grondzaken
voor een (gebieds)gerichte aanpak

Grondzaken

Het landelijk gebied ondergaat de komende jaren grote verandering door o.a. de klimaatverandering, de energie transitie en het stikstof vraagstuk. Zeven belangrijke thema's staan centraal bij deze verandering: klimaat, versterken biodiversiteit, vrijkomende agrarische bebouwing (vab's), Stikstof, bosaanleg, nieuwe natuur en energie. Deze thema's staan niet los van elkaar en vragen om verbinding. Een integrale- en gebiedsgerichte aanpak is de sleutel tot succes. Een gedegen visie op grond en grondzaken vormt de basis. 

Grondzaken zijn bij uitstek het vak van de rentmeester. In ons werk hebben we veel met grond en gebruikers te maken. Onderhandelingen over aankoop of verkoop, of ruiling. Overleg met overheden en gebruikers. De rentmeester is de verbinder en lost zaken op. En de gemaakte afspraken worden uiteraard vastgelegd in een overeenkomst. Mooi en divers werk.

Ik heb een grondvraag

Neem contact met ons op.

  In de Erfgoed Inside leest u nieuws over subsidies, adviezen over onderhoud en leuke verhalen over monumenten. Nieuw aanbod dat te koop of te huur is ontvangt u als eerst via onze Exclusieve preview!

  Klement Rentmeesters is proactief. Door een gebieds- en oplossingsgerichte aanpak houden ze rekening met alle belangen.

  Bernard van Dongen
  Rentmeester GOB

  Een rentmeester houdt zich bezig met de verwerving, het beheer en de taxatie van onroerend goed. Een gedegen visie op grond en grondzaken vormt hierbij de basis. Bij Klement Rentmeesters hebben we veel met grond en de gebruikers hiervan te maken. Onderhandelingen over aankoop, verkoop, of ruiling. Overleg met overheden en gebruikers. Een integrale- en gebiedsgerichte aanpak is de sleutel tot succes. Voor al uw grondzaken en een (gebieds)gerichte aanpak komt u daarom naar Klement Rentmeesters toe.

  Grondzaken in de praktijk

  Dit klinkt wellicht allemaal zeer cryptisch, maar wat zijn grondzaken nu in de praktijk? De term grondzaken zegt het eigenlijk al: het zijn alle zaken die betrekking hebben op uw stuk grond. Grondbeleid is hierbij een kernwoord en vormt een onderdeel van ruimtelijke ordening. Onder grondzaken vallen zaken als:

  • Projecten met betrekking tot uw grond
  • Grondverwerving en kavelruil
  • Kabels en leidingen en het recht van opstal
  • Pacht en tijdelijk beheer
  • Nieuwe landgoederen

  Bij dit en meer kan Klement Rentmeesters u helpen en ontzorgen.

  Projecten grond

  Mede door de klimaatverandering staat het landelijk gebied een groot aantal veranderingen te wachten, zoals versterking van de biodiversiteit en de aanleg van bos. De komende jaren zullen er dan ook een flink aantal projecten in Nederland van start gaan op rijks-, provinciale-, gemeentelijke en particuliere gronden. Een gebiedsgerichte aanpak is de sleutel tot succes. Een goede visie op grondzaken is hierbij cruciaal en dat is nu net ons vakgebied. De rentmeester is de verbinder en lost zaken op. De gemaakte afspraken worden uiteraard vastgelegd in een overeenkomst.

  Het realiseren van projecten is mensenwerk en daarvoor moeten mensen met elkaar om de tafel. Dit kan goed gaan, maar tegengestelde belangen leveren vaak een stagnatie van het project op en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dit soort ontwikkelopgaven vragen om een zeer gedegen voorbereiding en daarvoor heeft u vaak te weinig tijd. Schakel daarom Klement Rentmeesters in. Wij voorzien u van advies, bereiden grondprojecten goed voor en maken een inventarisatie van alle knelpunten. Onze gebiedsgerichte aanpak bewerkstelligt dat we met alle partijen in het gebied tot oplossingen komen die volledig op maat gemaakt zijn. Verbinden, verbeteren en versnellen: daar staan wij voor. Wilt u meer lezen over reeds behaalde successen, lees het op deze pagina.

