Liefde voor monumenten en landgoederen.

Zoek

De Kloostertuin van Huize Damiaan: een parel ontluikt....

3 mei 2021

Ik had beloofd meer te schrijven over de kloostertuin die bij Huize Damiaan aanwezig is. Die tuin is er nog steeds, maar is eigelijk zeer ondoordringbaar. Overwoekerd door bomen, struiken en grassen. De natuur lijkt het gewonnen te hebben van de cultuurhistorie. Maar we geven ons niet zo gauw gewonnen. Onze historica Marloes Fransen is aan de slag gegaan om de geschiedenis van de kloostertuin te achterhalen en er zijn een aantal erg leuke dingen boven tafel gekomen. De tuin heeft een zogenaamde gemengde tuinstijl, kenmerkend voor de aanleg van tuinen in de periode 1870 tot de tweede wereldoorlog. Het was van oorsprong een lusttuin met een parkachtige sfeer. De twee vijvers in de tuin dienden voor het kweken van vis, maar ook voor het maken van pleziertochtjes. De aanleg dateert van begin 1900. De aanwezige Eyserbeek liep oorspronkelijk door de tuin. In de periode 1911-1920 werd er ingegrepen in het watersysteem; de beek werd gekanaliseerd en er werd een opvangbekken gemaakt om het water uit de bronnen op te vangen. In deze periode werd ook de nog aanwezige Lourdesgrot aangelegd. Zo'n Lourdesgrot ziet er veelal hetzelfde uit: vaak met een altaar en een plek voor een Mariabeeld. In de periode 1921 tot 1940 werden er terrassen toegevoegd en kreeg de tweede vijver zijn vorm.

Schermafbeelding 2017-05-01 om 21.55.14 Schermafbeelding 2017-05-01 om 21.55.00 Schermafbeelding 2017-05-01 om 21.54.17 Schermafbeelding 2017-05-01 om 21.54.03

De tuin kampt met enorme wateroverlast en dat komt omdat het oorspronkelijke watersysteem niet meer goed functioneert. Diverse ondergrondse buizen zijn verstopt, waardoor het water dat de bronnen produceren niet meer wordt afgevoerd. We hebben deze winter een begin gemaakt om waar mogelijk verstoppingen op te lossen. Dat heeft een beetje geholpen, maar is nog niet afdoende. Het watersysteem moet daarvoor eerst beter geanalyseerd worden. Daar proberen we bij de provincie een subsidie voor te krijgen. We weten aan de hand van oude kaarten al wel hoe het systeem bij goed functioneren hoort te werken. De invoer van het water is afkomstig van de beek, de bronnen en het regenwater, de uitvoer van de beek gaat via lozingspunten in vijver 1 op de naastliggende beek. Het is echter onduidelijk uit welk jaartal de kaarten stammen en of de huidige ondergrondse situatie exact zo is als op de kaarten staat aangegeven. Het watersysteem zoals het op de onderstaande kaarten is getekend, is dan ook gebaseerd op een aanname vanaf de historische kaarten en observatie in het veld.

Voordat in de toekomst een nieuwe visie voor de tuin kan worden gerealiseerd, is het van belang het watersysteem goed werkend te krijgen. Hiervoor zal eerst de huidige situatie in kaart moeten worden gebracht, door een deel van het systeem open te leggen. Door te inventariseren hoe het systeem ligt en werkt, kunnen gebreken in het systeem worden opgespoord en worden verholpen. Hierdoor zal het waterpeil in de tuin aanzienlijk zakken. Momenteel staat een groot gedeelte van de tuin - ook buiten de vijvers - na een natte periode onder water. Hierdoor is de tuin op sommige plekken onbegaanbaar geworden. Door het waterpeil in de tuin weer naar normaal niveau terug te brengen, wordt het ook mogelijk om een nieuwe visie voor de tuin te maken en een eventuele reconstructie uit te voeren. We gaan ons er voor inspannen om deze tuin weer levend te krijgen en het watersysteem te herstellen. Ik hoop dat ik u binnenkort kan berichten dat we vorderingen hebben gemaakt.

Nog iets leuks om u te vertellen. Klooster Damiaan had in het verleden een eigen perronnetje. Ja, de spoorlijn van het zogenaamde Miljoenenlijntje komt namelijk pal langs Damiaan. Hoe leuk zou het zijn als we dat perronnetje weer kunnen herstellen, zodat gasten weer met de trein naar Huize Damiaan kunnen komen. Ja, ook de internationale gasten, want die komen er veel op Damiaan. Een bedrijf dat personeel opleidt voor de rijken van deze aarde trekt een bijzonder publiek aan. Dat is goed voor Huize Damiaan, maar ook voor de regio. We zijn met IBA Parkstad in gesprek om te kijken of er hulp geboden kan worden. Al een tijdje niets meer gehoord....zouden ze bezig zijn een subsidie voor het nieuwe perron en een overkapping voor te bereiden? Ik hoop het.....

Deel dit bericht

Contact

Vul onderstaande gegevens in en we nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

    De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
    Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

    Meld u hier aan

    > Al meer dan 5.000 mensen gingen u voor
    chevron-down