Liefde voor monumenten en landgoederen.

Zoek
/
Portfolio
/
Herbestemming: Knooperf de Trompenhoeve

Dit unieke, historische ensemble van diverse agrarische gebouwen was vroeger een bedrijvig boerenerf. Echter sinds het overlijden van de agrariër in 2006, ligt het erf er stilletjes bij en is het langzaam in de vergetelheid geraakt. Het erf bestaat uit meerdere gebouwen, waaronder drie rijksmonumenten: een Kempische kortgevelboerderij, een midden dwarsdeelschuur en een stal. Voor het overige staan er nog een aantal niet-monumentale bijgebouwen op het erf. De historie van de Trompenhoeve gaat vermoedelijk terug tot in de 17e eeuw. In een van de balken van de midden dwarsdeelschuur is het jaartal 1606 gekrast. In 1741 komt de boerderij in het bezit van de familie Tromp. Vandaar de naam ‘Trompenhoeve’.

De klantvraag

De Trompenhoeve is inmiddels overgegaan naar de 4e generatie van de familie die het erf al sinds 1903 in eigendom heeft. Een moderne, agrarische bedrijfsvoering is op deze locatie niet haalbaar en rendabel meer. Dit is ook niet de ambitie van de huidige eigenaren. De eigenaren hebben daarom een visie opgesteld om het erf nieuw leven in te blazen, zodat de gebouwen gerestaureerd kunnen worden en behouden blijven voor de toekomst. Dit alles in de vorm van een zogenaamd ‘knooperf’. De klantvraag was om de eigenaren te ondersteunen bij het uitwerken van deze visie middels een haalbaarheidsonderzoek en het gesprek met de gemeente aan te gaan over de mogelijkheden.

Afbeelding 1: Knooperf hoeve zijkant

Visie

Een knooperf is een voormalig boerenerf dat ruimte biedt aan wonen en werken in een landelijke omgeving. Knooperven zijn als het ware het knooppunt in van oudsher ontstane paden en wegen die de akkers en weilanden verbinden met de boerderij. Voor veel kleinschalige boerenerven moet een nieuwe bestemming worden gezocht: voor de landbouw zijn ze niet groot genoeg meer.

Ze zijn echter vaak te groot om door één particulier te worden gekocht. Hier ligt de kracht van een knooperf: het biedt unieke mogelijkheden voor wonen en werken in het landelijk gebied, door het erf met een slimme verdeling en inrichting voor meerdere bewoners tegelijk geschikt te maken.

Voorwaarde hierbij is dat niet alleen de ruimtelijke kwaliteit van het erf, maar ook die van de omgeving wordt versterkt. Op knooperf de Trompenhoeve wil men door aanleg van een moestuin, paden, hagen en bomen hiermee rekening houden. De nadruk zal blijven liggen op een open karakter dat aansluit op het omgevingsbeeld.

Kenmerkend voor de Trompenhoeve is de landschappelijke kwaliteit én de ruimte. Uitgangspunten voor de bewoners van knooperf de Trompenhoeve is een eigen woning met een eigen tuintje, rondom een gemeenschappelijk erf. De woningen krijgen allen een passende vormgeving en detaillering, geïnspireerd op een Brabants boerenerf in een kleinschalig en natuurrijk landschap.

Afbeelding 2: Vooraanzichten knooperf de Trompenhoeve

Onze aanpak

Middels subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in het kader van de Subsidieregeling Stimulering Herbestemming monumenten (SSHM), heeft Klement Rentmeesters een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar bovenstaande visie. Uit dit onderzoek bleek o.a., dat het huidige bestemmingsplan de visie momenteel niet toelaat. Middels een vooroverleg met de gemeente en het indienen van een principeverzoek, is het plan inmiddels bekend gemaakt bij de gemeente. Ons kantoor begeleidt het proces.

Afbeelding 3: Zijaanzicht Trompenhoeve Knooperf

Strategie

Zodra er reactie komt op het principeverzoek, kunnen de volgende stappen gezet worden. Welke planologische procedure dient er gevolgd te worden? Welke onderzoeken zijn aanvullend nog nodig? Hoe wordt het plan gefinancierd? Het doel is om zo veel als mogelijk gebruik te maken van kennis en ervaring die reeds voorhanden is. Klement Rentmeesters zal hierbij helpen.

Daarnaast weten wij welke subsidies voorhanden zijn om de herbestemming en het onderhoud van de gebouwen een impuls te geven. De aanvraag in het kader van de SSHM is reeds succesvol ingediend. Dit biedt de eigenaren financieel gezien extra mogelijkheden om de gewenste visie verder te ontwikkelen en uit te voeren.

Afbeelding 4: Voorkant Trompenhoeve Knooperf

Uw monument ook herbestemmen of verduurzamen?

Staat uw monument (deels) leeg? Krijgt u de onderhoudskosten ook maar amper gedekt? Bent u benieuwd of u meer inkomsten uit uw monument kunt halen? Vanaf 1 oktober t/m 30 november kunnen we voor u subsidie voor herbestemmingsonderzoek, procesgericht onderzoek of verduurzamingsonderzoek aanvragen.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Benieuwd naar de mogelijkheden? Doe hieronder de gratis check of u voor subsidie in aanmerking komt of neem direct contact op met ons kantoor.

Neem contact op voor een kennismaking

    De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
    Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

    Meld u hier aan

    > Al meer dan 6.000 mensen gingen u voor
    chevron-down