Liefde voor monumenten en landgoederen.

Zoek
/
Portfolio
/
Nieuw dak voor Kasteel Rijckholt

Rijckholt is een historische buitenplaats en van algemeen cultuurhistorisch belang vanwege de ouderdom en relatieve gaafheid van het complex, met name in relatie tot het omringende landschap, aldus het monumentenregister.

Projectleider Vincent Voorn: “Onze eerste opdracht hier was het taxeren van het object voor aankoop door de huidige eigenaar. Bij een taxatie krijg je alle hoeken en gaten van een monument te zien. Je krijgt het monument in de vingers. En we taxeren veel en verkopen ook veel monumenten. Dus we weten goed hoe het met de waarde zit. Dat is echt onze toegevoegde waarde ten opzichte van een gewone makelaar of taxateur.

Subsidie Instandhouding Monumenten (SIM)

“Na de aankoop verzorgden we de aanvraag Subsidie Instandhouding Monumenten (SIM) voor het kasteel en het koetshuis. In 2019 vond er een afwijzing plaats omdat de aanvraag te hoog was voor het beschikbare budget bij de RCE. We hebben in 2020 de aanvraag opnieuw ingediend en gelukkig is er in 2020 een mooi bedrag voor zesjarig onderhoud beschikt. Tevens is er subsidie toegekend voor het onderhoud aan het park. Dat maakt ons werk zo leuk: we adviseren niet alleen over het gebouw, maar ook over de groene omgeving en in dit geval dus over een park dat ook rijksmonument is. Dat zie je vaker bij kastelen en buitenplaatsen. Het gaat om het ensemble: de samenwerking tussen en gebouw en het park”.

“Tijdens de inspectie van het kasteel stelden we vast dat de conditie van het leiendak slecht was. Daarom hebben we in overleg met de eigenaar een subsidie voor restauratie ingediend bij de provincie Limburg. Er heeft zeer plezierig overleg plaatsgevonden met Paul Schokker, adviseur erfgoed van de provincie en er is ca. 2,5 ton subsidie voor restauratie van het dak toegekend. We zijn erg blij met de actieve rol die de provincie vervult bij het instandhouden van erfgoed” vertelt Vincent.

Energiescan voor monumenten

Hij vervolgt: “Onze architect Yves Heddema voert momenteel een energiescan uit. Ons kantoor is sinds kort zogenaamd DUMO (Duurzame MOnumenten) adviseur. Dat betekent dat we voor monumenten verduurzamingsmaatregelen vaststellen in een energiescan. Leuk werk en er is erg veel vraag naar. Verduurzaming heeft een hoge prioriteit bij veel monumenteigenaren. We hebben momenteel meer dan 20 verduurzamingsonderzoeken lopen.”

De restauratie van het dak is inmiddels in volle gang. Het restaureren van leien daken is specialistenwerk. Dakbedekkers met verstand van restauratie van leiendaken zijn schaars. Klement Rentmeesters heeft de voorselectie van geschikte dakdekkers gedaan, een bestek gemaakt en de werkzaamheden aanbesteed. Bouwkostendeskunige Mariette Horsch is de drijvende kracht achter deze werkzaamheden. Ze heeft al vele jaren ervaring met monumenten en heeft een zeer praktische kijk op de uitvoering. Momenteel verzorgt ze de directievoering over de dak restauratie.

Samanca leien uit Spanje

“De restauratie wordt gefaseerd uitgevoerd over de linkervleugel, het hoofdgedeelte, de toren en de rechtervleugel. De linkervleugel is tot en met de daklijsten bijna klaar. De Samanca leien komen uit Spanje. Er zijn er 35.000 besteld, maar dat moet ook wel want het dak is ca 1.000 m² groot. Het is van belang dat het onderliggende dakbeschot in goede staat verkeert voordat de leien daarop bevestigd worden. Dat maakt deel uit van de werkzaamheden van de dakdekker. Ik let daar goed op.” vertelt Mariette Horsch enthousiast.

“Het is geweldig om met natuurlijke materialen te werken. Het materiaal is afkomstig uit een steengroeve en best kwetsbaar. Het vraagt vakmanschap om ze aan te brengen. Dat gebeurt met zogenaamde leihaken die in het dakbeschot getimmerd worden. Allemaal handwerk, dus de aannemer is nog wel even bezig. Begin december zal de oplevering zijn.

Het mooie van een dak restauratie is dat het dak heel erg het aanzien van een gebouw bepaalt. Zeker een leiendak heeft een chique uitstraling. Als het dak straks af is en het kasteel weer mooi geschilderd is, weet je niet wat je ziet. Daar geniet ik van en dat is het mooie van mijn werk. Gebouwen weer een gezonde toekomst geven” aldus Mariette.

De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

Meld u hier aan

> Al meer dan 6.000 mensen gingen u voor
chevron-down