  Grondverwerving en kavelruil

  Wat zijn de mogelijkheden van grondverwerving? Is kavelruil een optie? Dit soort vragen zullen u als grondeigenaar of gemeente vaak bezighouden en als u weinig kennis heeft van grondzaken, zijn dit vraagstukken die u lang zullen bezighouden. Klement Rentmeesters bestaat uit deskundige werknemers die wel een antwoord op uw vraag hebben. Bovendien kunnen wij eventuele grondeigenaren motiveren om tegen marktconforme tarieven de gronden te verkopen, zodat uw plan verwezenlijkt kan worden. Bij grondverwervingsprojecten kunnen wij u op verscheidene manieren van dienst zijn:

  • Onderhandeling ten behoeve van aankoop
  • Taxaties en waardestelling
  • Schadeloosstellingen naar analogie van de onteigeningswet
  • Het vastleggen in overeenkomsten
  • Regie voeren binnen grondverwerving en kavelruilen

  Wilt u meer lezen over onze grondverwervingsprojecten en wat wij voor u kunnen betekenen hierbij? Lees het op onze pagina.

  Kabels en leidingen aanleggen

  Wanneer gemeentelijke grond aan particulieren wordt verkocht, zoals in sommige gevallen bij snippergroen, dan moet er rekening gehouden worden met alle voorzieningen die in de grond aanwezig zijn. Denk hierbij aan alle kabels en leidingen die onder de grond doorlopen. Wanneer u in bezit komt van deze grond, dan bent u ook eigenaar van alle kabels en leidingen. Om dit te voorkomen is het mogelijk een recht van opstal te vestigen op de grond. De gemeente doet dit vaak bij grond waar kabels en/of leidingen onder het perceel van een andere eigenaar lopen. Om dit ondergrondse verkeer in goede banen te leiden, zijn omgevingsmanagement en kennis van grondzaken van vitaal belang. Wij van Klement Rentmeesters hebben veel ervaring met de aankoop en verkoop van gronden waarin kabels en leidingen aanwezig zijn. Wij adviseren u bij kwesties van opstalrecht en ontzorgen u op projectmatige wijze.

  Pacht en tijdelijk beheer

  In de toekomst wilt u uw grond verder ontwikkelen, maar wat doet u ermee tot die tijd? Veel grondbezitters laten hun grond ongebruikt liggen, omdat ze bang zijn dat ze pachters niet meer van de grond af zullen krijgen. Soms zijn er situaties waarbij de grond in tijdelijke bruikleen is gegeven tegen een jaarlijkse vergoeding. Het tijdelijke beheer van uw stuk grond kunt u prima aan ons overlaten. Wij zijn specialist in het beheer van gronden en gebouwen. Wij zorgen voor een verhoging van uw rendement en een vermindering van kosten en risico’s die eigen beheer met zich mee zouden brengen.

  Nieuwe landgoederen

  Het realiseren van een nieuw landgoed is soms mogelijk, maar vraagt om veel geduld en kennis. U moet kennis hebben van wetten en regels. U moet kennis hebben van de omgeving. U moet kennis hebben van het ecologisch systeem. En zo zijn er nog veel meer dingen die meespelen bij het creëren van nieuw landgoed. Onze rentmeesters beschikken over deze kennis en kunnen u helpen aan uw droom om een nieuw landgoed te realiseren. Bovendien kunnen wij u helpen met eventuele subsidieaanvragen.

  De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
  Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

  Meld u hier aan

  > Al meer dan 5.000 mensen gingen u voor
  chevron-down