Liefde voor monumenten en landgoederen.

Zoek
/
Portfolio
/
Voorbeeldproject pacht en tijdelijk beheer: Landgoed hoeve Imstenrade

Kasteel Geldrop begint haar lange geschiedenis in de Middeleeuwen als een woontoren op het land behorend aan het Hertogdom Gelre, vandaar de naam van het dorp. In de eeuwen erna is het land rondom de toren tot park verworden. Liefde voor tuinen, planten en bomen heeft de eigenaar Hubertus Paulus Hoevenaar jr. in de tweede helft van de 19e eeuw aangespoord om zijn idyllische landschapstuin te realiseren. Het park is toe aan restauratie.

De klantvraag

Hoeve Imstenrade en de bijgebouwen stonden, bij aanvang van ons contact met de eigenaar, op de watertoren na, geheel leeg. De watertoren was meerjarig verhuurd en de bewoner ervan hield op het object een oogje in het zeil om dat de eigenaar ver weg woonde. De vraag van de klant was mee te denken in het vinden van economische dragers die voor continuïteit van het bezit kunnen zorgen. Daarnaast was de vraag welke subsidiemogelijkheden er voor onderhoud van de gebouwen zijn. De eigenaar was aan het nadenken over opvolging en vererving. De kernvraag daarbij was: verkopen of het object in de familie houden.

Onze aanpak

Herbestemming

We hebben een integrale visie voor het object ontwikkeld, waarbij de transitie naar een landgoed en de herbestemming van de rijksmonumentale gebouwen de basis vormden. Het beheer van Hoeve Imstenrade is geregeld in de vorm van noodzakelijk onderhoud en tijdelijke verhuur van twee woningen op het landgoed. Door middel van begrazing met schapen is het beheer van het natuurterrein geregeld. Strategie Klement Rentmeesters heeft voor de aanwezige opstallen een haalbaarheidsonderzoek naar herbestemming uitgevoerd. De gebouwen zijn wind- en waterdicht gemaakt en er is een restauratieplan opgesteld. De provincie Limburg honoreerde onze subsidie aanvraag voor restauratie met bijna 4 ton! Het voormalig agrarisch bedrijf is gerangschikt als landgoed onder de Natuurschoonwet 1928, waardoor er belangrijke fiscale voordelen genoten worden bij o.a. verkoop, vererving en schenking.

Verhuur woonruimte

Vanwege de rangschikking is op een gedeelte van de landerijen nieuwe natuur ontwikkeld. Wij regelen het pachtbeheer, de termijnen en afspraken, evenals huurovereenkomsten voor bewoning en het faciliteren van de beschikbare vergaderruimte. Het is een organische herbestemming, beginnend met tijdelijk beheer en korte afwisselende verhuur. Voor twee wooneenheden werd een bewoner gezocht voor maximaal twee jaar. Deze termijn is belangrijk omdat het gaat om een tussenfase in herbestemming waarbij stilstand voorkomen wordt, maar stagnatie door verlengde ‘tijdelijkheid’ vermeden. De watertoren is een mooi uitkijkpunt om geheel Hoeve Imstenrade te overzien. Hiervoor diende zich een kunstenaar aan. Voor de dienstwoning werd een jong koppel gevonden. Voor het hoofdgebouw werden twee sfeervolle vergaderruimtes ingericht. Klement Rentmeesters heeft hier zelf ook een aantal jaren gebruik van gemaakt.

Natuurpacht

De percelen en weides van samen ruim vijf hectare worden in perioden van maximaal een jaar verpacht aan een lokale veehouder. Dit werd gerealiseerd middels natuurpacht met begrazing door schapen. Bij natuurpacht mag er aan de bestaande inrichting niets veranderd worden. Er wordt ingespeeld op de natuurlijke vegetatie waarbij er geen gebruik gemaakt mag worden van bemesting, kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Bij deze pachtvorm is het ook belangrijk dat het gaat om de wederzijds duidelijke afspraak van tijdelijk beheer. Wegens het bestemmingsproces op Hoeve Imstenrade hoort het tijdelijk beheer in totaal toegepast te worden voor zowel pand als land.

Resultaat

Uiteindelijk is het pand verkocht en daarmee bemiddeling voor het tijdelijk beheer afgelopen.

De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

Meld u hier aan

> Al meer dan 6.000 mensen gingen u voor
chevron-down