Liefde voor monumenten en landgoederen.

Zoek
bestemmingsplan

Het bestemmingsplan wijzigen; kan dat?

1 mei 2023

Een verhalenreeks met Frank Klement, rentmeester van Klement Rentmeesters

Een bestemmingsplan is een door de gemeente opgesteld plan, dat aangeeft welke functie en activiteiten op een bepaalde locatie zijn toegestaan en onder welke voorwaarden. Het kan voorkomen dat een bestemmingsplan niet meer aansluit op de huidige situatie of dat er nieuwe ontwikkelingen zijn die niet binnen de kaders van het bestemmingsplan passen. In dat geval kan het nodig zijn om het bestemmingsplan te wijzigen. Mag een bestemmingsplan echter gewijzigd worden? En hoe gaat de aanvraag van zo’n wijziging in het bestemmingsplan in zijn werk? U leest het in deze blog.

Het bestemmingsplan wijzigen

Het is mogelijk om in een bestemmingsplan een wijziging aan te brengen. Als de omstandigheden veranderen, kan het nodig zijn een wijziging in het bestemmingsplan aan te vragen om bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Het wijzigen van een bestemmingsplan is echter een complex en tijdrovend proces, omdat het invloed heeft op verschillende belangen en verscheidene betrokken partijen. Vaak is het nodig om een uitgebreide procedure te doorlopen, waarbij verschillende instanties, belanghebbenden en burgers worden betrokken en hun mening kunnen geven. In de Wet ruimtelijke ordening is sowieso vastgelegd dat een bestemmingsplan om de tien jaar opnieuw moet worden bekeken, waarna ofwel het plan verlengd wordt ofwel een nieuw bestemmingsplan wordt opgesteld. Lees meer informatie over het bestemmingsplan en ruimtelijke ordening.

Kruimelregeling

De kruimelregeling is een regeling, die het mogelijk maakt om af te wijken van het geldende bestemmingsplan. Deze lijst met gevallen zijn opgenomen in het Besluit omgevingsrecht. Het gaat hierbij om projecten die niet in het bestemmingsplan zijn opgenomen, maar die wel passen binnen de beleidsdoelstellingen van de gemeente. Voorbeelden van projecten waarvoor de kruimelregeling kan worden toegepast, zijn bijvoorbeeld het bouwen van een kleine aanbouw aan een woning, het tijdelijk plaatsen van een bouwkeet of het omzetten van een kantoorpand naar woningen. Door de kruimelvergunning kunnen gemeenten flexibel omgaan met kleine afwijkingen van het bestemmingsplan zonder dat hiervoor een uitgebreide procedure nodig is.

Bestemmingsplan wijzigen naar wonen

Het wijzigen van een bestemmingsplan naar wonen is niet zo maar mogelijk, maar wordt eenvoudiger als er behoefte is aan woningbouw in een bepaald gebied en als er geen belemmeringen zijn op basis van bijvoorbeeld geluidsoverlast, verkeersproblemen of natuurbescherming. Het verzoek om aan een monument een woonfunctie toe te voegen wordt door een gemeente vaak positief ontvangen. Om een bestemmingsplan te wijzigen naar wonen moet er een plan worden opgesteld, waarin wordt beschreven welke soort woningen er worden gebouwd en hoeveel woningen er worden gerealiseerd. Dit plan moet worden ingediend bij de gemeente. Bovendien moet het voldoen aan de eisen, die worden gesteld in het bestemmingsplan en de geldende wet- en regelgeving. Als het plan binnen het beleid van de gemeente past en er geen bezwaren zijn vanuit de omgeving, kan de gemeente het bestemmingsplan wijzigen.

Bestemmingsplan wijzigen kosten

Wanneer u een wijziging in het bestemmingsplan wilt aanbrengen, dan moet u hiervoor betalen. De mate van complexiteit van de aanvraag bepaalt de kosten. Is het een eenvoudig bestemmingsplan, dan betaalt u al snel €3.500. Bij ingewikkeldere aanvragen kan dit oplopen tot wel €7000. Dit bedrag wordt vooraf betaald aan het adviesbureau dat het bestemmingsplan opstelt. U betaalt dus deze kosten voor uw aanvraag in behandeling wordt genomen door uw gemeente. Wanneer het bestemmingsplan gewijzigd wordt, betaalt u ook legeskosten. Dit bedrag is afhankelijk van de hoeveelheid uren werk, die de gemeente nodig heeft om het project te begeleiden en de wijziging door te voeren.

Bestemmingplan wijzigen

Bestemmingplan wijzigen procedure

Een wijziging in een bestemmingsplan aanbrengen is een complexe procedure, waarbij veel verschillende belangen moeten worden afgewogen. Hierdoor kan de procedure wel wat tijd in beslag nemen. Het is daarom belangrijk om vooraf goed te onderzoeken wat de mogelijkheden en beperkingen zijn. Bovendien is het van belang om tijdig contact op te nemen met de gemeente. Een wijziging in het bestemmingsplan aanvragen kan namelijk enige tijd duren, variërend van enkele maanden tot meer dan een jaar. U begint daarom als eerste met een verzoek om af te wijken van het bestemmingsplan met uw bouwplannen. Dit proces duurt korter dan een complete wijziging van het bestemmingsplan. Deze dient u bij de gemeente in. Keurt de gemeente dit verzoek af? Dan kunt u ervoor kiezen om een verzoek in te dienen voor een wijziging in het bestemmingsplan.

Wijzigen bestemmingsplan procedure

In een vooroverleg gaat u samen met de gemeente in gesprek om te kijken of uw idee past binnen het gemeentelijk beleid en of er geen overige belemmeringen zijn. U stelt in samenwerking met een architect, stedenbouwkundige of jurist een plan op, waarin wordt beschreven welke ontwikkeling u wilt realiseren en hoe dit past binnen het gemeentelijk beleid en de geldende wet- en regelgeving. De gemeente stelt op basis van uw plan een ontwerpbestemmingsplan op of laat dit opstellen door een extern adviesbureau. Dit plan wordt ter inzage gelegd en belanghebbenden hebben de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen. Na afloop van de terinzageleggingperiode beoordeelt de gemeente deze wijzigingen en past eventueel het ontwerpbestemmingsplan aan. Vervolgens stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan definitief vast. Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan binnen zes weken bij de Raad van State bezwaar ingediend worden.

Klement Rentmeesters

Wilt u een bestemmingsplan laten wijzigen in uw gemeente voor de bouwplannen van uw monument? Of wilt u meer weten over de procedure van het wijzigen van een bestemmingsplan? Neem dan contact op met Klement Rentmeesters. We helpen u graag verder met de realisatie van de bouwplannen van uw monument. Bovendien kunnen wij u helpen met zaken als makelaardij, grondzaken en herbestemming van uw monument. Lees op deze pagina na wat we allemaal voor u kunnen betekenen.

Meld u hieronder aan voor onze Erfgoed Inside. Zo bent u als eerste op de hoogte van subsidies voor monumenten en bijvoorbeeld wijzigingen in de wetgeving.

Als eerste op de hoogte van nieuw aanbod te koop of te huur?

Schrijf u nu in voor onze Exclusieve Preview en ontvang nieuw aanbod als eerste!

Deel dit bericht

Contact

Vul onderstaande gegevens in en we nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

    De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
    Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

    Meld u hier aan

    > Al meer dan 5.000 mensen gingen u voor
    chevron-down