Liefde voor monumenten en landgoederen.

Zoek
/
Portfolio
/
Voorbeeldproject restauratiesubsidie: De Weerterhof

Objectomschrijving

De Weerterhof is in 1967 aangemerkt als Rijksmonument. De hoeve is gelegen aan de weg genaamd ‘Weert’ te Bunde. De ‘Weerter Hof’ bestaat van oudsher uit een herenhoeve met gesloten binnenplaats, poortgebouw en een losse schuur met wolfdak uit 1831. De geschiedenis van de voormalige boerenhoeve Weerterhof gaat terug naar de 17e eeuw, waarbij vermoedelijk in 1671 belangrijke bouwwerkzaamheden plaatsvonden. De integrale opzet van woon- en nutsgebouwen en een zorgvuldige inbedding in de omliggende tuinen en weilanden is kenmerkend.

De Weerterhof diende eeuwenlang als actief agrarisch bedrijf. De hoeve fungeerde tot voor kort als boerderij. Op het terrein staan silo’s en de schuur en weides werden gebruikt voor het houden van vee. Een groot gedeelte van de grond is gebruikt voor landbouw. De volgende landgoederen en hoeves liggen in de nabije omgeving van de Weerterhof: Landgoed Meerssenhoven, Hoeve Zonnevang, Kasteel Vaeshartelt en Villa Kruisdonk. Zij maken met elkaar deel uit van de landgoederenzone die van Maastricht naar Meerssen loopt: “Buitengoed Geul en Maas”.

De klantvraag

De Weerterhof ligt in het agrarisch buitengebied ten zuiden van Bunde, nabij een bedrijventerrein Weerterveld en het gehucht Weert. De Geul stroomt langs de zuidkant van het complex. De Weerterhof is toe aan herbestemming en zo nodig verkoop. Het monument biedt met de grote ruimte en het bijbehorend grootschalig buitenterrein een breed scala aan mogelijke nieuwe functies. Het Rijksmonument staat momenteel al langere tijd leeg, hetgeen niet ten goede komt aan de staat ervan. Onze opdrachtgever schakelde Klement Rentmeesters in om te onderzoeken voor welke subsidies de Weertherhof in aanmerking zou kunnen komen. De tweede vraag luidde of er een geschikte nieuwe exploitatie te vinden is voor de Weerterhof. Klement Rentmeesters werd ingezet om de herbestemming en eventuele verkoop te organiseren en om de restauratie en mogelijke aanpassingen op het object te begeleiden.

Onze aanpak

We zijn begonnen met het uitvoeren van een herbestemmingsonderzoek. Vervolgens is voor de restauratie van de hoeve een subsidie aanvraag ingediend bij de provincie Limburg. De provincie heeft inmiddels de maximale subsidie voor restauratie toegekend. Herbestemming Het uitvaartcentrum Monuta zou vervolgens de Weerterhof gaan kopen. Er waren plannen om een crematorium en uitvaartcentrum op het complex te realiseren. Het bestemmingsplan is hiertoe gewijzigd. Monuta zou de Weerterhof in gerestaureerde staat aankopen. De huidige eigenaar heeft een bouwbedrijf en bezit daarmee de middelen en vakkennis om de restauratiewerkzaamheden zelf uit te voeren.

Monuta heeft uiteindelijk de aankoop niet doorgezet en daarmee lagen alle mogelijkheden weer open. Er moest opnieuw een doelgroepenanalyse uitgevoerd worden naar wat er mogelijk is en hoe het object dan in de markt is te zetten. Het object is inmiddels verkocht. De nieuwe koper realiseert er een woon-zorg concept. Er is een verzoek bij de provincie gedaan om subsidie over te zetten van de voormalig eigenaar naar de koper. We hebben ook een herbestemmingsonderzoek uitgevoerd voor de vrijstaande schuur. Deze monumentale schuur staat aan de andere kant van de straat en zou een nieuwe functie mogen krijgen die aansluit bij het woon-zorg concept. Hier werd een aparte subsidie voor aangevraagd.

Bescherming door Natuurschoonwet 1928 De Weerterhof komt in aanmerking voor rangschikking onder de Natuurschoonwet. Door de oppervlakte van meer dan vijf hectare en de kansen voor natuurontwikkeling is een overweging tot rangschikking onder de NSW zeer interessant. De grond bij de Weerterhof is lange tijd voor landbouw gebruikt. De cultuurgrond kan gedeeltelijk worden getransformeerd naar nieuwe natuur. Er zijn een aantal veranderingen nodig aan de inrichting van het landgoed, zoals meer aanplant van houtopstanden. Landschapsarchitect Jeroen Verbeek werkt aan de aanpassingen om voor de landgoedstatus in aanmerking te komen.

Resultaat

De Weerterhof heeft een nieuwe eigenaar gekregen en een prachtig nieuwe functie in de woonzorg! Een concept dat past bij het nieuwe landgoed en de toekomst. Klement Rentmeesters heeft een uitgebreid herbestemmingsonderzoek uitgevoerd voor de afzonderlijke onderdelen van de hoeve. De Weerterhof kwam in aanmerking voor de provinciale restauratiesubsidie én rangschikking onder de Natuurschoonwet 1928 is aangevraagd.

De Erfgoed Inside is onze nieuwsbrief met informatie over subsidies, adviezen over onderhoud en mooie verhalen over monumenten.
Nieuw aanbod te koop of te huur ontvangt u als eerste via onze Exclusieve Preview! 

Meld u hier aan

> Al meer dan 6.000 mensen gingen u voor
chevron-down