worden? Of alleen het materiaal? En de BTW, wordt daar ook subsidie voor verstrekt? Vragen, vragen en nog eens vragen.

Heeft u een rijksmonument zonder woonfunctie?

Wanneer u een rijksmonument in uw bezit heeft, maar deze heeft geen woonfunctie, dan kunt u toch voor het onderhoud Woonhuissubsidie voor een rijksmonument aanvragen. Van 1 februari tot en met 31 maart kan een subsidieaanvraag ingediend worden via de zogenaamde Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (Sim). Wilt u daarover meer weten, lees dan hier verder over deze regeling.

Woonhuissubsidie aanvragen voor Verenigingen van Eigenaren

Als het beheer van uw pand is ondergebracht in een VVE kan er ook namens de VVE een Woonhuissubsidie aanvraag voor uw rijksmonument ingediend worden. Dat is wel zo gemakkelijk. Schilderwerk wordt bijvoorbeeld veelal collectief uitgevoerd en ieder VVE-lid betaalt dan zijn eigen gedeelte zoals dat in de splitsingsakte is vastgelegd. In de aanvraag nemen we de deelnemende leden van de VVE op en worden de gemaakte kosten vermeld. Bij toekenning van de Woonhuissubsidie voor rijksmonumenten betaalt de penningmeester het subsidiebedrag uit aan de individuele leden.

Wilt u meer weten over het aanvragen van Woonhuissubsidie als VvE? Ga dan naar onze speciale pagina Woonhuissubsidie voor Verenigingen van Eigenaren.

Voorbeeldproject: restauratie van een woonhuis monument in Zaltbommel

Pascale de Wijs, heeft in 2020 een monumentaal pand in Zaltbommel gekocht. Sinds 1963 was er geen onderhoud meer gepleegd en er was veel achterstallig onderhoud. Gelukkig kwamen veel verbouwingskosten in aanmerking voor subsidie waardoor dit monument volledig gerestaureerd is.

Erfgoedadviseur Annemiek Jonkman heeft de subsidie aanvraag Woonhuissubsidie over 2021 ingediend en geholpen om duidelijkheid te scheppen welke facturen wel en niet in aanmerking komen. Lees hier het hele verhaal.

Pascale de Wijs: "Ik was in eerste instantie best sceptisch ten aanzien van het aanvragen van subsidie en was daarom aangenaam verrast hoe effectief Klement Rentmeesters dit heeft begeleid. Uiteraard met een positief resultaat voor ons huis!"

Wilt u meer weten over het aanvragen van Woonhuissubsidie als VvE? Ga dan naar onze speciale pagina Woonhuissubsidie voor Verenigingen van Eigenaren.

Blijf van uw monument genieten

Om te zorgen dat u van uw monument kunt blijven genieten, is het belangrijk dat de aanvraag goed wordt ingediend. Als u de Woonhuissubsidie aanvragen namelijk fout doet, wordt de gehele aanvraag afgekeurd en loopt u veel geld mis. Daarom willen we u daar graag bij helpen. Hoe mooi zou het zijn als u uw facturen alleen maar in hoeft te scannen en u een paar maanden later subsidie ontvangt? Onze erfgoedadviseurs kunnen u volledig ontzorgen en verzorgen de complete aanvraag voor u. Dan weet u zeker dat u het maximale subsidiebedrag ontvangt.

Hoe Woonhuissubsidie rijksmonument aanvragen?

De subsidie wordt door ons aangevraagd bij de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed. In nauw overleg stellen we met u vast welke werkzaamheden voor subsidie in aanmerking komen.

Wij dienen voor u de complete aanvraag in, voorzien van alle benodigde bijlagen en specificaties. U de lusten, wij de lasten.

Wat kost een Woonhuissubsidie aanvragen bij Klement Rentmeesters?

Voor het volledig verzorgen van de aanvraag betaalt u bij ons een vast bedrag aan bureaukosten en een toeslag bij succes. Wij van Klement Rentmeesters zijn professionals en hebben een passie voor monumenten en erfgoed.

Vraag hieronder uw offerte aan:

  Deel dit bericht

  Contact

  Vul onderstaande gegevens in en we nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

   De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
   Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

   Meld u hier aan

   > Al meer dan 6.000 mensen gingen u voor
   chevron-down