Liefde voor monumenten en landgoederen.

Zoek
/
Portfolio
/
Voorbeeldproject gebiedsontwikkeling: aanleg waterleiding

Aanleg waterleiding langs de Geleenbeek

Vlakbij Voerendaal, in het Zuid-Limburgse Heuvelland, liggen de landgoederen Kasteel Puth en Hoeve Steenenis. Twee prachtige landgoederen met rijke historie. Voor beide landgoederen is Klement Rentmeesters betrokken bij beheer van het landgoed. Ook zijn wij betrokken bij natuurontwikkeling, zoals het project Corio Glana, dat in samenwerking met het waterschap Limburg werd uitgevoerd. Inmiddels is het project afgerond, de Geleenbeek kan weer vrij meanderen en er is ruimte voor piekafvoer van neerslag.

Enkele maanden na afronding van het beekherstelproject werden beide landgoedeigenaren geconfronteerd met de aanleg van een drinkwatertransportleiding door Waterleiding Maatschappij Limburg. De transportleiding is geprojecteerd in het gebied waar het beekdalherstel onlangs was afgerond.

De klantvraag

Drinkwater is maatschappelijk van belang en weegt zwaarder dan het belang van een individuele grondeigenaar. Als over de aanleg geen overeenstemming wordt bereikt kán de leidingbeheerder de overheid zelfs verzoeken om een gedoogplicht. Het opleggen van een gedoogplicht is ingrijpend en willen we graag voorkomen. Dat vraagt om goede onderhandeling en duidelijke afspraken. Maar hoe zorg je als grondeigenaar dat je de schadevergoeding ontvangt waar heb je recht op hebt, kun je de aanleg tegenhouden of kan met de ligging nog worden geschoven? Met deze vragen, en vele andere praktische zaken rondom de aanleg werden de eigenaren geconfronteerd.

Onze aanpak

Namens beide grondeigenaren heeft Klement Rentmeesters de onderhandeling gevoerd. Onze rentmeesters zijn gespecialiseerd in het beheer van onroerend goed. Wij adviseren op het gebied van contracten, voeren onderhandelingen en schadetaxaties uit. In verband met de aanleg van de transportleiding moet een zakelijk recht worden gevestigd. In onderhavige geval is sprake van een recht van opstal. In de overeenkomst worden afspraken gemaakt over het juridisch eigendom, het gebruik van de leiding, beperkingen van het grondgebruik en eventuele toekomstige schades. Niet alleen over de vastlegging van de rechten en plichten van beide partijen, maar ook over de aanleg moet worden onderhandeld. Het is van groot belang van tevoren afspraken te maken over de aanleg, betreding en oplevering van het terrein, zodat hierover achteraf geen discussie kan ontstaan.

Onze strategie is het voorop stellen van uw belangen als grondeigenaar. Daarbij kijken wij naar uw persoonlijke situatie, de kaders van de wet, jurisprudentie en denken wij in praktische oplossingen. Elke situatie is anders en vraagt om maatwerk. Door juist een pro-actieve en constructieve houding aan te nemen bereiken wij meer. Goede wijn heeft tijd nodig om te rijpen. Maar je moet de wijn niet té lang laten liggen. We gaan stevig in onderhandeling en zijn kritisch, maar ook realistisch.

Resultaat

In dit project hebben onze onderhandeling tot overeenstemming geleid, een succes! Het resultaat: duidelijke afspraken, goede vastlegging en wederzijds vertrouwen. Nu en later, gedurende de aanleg en in de verre toekomst. De eigenaar krijgt waar zij recht op heeft: een goede schadevergoeding en gunstige afspraken, ondanks de beperking waarmee zij geconfronteerd wordt. Zonder belangen van onze klant uit het oog te verliezen, krijgen wij alle partijen op één lijn. Dat is het mooie van ons werk.

Wordt u geconfronteerd met zakelijk recht vestiging en bent u benieuwd naar wat wij hierbij voor u kunnen betekenen? Laat hieronder uw gegevens achter en wij nemen contact met u op wanneer het u schikt.

    De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
    Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

    Meld u hier aan

    > Al meer dan 6.000 mensen gingen u voor
    chevron-down