Liefde voor monumenten en landgoederen.

Zoek

Subsidie Kerken Limburg 2022-2023

9 augustus 2022

Per 9 augustus 2022 kan er een nieuwe subsidie worden aangevraagd voor kerkgebouwen in de provincie Limburg.

De subsidie wordt verstrekt voor de restauratie en/of de herbestemming van kerkgebouwen, eventueel in combinatie met de verbetering van de duurzaamheid en/of de verbetering van de toegankelijkheid ervan. Hierbij is ook het betrekken van de lokale gemeenschap en het vertellen van het verhaal van het monument in zijn omgeving van belang. De subsidie dient aangevraagd te worden vóór het uitvoeren van de werkzaamheden.

Aan deze subsidie zitten een aantal belangrijke voorwaarden:

 • er moet een actueel inspectierapport van de Stichting Monumentenwacht Limburg zijn waaruit de noodzaak van restauratie blijkt
 • deze restauratieopgave moet omschreven worden in een restauratieplan en het bijbehorende activiteitenplan het plan dient geheel vergund te zijn met een omgevingsvergunning 
 • het project dient uitvoerinsgereed te zijn
 • indien het project betrekking heeft op herbestemming, dient de kerk een maatschappelijke functie te krijgen
 • de werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden zonder nadelige gevolgen voor de cultuurhistorische waarde van de kerk

Subsidie van minimaal € 100.000

Hier staat vervolgens een subsidie van 50% tegenover. Het minimum subsidiebedrag is € 100.000 en het maximum van de subsidie is € 500.000 per project. Projecten die tevens een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de kerk komen in aanmerking voor een maximaal subsidiebedrag van € 600.000,-. Deze kosten moeten samen met de bijdragen van andere fondsen en subsidies inzichtelijk gemaakt worden in een liquiditeitsbehoefte.

Het aanvragen van de subsidie geschiedt vóór 15 december 2023. Rekening houdend met de vergunningstermijn van dergelijke projecten dient er dus tijdig rekening gehouden te worden met de aanvraag. De huidige regeling loopt tot 1 januari 2024. Achteraf dient de subsidie verantwoord te worden door een aantal zaken zoals accountantsverklaringen en het aantonen van het voldoen aan de overige subsidieverplichtingen.

Volledige ontzorging

Klement Rentmeesters kan u volledig begeleiden bij het opstellen en indienen van de subsidieaanvraag. De plankosten zijn binnen de regeling ook weer subsidiabel en worden dus ook weer met 50% subsidie ondersteund. Komt uw kerkgebouw of project mogelijk in aanmerking? Wilt u graag nader geadviseerd worden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of laat hieronder uw gegevens achter en wij nemen contact op met u.

Deel dit bericht

Contact

Vul onderstaande gegevens in en we nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

  De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
  Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

  Meld u hier aan

  > Al meer dan 6.000 mensen gingen u voor
  chevron-down