Liefde voor monumenten en landgoederen.

Zoek

Volledige vernieuwing van het dak voor het Miséricordeklooster dankzij Provinciale restauratieregeling Limburg

27 juli 2023

In het hart van Maastricht ligt een voormalig klooster, het  Miséricordeklooster, aan het Miséricordeplein 6-8. Het is een plek waar bewoners van zorgorganisatie Talent* sinds 2017 met veel plezier woonachtig zijn. Op initiatief van Talent is er sinds 2020 een pop-up bakkerij gevestigd in ‘Het Huis in de tuin’. Onder professionele begeleiding leren de Talenten de kneepjes van het horecavak in het huis wat nabij de oostelijke kloostervleugel gelegen is

De exploitatie van Talent kent een maatschappelijke waarde toe aan het voormalige klooster en eveneens aan de omgeving. De pop-up winkel is de hotspot van de buurt en creëert een plek voor ontmoeting. Op eigentijdse wijze wordt het voormalige kloostercomplex benut wat resulteert in een aanwinst voor zowel de Talenten als de buurtgemeenschap.

De restauratie van de twee kloostervleugels is voor de eigenaar van groot belang om de exploitant blijvend aan het complex te verbinden en de instandhouding van het monument ook op de lange termijn (financieel) te waarborgen. Reden genoeg voor de eigenaar om Klement Rentmeesters in te schakelen om uit te zoeken welke subsidiemogelijkheden er zijn en aanvragen te begeleiden. Uiteindelijk heeft dit geleid tot de toekenning van een subsidie voor vernieuwing van het volledige dak binnen de restauratieregeling van de Provincie Limburg.

Foto: met dank aan TIM Vastgoed

Subsidies en vergunningen bij restauratie en onderhoud

Vincent Voorn, projectleider bij Klement Rentmeesters: “De instandhouding van een monument is een kostbare zaak. Niet alleen heeft een monumenteigenaar  te maken met een zogenoemde instandhou­dingsplicht, maar zal er bij restauratie en onderhoud vaak ook rekening gehouden moeten worden met oude materi­alen en technieken of een extra zware welstandstoets. De Rijksoverheid komt monumenteigenaren daarom op verschillende manieren tegemoet. Dit kan met verschillende subsidies maar ook met  financieringsmogelijkheden zoals een lage rente via de Restauratiefonds hypotheek.” Daarnaast helpt Klement Rentmeester u met een ruimtelijke onderbouwing wanneer het project afwijkt van het bestemmingplan. Lees er hier meer over.

Provinciale restauratieregeling Limburg

Om te voorkomen dat monumenten vervallen of zelfs verdwijnen in Limburg heeft de Provincie Limburg een subsidieregeling voor de restauratie van monumenten in het leven geroepen. Als er een urgente restauratie op touw staat en het object een rijks- of gemeentelijk monument is dan kunnen monumenteigenaren 30 tot 40 % subsidie aanvragen. Hiervan heeft de eigenaar van het  Miséricordeklooster dankzij onze erfgoedadviseurs ook dankbaar gebruik gemaakt.

Vincent: “Aan deze subsidie zitten een aantal belangrijke voorwaarden. Zo zal er een actueel inspectierapport van de Stichting Monumentenwacht Limburg moeten zijn waaruit de noodzaak van restauratie blijkt. Vervolgens dient deze opgave omschreven te worden in een restauratieplan en een bijbehorende activiteitenplan. Dit plan dient geheel vergund te zijn middels een omgevingsvergunning voordat er aanspraak gemaakt kan worden op de subsidie. Het monument moet na de voltooiing van de restauratie een duurzame economische, toeristische en/of maatschappelijke functie hebben. Ook moet het verhaal van het monument actief naar buiten gedragen worden zodat de lokale gemeenschap bij het project betrokken wordt en regelmatig op de hoogte gehouden wordt.

Dergelijke aanvragen hebben nog meer vereisten en zijn veelomvattend. Ook moet de verantwoording achteraf goed afgelegd worden. Kennis en ervaring van een expert is hierbij geen overbodige luxe. Onze professionals, zoals o.a. erfgoed- en bouwkundig adviseurs helpen hier graag bij.” aldus Vincent.

Meer weten over de subsidiemogelijkheden en financieringen? Klik hier. Of laat hiernaast uw gegevens achter en wij nemen spoedig contact met u op.

*Talent biedt oplossingsgerichte begeleiding binnen de jeugdzorg, WMO en WLZ.

Deel dit bericht

Contact

Vul onderstaande gegevens in en we nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

    De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
    Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

    Meld u hier aan

    > Al meer dan 5.000 mensen gingen u voor
    chevron-down