Liefde voor monumenten en landgoederen.

Zoek

Goed landgoed beheer is cruciaal voor het voortbestaan van landgoederen. Om dit voortbestaan namelijk te realiseren, is het noodzakelijk dat er vaste inkomensbronnen ontwikkeld worden. Het dagelijkse beheer van een landgoed is een diverse en intensieve klus. Onder landgoed beheer vallen bijvoorbeeld zaken als het onderhoud van lanen, bossen, natuurterreinen, maar ook het bijhouden van wandelpaden. De landgoedeigenaar werkt hiervoor vaak nauw samen met een rentmeester. Bent u op zoek naar een professionele rentmeester die kan bijdragen aan het behoud van uw landgoed? Schakel dan Klement Rentmeesters in. Wij zijn professionals die gespecialiseerd zijn in landgoederen, rijksmonumenten en ander monumentaal erfgoed. Het behoud hiervan voor de toekomst, dat is onze missie.

Wat wordt verstaan onder landgoed?

Wat wordt dan verstaan onder een landgoed? Een landgoed is een grootgrondbezit. De oppervlakte van een landgoed bedraagt volgens de meeste definities minimaal vijf hectare aan landbouwgrond, bos- of natuurterrein. Hier kan de landgoedeigenaar inkomsten uit genereren. Op een landgoed is vaak een kasteel of landhuis gevestigd, maar dit is niet altijd het geval. Buitenplaatsen zijn meestal kleiner en bestaan uit een van deze bouwwerken met een of meer bijgebouwen en een tuin of moestuin. In de vorige eeuw dreigden vele landgoederen te verdwijnen, omdat bij vererving successiebelasting betaald moest worden, maar er geen liquide middelen waren om deze belasting te betalen. Dan werd vaak een deel van het landgoed verkocht, waardoor deze kleiner werden. Landgoederen hebben veelal een bijzondere cultuurhistorische- en landschappelijke kwaliteit. Om dit verlies tegen te gaan, werd de Natuurschoonwet in 1928 aangenomen.

Is landgoedbeheer hetzelfde als landgoedexploitatie?

Landgoedbeheer en landgoedexploitatie worden vaak in een adem genoemd, maar betekenen niet hetzelfde. Landgoedexploitatie is gericht op iets runnen om er winst mee te maken. Landgoedbeheer draait om de organisatie en de planning van het landgoed gebruik. Hoeveel exploitatie er plaatsvindt, is afhankelijk van het landgoedbeheer van de eigenaar. Bovendien bepaalt de financiële situatie van de eigenaar, de doelen van deze eigenaar en de juridische positie de mate van landgoedexploitatie.

Welke taken heeft een landgoedbeheerder?

Onderhoud aan een landgoed is cruciaal, want anders ontstaat er achterstallig onderhoud. Het beheren van een landgoed vergt echter speciale kennis en een unieke aanpak. Daarom is een deskundige landgoedbeheerder nodig. Een landgoedbeheerder is veelal verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden:

 • Pacht- en huurzaken
 • Houtverkoop
 • Onderhoud aan gebouwen, bossen, natuurterreinen, lanen, bomen, struiken
 • Onkruidbestrijding en maaiwerkzaamheden
 • Onderhoud aan paden en waterlopen
 • Onderhouden contacten met overheden

Klement Rentmeesters neemt graag de verantwoordelijkheid op zich om uw landgoed te beheren en te exploiteren. Onze rentmeesters zijn op de hoogte van actuele zaken en kennen de geldende wetten en regels. In overleg met u proberen we kosten te minimaliseren en inkomsten te verhogen.

Erfgoed subsidies

Naast hulp bieden bij het genereren van inkomsten, helpen wij u ook graag bij het aanvragen van subsidies. Voor het behoud en beheer van rijksmonumenten en monumentaal erfgoed zijn een aantal subsidies beschikbaar. Zo is er bijvoorbeeld de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM). Hierbij wordt maximaal 60% van de onderhoudskosten gedekt. Daarnaast is er nog de Instandhoudingssubsidie voor Rijksmonumenten met een woonfunctie, de zogenaamde woonhuissubsidie. Hierbij krijgt u maximaal 38% subsidie voor onderhoudskosten. Er is ook subsidie voor herbestemming. Vooral relevant als u een leegstaand gebouw heeft die een andere functie moet krijgen. Maar ook voor verduurzaming. Bovendien zijn er verschillende natuurbeheer subsidies. Heeft u er geen idee van op welke subsidieregelingen u aanspraak kunt maken? Neem dan contact met ons op en wij helpen u graag verder. Lees verder voor meer informatie over welke subsidies er zijn.

De rol van de rentmeester

Exploitatie vindt doorgaans niet plaats door de landgoedeigenaar zelf. De gronden en gebouwen worden veelal in bruikleen gegeven aan boeren die deze gronden pachten of huren. De organisatie hiervan is de taak van een rentmeester. Een rentmeester vormt een tussenpersoon tussen de pachter/huurder en de grondbezitter. De rentmeester zorgt voor administratieve zaken, het opstellen van contracten, overleggen met overheden, subsidie aanvragen en dergelijke.

Waarom Klement Rentmeesters?

Bij ons bent u voor uw landgoedbeheer aan het goede adres. Wij staan voor expertise. Onze rentmeesters zijn allemaal aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) en we hebben erg veel ervaring in onder andere het beheer en exploitatie van landgoederen. We kunnen u daarom niet alleen prima adviseren, maar ook helpen bij subsidieaanvragen, bij de onderhandelingen met de gemeente over vergunningen en bij het meedenken over duurzame opties en herbestemmingsplannen. U kunt bij ons terecht voor een totaalpakket aan diensten. Bekijk al onze diensten om erachter te komen wat we nog meer voor u kunnen betekenen.

Deel dit bericht

Contact

Vul onderstaande gegevens in en we nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

  De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
  Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

  Meld u hier aan

  > Al meer dan 6.000 mensen gingen u voor
  chevron-down