Voor de waarde van uw grond.

Zoek
groen erfgoed
Ontwikkelen nieuwe landgoederen

Veel mensen dromen van nieuwe landgoederen, eigen gronden vol natuur en landschap en een eigen plek waar ze op een idyllische locatie kunnen wonen. Nieuwe landgoederen kunnen door omvorming van bijvoorbeeld landbouwgronden gerealiseerd worden. Om nieuwe landgoederen te realiseren kunt u zelfs gebruik maken van subsidies. Op planologisch en financieel gebied wordt de ontwikkeling van een nieuw landgoed echter steeds lastiger. Het is kortom noodzaak dat u snel in actie komt. Dit start met het inschakelen van iemand die verstand heeft van grondzaken, iemand zoals Klement Rentmeesters.

Wat wordt verstaan onder nieuw landgoed?

Een nieuw landgoed is een nieuw aangelegd landgoed of een bestaand landgoed dat recentelijk is uitgebreid. Een landgoed is een groot stuk grond dat vaak wordt gebruikt voor recreatie, landbouw of bosbouw en dat vaak historische of culturele waarde heeft. Een nieuw landgoed kan bijvoorbeeld worden aangelegd door het omvormen van landbouwgrond naar bos, of door het aanleggen van een nieuw natuurgebied. In Nederland wordt de term "nieuw landgoed" ook gebruikt om te verwijzen naar landgoederen die zijn ontstaan als onderdeel van de ruimtelijke ordening of als compensatie voor verlies van natuur- of landschapswaarden elders. Deze landgoederen worden vaak aangelegd in het kader van de Wet Natuurbescherming en hebben als doel het behoud van natuur en landschap te bevorderen. Ze moeten voldoen aan specifieke criteria, zoals een minimale grootte en een bepaalde mate van openstelling voor het publiek.

Nieuwe landgoederen

Nieuw landgoed ontwikkelen

Een nieuw landgoed ontwikkelen vraagt om geduld en kennis. Denk hierbij aan zaken als kennis van wet- en regelgeving: staat het bestemmingsplan een landgoed wel toe? Kennis van de streek, kennis van de flora en fauna, kennis van de lokale woningmarkt en kennis van bouwen en landschap. Hierbij komt de rentmeester om de hoek kijken, aangezien grondzaken zijn vak bij uitstek zijn. Bij het ontwikkelen van een nieuw landgoed zal de rentmeester een belangrijke rol spelen bij het opstellen van een visie en het aanvragen van vergunningen. Ook zal de rentmeester adviseren over de keuze van de juiste beplanting en het onderhoud van de grond. Verder zal de rentmeester de eigenaar van het landgoed bijstaan bij het vinden van financieringsmogelijkheden en het beheren van het budget. Na ontwikkeling van nieuwe landgoederen kan de rentmeester ook betrokken blijven bij het beheer van een landgoed. Lees hier meer over beheer van landgoederen en monumenten.

Waarom is de ontwikkeling van nieuwe landgoederen nodig?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom het ontwikkelen van nieuwe landgoederen nodig kan zijn. Hieronder volgen enkele mogelijke voordelen van een nieuw landgoed:

 • Het ontwikkelen van nieuwe landgoederen bevordert het behoud of herstel van de natuur. Nieuwe natuurgebieden worden aangelegd om biodiversiteit te bevorderen, habitat te creëren voor bedreigde diersoorten of om bepaalde ecosystemen te herstellen.
 • Het ontwikkelen van een nieuw landgoed dient eveneens recreatieve doeleinden. Nieuwe parken, bossen en recreatiegebieden kunnen worden aangelegd om aan de behoefte van een groeiende bevolking te voldoen.
 • Een nieuw landgoed bewaart de culturele of historische waarde van een gebied.
 • Een nieuw landgoed kan ook worden ontwikkeld om een betere ruimtelijke ordening te bevorderen. Lees in dit artikel meer over de rentmeesters invloed bij ruimtelijke ordening.

Nieuwe landgoederen en provinciaal beleid

Elke provincie voert een eigen beleid wanneer het gaat om de ontwikkeling van nieuwe landgoederen. Deze regels zijn vaak aan veranderingen onderhevig. Wanneer u kortom een nieuw landgoed wilt ontwikkelen in uw gemeente, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag bij vragen, maar ook bij eventuele subsidieaanvragen.

Klement Rentmeesters en nieuwe landgoederen

Als rentmeesters pur sang houden wij ons vaker bezig met de ontwikkeling van nieuwe landgoederen. Hieronder ziet u een tweetal voorbeelden van ontwikkelingsprojecten waarin onze hand duidelijk zichtbaar is.


Nieuw Landgoed de Cavalerie

Een stoppende agrariër uit Baarlo legt zijn agrarische werkzaamheden neer en wil een nieuw landgoed ontwikkelen.  Voor het gebied van 23 hectare, waarop jarenlang allerlei tuinbouwgewassen zijn geteeld, is een prachtig plan ontwikkeld. Het gaat om de verkoop van het bezit met de mogelijkheid voor projectontwikkeling. Het akkerbouwbedrijf wordt geheel omgevormd naar een nieuw landgoed met nieuwe natuur. Het landgoed is ontworpen met laanpartijen, bosjes en nieuwe natuur die harmonisch gaan samenvallen. De Bosschebeek die het gebied doorsnijdt krijgt weer zijn natuurlijke loop terug. Lees in dit artikel meer over de ontwikkeling van het nieuwe landgoed de Cavalerie.

Nieuw Landgoed Sint Pieter

Op de Sint-Pietersberg vestigde zich een gepassioneerde schepper van een nieuw landgoed. Het begon met de aankoop van een bestaande semibungalow met tuin. Het uitbreiden van de oppervlakte gebeurde door ruil en koop van omliggende kavels. Door van de agrarische functie af te stappen en de gronden als geheel onder de Natuurschoonwet te rangschikken, worden ze veiliggesteld voor de toekomst. Door op deze manier een locatie voor een nieuw landgoed te creëren, kunnen we absoluut van opwaardering van het landschap spreken. Wilt u meer weten? Lees dan hier meer over dit succesvolle ontwikkelingsproject.

landgoed

Deel dit bericht

Contact

Vul onderstaande gegevens in en we nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

  De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
  Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

  Meld u hier aan

  > Al meer dan 6.000 mensen gingen u voor
  chevron-down