Liefde voor monumenten en landgoederen.

Zoek

Subsidieregeling restauratie klinkend erfgoed

21 september 2021

De subsidieregeling restauratie klinkend erfgoed (Srke) heeft als doel de stimulering van de restauratie voor klinkende onderdelen van rijksmonumenten in heel Nederland. Hierbij gaat het om beiaarden en orgels, maar ook kleinere klinkende onderdelen van rijksmonumenten zoals luidklokken en uurwerken. Er zij ruim 1.500 orgels en 1.400 klokken en torenuurwerken bekend met een monumentale status. Voorwaarde is dat het onderdeel voldoende monumentale waarde heeft en daartoe op de lijst van dergelijke monumenten staat.

Tot 30% subsidie

De kosten voor de restauratie van dergelijke klinkende elementen kunnen flink oplopen. Tot maar liefst 30 procent van de begrote kosten zijn subsidiabel onder de regeling. De doeleinden zijn uiteenlopend, voor zowel esthetische als technische ingrepen alsook voor de kosten gemoeid met het specialistische onderzoek. Subsidieverstrekking wordt geweigerd voor zover de subsidiabele kosten voor restauratiewerkzaamheden ten aanzien van een klinkend onderdeel minder bedragen dan € 50.000 ingeval van een beiaard of orgel en minder dan € 5.000 ingeval van een luidklok of uurwerk. In totaal is er € 2.425.000,- beschikbaar.

Voorwaarden in het kort

Allereerst is het belangrijk dat het om een monumentaal klinkend onderdeel gaat dat een restauratie noodzaak heeft. Voor onderhoud is er een andere regeling. Daarom is een specialistische aanpak en onderzoek noodzakelijk. De subsidie dient aangevraagd te worden vóór het uitvoeren van de werkzaamheden. In de aanvraag dienen een aantal basisgegevens aangegeven te worden, zoals het aantal klinkende onderdelen, het rijksmonumentennummer, een naam en omschrijving van het klinkend onderdeel.

Specialistische onderdelen

Daarnaast dienen er meer specialistische onderdelen ingediend te worden zoals een restauratieplan inclusief bestek of werkomschrijving, een beschrijving van de technische staat, overzichts- en detailfoto’s en tekeningen van de bestaande en toekomstige toestand. Verschillende (waaronder materiaal technische, bouwfysische, bouwhistorische, constructieve en cultuurhistorische) rapporten moeten toegevoegd worden. Na het moment van toekenning moet u de werkzaamheden binnen twee jaar starten.

Verantwoording

Bij het voltooien van de subsidie, en dus ook de werkzaamheden, dient u een verantwoording in bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Kosten gemaakt vóór de subsidieverlening komen daarom niet voor subsidie in aanmerking, met uitzondering van kosten gemaakt ter voorbereiding van de subsidieaanvraag, bestaande uit aanbestedingskosten, leges, en kosten voor inspectie en onderzoek. Indien de subsidie € 25.000 of meer bedraagt, doch minder dan € 125.000, toont de subsidieontvanger aan de hand van een prestatieverklaring aan dat de activiteiten zijn verricht en dat is voldaan aan de subsidieverplichtingen. Als de subsidie € 125.000 of meer bedraagt, legt de subsidieontvanger rekening en verantwoording af aan de hand van een prestatieverklaring en een financieel verslag.

Wanneer aanvragen?

Per 1 september 2021 zijn aanvragen doorlopend in te dienen tot en met 31 maart 2026. De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst en binnen 13 weken volgt een besluit. Een eventuele combinatie met een provinciale of gemeentelijke subsidie is mogelijk. Heeft u de klok horen luiden? Maar weet u niet waar de klepel hangt? Dat begrijpen wij maar al te goed omdat dit zeer specialistische kennis vereist. Als u meer wilt weten over de mogelijkheden voor uw klinkende monument, neem dan direct contact op met Vincent Voorn via 043-32 33 511.

Deel dit bericht

Contact

Vul onderstaande gegevens in en we nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

    De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
    Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

    Meld u hier aan

    > Al meer dan 6.000 mensen gingen u voor
    chevron-down